inne:  Informator Forum Galeria

Witamy

w internetowym wydaniu "Gazety miechowskiej". Strony te są aktualizowane równocześnie z ukazywaniem się "Gazety" w sprzedaży ...
Strona główna

Kontakt z redakcją:

tel/fax: (041) 383 40 26
Plac Kościuszki 7/28
32-200 Miechów

Numery archiwalne:

2003 202 201 200 199 198 196 195 194 193 192 191 190 189 188 187 186 185 184 183 182 181 180 179 178 177 176 175 174 173 172 171 170 169 168 167 166 165 164 163 162 161 160 159 158 157 156 155 154 153 150 149 148 147 146 145 144 143 142 141 140 139 138 137 136 135 134 133 132 131 130 129 128 127 126 125 124 123 122 121 120 119 118 117 116 114 113 112 111 110 109 108 106 105 104 103 102 101 100 99 98 97 96 95
Wybrane artykuły z numeru 161
Wiosenne bieganie w parku
17 kwietnia w Parku Miejskim w Miechowie odbyły się Mistrzostwa Powiatu Miechowskiego w Wiosennych Indywidualnych i Sztafetowych Biegach Przełajowych. Organizatorem zawodów był działający przy Gimnazjum Nr 1 Uczniowski Klub Sportowy „Spartakus”. Przygotowaniem i przeprowadzeniem biegów zajęli się nauczyciele wychowania fizycznego: Ewa Pituch, Marta Szarek i Adam Pituch. Ogółem zgłosiło się 310 zawodników ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z całego powiatu... » więcej
Obwodnica przez środek osiedla Sikorskiego?
26 kwietnia odbyła się sesja Rady Miejskiej w Miechowie. Radny Mirosław Włodarczyk zwrócił się z wnioskiem o włączenie do porządku obrad uchwały o podwyżkach diet dla sołtysów... » więcej
Działalność kronikarska zakonu - Wędrówki z Barczyńskim
Wielokrotnie wspominaliśmy o zasługach zakonników miechowskich i o ich wspaniałym księgozbiorze. Ogromna większość tego wspaniałego zbioru księgarskiego i kronikarskiego zniknęła bezpowrotnie. Ale dziwnym zrządzeniem losu jedna z ksiąg, które powstały w skryptorium zakonnym w Miechowie zachowała się w Kielcach w Muzeum Diecezjalnym... » więcej
Telewizja "Trwam" promowała Miechów
23 kwietnia, punktualnie o godzinie 18 rozpoczęła się transmisja z Bazyliki Grobu Bożego w Miechowie za pośrednictwem Radia Maryja i Telewizji Trwam. Poniedziałkowe uroczystości rozpoczęła młodzież z Zespołu Szkół Nr 1 i Liceum Ogólnokształcącego, która pod kierunkiem sióstr Joanny i Donaty przedstawiła montaż słowno-muzyczny pt. „W blasku Zmartwychwstałego”... » więcej
Miechowski Festiwal Młodych Muzyków
26 kwietnia w MDK odbył się koncert finałowy Miechowskiego Festiwalu Młodych Muzyków. Uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej im. M.K.Ogińskiego walczyli o nagrodę burmistrza Miechowa Krzysztofa Świeczka i o nagrodę Przewodniczącego Rady Miejskiej Andrzeja Chmielewskiego... » więcej
Czarna porzeczka
Czarna porzeczka jest niezwykle wartościową rośliną. W lecznictwie i przetwórstwie wykorzystuje się zarówno jej owoce jak i liście... » więcej
W rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja
Podobnie jak w minionych latach rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja miechowianie świętowali Mszą św. w Bazylice Grobu Bożego oraz złożeniem kwiatów pod pomnikiem w Rynku. Msze Świętą odprawił ksiądz Andrzej Boksiński w asyście księdza proboszcza Jerzego Gredki i księdza kapelana Stanisława Latosińkiego. Ksiądz Boksiński podczas homilii mówił o Konstytucji 3 Maja i Ojczyźnie, która jest dla nas olbrzymią wartością, ale i obowiązkiem... » więcej
Jubileusze pożycia małżeńskiego
17 kwietnia w Urzędzie Gminy i Miasta w Miechowie miała miejsce uroczystość wręczenia medali z okazji jubileuszów długoletniego pożycia małżeńskiego. W imieniu Prezydenta RP jubilatów odznaczali: burmistrz Krzysztof Świerczek, jego zastępca Wojciech Pengiel i kierownik USC Marek Waligóra... » więcej
Belgowie w Miechowie
Od 28 kwietnia do 1 maja w Miechowie gościli samorządowcy oraz dzieci z miasta partnerskiego Herve w Belgi... » więcej
Nowy zastępca komendanta KP PSP
5 kwietnia komendant Powiatowy PSP w Miechowie bryg. Grzegorz Kosiński przedstawił staroście Mieczysławowi Bertkowi swego nowego zastępcę. Został nim st.bryg. Włodzimierz Bareła, od 28 lat zawodowo związany ze strażą. Przed przybyciem do Miechowa ww. pracował m.in. przez 9 lat w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie i przez 3 lata w Centralnym Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach. Nowy zastępca objął swe obowiązki z dniem 31 marca br.
Starosta i komendanci PSP w Miechowie wymienili uwagi na temat bieżących zadań i najbliższych zamierzeń strażackiej jednostki oraz wzajemnej współpracy z administracją powiatową.
Ryszard Nasada, rzecznik prasowy starostwa
Nowe inwestycje w Miechowie
W drugim kwartale br. w Miechowie rozpoczęto lub będą rozpoczęte następujące prace:
• wykonanie nawierzchni bitumicznej przy ul. Taborowicza.
• rozbudowa hospicjum - wykonanie projektu technicznego rozbudowy
• budowa wodociągu Stawna Góra
• budowa kanalizacji sanitarnej os Na Skarpie
• wykonanie oświetlenia ulicznego ulic: Dwernickiego, Sobieskiego do Gimnazjum, Jagiellońskiej.
• budowa wodociągu na ul. Zagrody.
• modernizacja drogi gminnej Szczepanowice - Goleźnia
• budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Kopernika.
Wszystkie inwestycje prowadzone będą w ramach zaplanowanych kwot w budżecie miasta, jednak aby zwiększyć ich zakres burmistrz Krzysztof Świerczek wystąpił o pozyskanie środków zewnętrznych
Nowe kosze
Staraniem miechowskiego urzędu zostało zakupionych 20 nowych koszy, które rozstawiono w szeroko rozumianym centrum miasta. Największą ich liczbę (11) ulokowano w obrębie Rynku, kolejne 6 ustawiono na Placu Kościuszki, następne 2 na ul. Daneckiej i ostatni z tej grupy na ul. Miechowity. Nowe kosze zastąpiły te, które były już mocno zniszczone lub zdewastowane. Stare kosze zostały jednak poddane naprawie i renowacji, po czym wróciły ponownie na ulice: Sobieskiego, 106 Dywizji AK, Szpitalną, Jagiellońską, ks. Skorupki, Konopnickiej, Szewską i Mickiewicza. Kilka ostatnich koszy jest jeszcze naprawianych zaś w miejsce tych, których naprawa nie jest możliwa zostanie zakupiona następna grupa 14 nowych
Dalsze komputery od Fundacji im. A. Urbańczyka
23 kwietnia br. Wojciech Filemonowicz, prezes Fundacji im. Andrzeja Urbańczyka, przekazał kolejne pięć komputerów dla Miechowszczyzny. Otrzymała je młodzież z Zespołu Szkół Rolniczych w Książu Wielkim współpracująca z “Gazetą Miechowską”. Sprzęt został przekazany podczas uroczystego apelu, w którym uczestniczyła młodzież oraz przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Miechowie. Przypomnijmy, iż tylko w ciągu ostatnich tygodni Miechowszczyzna otrzymała od Fundacji kilkanaście komputerów.
Na zdj.: dyr. szkoły Mirosława Malmon oraz młodzież dziękują Wojciechowi Filemonowiczowi za komputery, poniżej młodzież ogląda przekazany sprzęt.
Fot. K. Olchawa
Powiatowy Turniej Wiedzy Pożarniczej
17 kwietnia odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Został poprowadzony w dwóch etapach: test pisemny i ustny. W przerwie pomiędzy etapami miechowscy strażacy zorganizowali pokaz sprzętu bojowego. Nagrody ufundował Zarząd Powiatowy ZOSP RP w Miechowie, Inspektorat PZU oraz Starostwo Powiatowe, a wręczył Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Miechowie bryg. inż. Włodzimierz Bareła.
Laureatami w poszczególnych kategoriach zostali: szkoły średnie: I miejsce - Joanna Zdeb LO Miechów, II – Krystian Konieczny ZS Nr 2 w Miechowie; gimnazja: I miejsce – Ewa Dela z Gołczy, II – Katarzyna Papaj z Gołczy, III – Anna Wesołowska z Miechowa; szkoły podstawowe: I miejsce – Kamil Magosa Rzędowice, II – Sebastian Stano Pogwizdów, III – Kamila Jedynak Antolka. Zwycięzcy będą reprezentowali nasz powiat w eliminacjach wojewódzkich.
/ck/
Akcja gaśnicza w Tunelu
O godzinie 11:05 leśniczy Leśnictwa Tunel poinformował straż pożarną, iż nad wlotami do tuneli kolejowych od strony stacji Tunel pali się ściółka leśna i zarośla na powierzchni ok. 0,5 ha. Z uwagi na silny wiatr pożar szybko się rozprzestrzenia... » więcej
Pożegnanie maturzystów
26 kwietnia Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Miechowie pożegnało tegorocznych maturzystów. Po wprowadzeniu sztandaru szkoły wszyscy odśpiewali Mazurka Dąbrowskiego. Dyrektor LO minutą ciszy uczcił pamięć uczniów, którzy zostali zamordowani w Katyniu. Przy tablicy wspominającej to wydarzenie uczniowie złożyli kwiaty... » więcej
Chłop Roku 2007
W ostatnią niedzielę kwietnia po raz 13 odbył się pod pomnikiem Bartosza Głowackiego w Racławicach zlot Wojciechów i Bartoszów oraz ogólnopolskie wybory Chłopa Roku. Przybyło 20 Wojciechów i Bartoszów, z których najmłodszy Bartosz Łój liczył 1 rok. Imię Wojciech miał również prowadzący imprezę wspólnie z Małgorzatą Krzesicą - Wojciech Brewczyński. Wszyscy Bartosze i Wojciechowie otrzymali upominki... » więcej

Adres Redakcji:

Miechów, Plac Kościuszki 7/28
telefon/fax: (041) 383-40-26
e-mail: k.olchawa@op.pl

Gazetę redaguje i wydaje:

Kazimierz Olchawa we współpracy z samorządami Miechowszczyzny.

Współpracownicy: Włodzimierz Barczyński, Krzysztof Capiga, Monika Czekaj, Jolanta Dróżdż, Anna Grządziel, Małgorzata Kusarek, Grażyna Łysek, Fryderyk Markiewicz, Adam Miska, Paweł Miś, Ryszard Nasada, Katarzyna Olchawa, Paweł Olchawa, Stanisław Piwowarski, Mirosław Pogoń, Elżbieta Szopa, Marek Szopa, Krzysztof Świerczek, Anna Wąwoźna, Wojciech Waśniowski, Jan Włudarczyk, Tadeusz Zaich, Jan Żebrak, Józef Żelaśkiewicz - Warszawa

Zamieszczamy ogłoszenia drobne i reklamy. Ceny: 1 cm2 - 40 gr., ogłoszenia drobne - 1 słowo - 30 gr. Za treść reklam i ogłoszeń Redakcja nie odpowiada.

"Gazeta Miechowska" zrzeszona jest w Polskim Stwarzyszeniu Prasy Lokalnej w Krakowie i Stowarzyszeniu Polskich Mediów w Warszawie.

2000-2019© Copyright by Studio Reklamy s.c. » o serwisie | » o autorach | » licencja serwisu | » reklama u nas