inne:  Informator Forum Galeria

Witamy

w internetowym wydaniu "Gazety miechowskiej". Strony te są aktualizowane równocześnie z ukazywaniem się "Gazety" w sprzedaży ...
Strona główna

Kontakt z redakcją:

tel/fax: (041) 383 40 26
Plac Kościuszki 7/28
32-200 Miechów

Numery archiwalne:

2003 202 201 200 199 198 196 195 194 193 192 191 190 189 188 187 186 185 184 183 182 181 180 179 178 177 176 175 174 173 172 171 170 169 168 167 166 165 164 163 162 161 160 159 158 157 156 155 154 153 150 149 148 147 146 145 144 143 142 141 140 139 138 137 136 135 134 133 132 131 130 129 128 127 126 125 124 123 122 121 120 119 118 117 116 114 113 112 111 110 109 108 106 105 104 103 102 101 100 99 98 97 96 95
Wybrane artykuły z numeru 158
Kaci nadal mają się dobrze
Ostatnio tematem nr 1 we wszystkich środkach masowego przekazu była sprawa arcybiskupa Wielgusa. Z informacji jakie poprzez media trafiły do opinii publicznej dowiedzieliśmy się, że współpracował z SB, ale nie wynikało z nich aby doniósł na konkretne osoby, aby zaszkodził komuś konkretnemu w jakiś cyniczny sposób... » więcej
Nowy zarząd województwa szansą dla Miechowszczyzny
27 listopada w Małopolsce została zawarta koalicja pomiędzy trzema ugrupowaniami: PiS – 16 radnych, LPR – 4 radnych i PSL – 4 radnych. Dwu z tych radnych pochodzi z naszego powiatu - Stefan Nowak z PSL i piszący te słowa Zbysław Owczarski z PiS... » więcej
Sprawy miechowskie i polskie
Pod koniec minionego roku PSPL i KBS zorganizowali w Zakopanem sesję dziennikarską dla redaktorów prasy lokalnej. Obok dziennikarzy lokalnych i władz KBS w sesji uczestniczyli także: starosta tatrzański – Andrzej Gśsienica Makowski, który z humorem opowiadał o tym, jak to Pan Bóg karze zakopiańczyków brakiem zimy za to, iż nie umieją się dogadać w sprawie trasy narciarskiej na Gubałówce oraz starosta krakowski – Józef Krzyworzeka... » więcej
Pierwszy tegoroczny obywatel Miechowa
Miniony rok był dosyć dobry pod względem ilości urodzeń na Miechowszczyźnie. W miechowskim szpitalu urodziło się 578 noworodków, przy czym należy pamiętać, że na mającym dobrą opinię oddziale ginekologiczno-położniczym miechowskiego szpitala rodzą także kobiety z okolic: Wolbromia, Sędziszowa, Kazimierzy Wielkiej i Słomnik.
Pierwszy noworodek w bieżącym roku urodził się o 1.25. Jego mama Urszula Rekuła z Zarogowa mówi, iż chłopczyk, który ważył 3150 g i mierzył 52 cm, otrzyma imię Szymuś.
K. Olchawa
II miejsce w Polsce dla SP w Antolce
Szkoła Podstawowa w Antolce zdobyła II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie „Czysty Las". Uczestniczyły w nim 934 szkoły z całej Polski. Do finału zakwalifikowały się 122 prace. Szkoła z Antolki otrzymała nagrodę pieniężną w wysokości 5 tys. zł. I miejsce zajęło Gimnazjum Nr 11 im. Królowej Jadwigi w Połańcu... » więcej
Studniówki 2007
13 stycznia na Miechowszczyźnie rozpoczęły się pierwsze studniówki. ZS Nr 2 zorganizował bale studniówkowe w restauracji Planeta w Charsznicy i w zajeździe Zameczek w Książu Wielkim... » więcej
Małopolskie kolędowanie w Miechowie
7 stycznia w Miechowskim Domu Kultury odbył się 37 Miechowski a jednocześnie IX Małopolski Przegląd Grup Kolędniczych. Wzięło w nim udział osiem zespołów kolędniczych, w tym trzy spoza powiatu miechowskiego, z Wojnicza, Minogi i Ibramowic... » więcej
Przegląd Widowisk Jasełkowych
13 stycznia w MDK odbył się Przegląd Widowisk Jasełkowych. Wzięło w nich udział 10 grup jasełkowych, w tym jedna gościnnie z Chrzanowa, troszkę inna od naszych grup, gdyż zamiast tradycyjnych postaci byli tam: eskimosi, indianie, itd... » więcej
Odznaczenia działaczy LOK
Pod koniec minionego roku działacze LOK, Klubu Oficerów Rezerwy oraz Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Wojska Polskiego zostali uhonorowani odznaczeniami za działalność na rzecz obronności kraju... » więcej
Przewodniczącym RP Stanisław Krawiec
19 grudnia 2006 roku odbyła się sesja Rady Powiatu, której głównymi punktami był wybór przewodniczącego RP oraz podjęcie dwu uchwał budżetowych, ważnych dla sprawnego funkcjonowania powiatu... » więcej
Szybka akcja Policji
Miechowscy policjanci błyskawicznie schwytali sprawców napadu na pracownika punktu skupu złomu... » więcej
Spotkanie opłatkowe w Starostwie
20 grudnia w sali lustrzanej Starostwa Powiatowego w Miechowie odbyło się spotkanie opłatkowe starosty z kołami gospodyń wiejskich z terenu powiatu. W spotkaniu wzięły udział koła z: Wierzbicy, Bryzdzynia, Gołczy, Nieszkowa i Marcinowic. Życzenia świąteczne i noworoczne złożyła wszystkim obecnym kierowniczka KGW z Wierzbicy Stanisława Myrda... » więcej
Nowe chodniki w powiecie
Zakończyły się odbiory techniczne trzech kolejnych nowych chodników wybudowanych w różnych gminach powiatu miechowskiego... » więcej
VII Gminny Przegląd Grup Kolędniczych w Charsznicy
9 stycznia w Charsznicy odbył się VII Gminny Przegląd Grup Kolędniczych. Uczestniczyły w nim grupy kolędnicze i jasełkowe w trzech kategoriach: kategorię I stanowiły autentyczne grupy kolędnicze, w których występowali tylko chłopcy, kontynuujące tradycje ludowego kolędowania; kategorię II stanowiły grupy jasełkowe, czyli takie grupy, które występują tylko na scenie a kategorię III stylizowane grupy kolędnicze... » więcej
I konferencja prasowa burmistrza Świerczka
17 stycznia w UMiG odbyła się pierwsza konferencja prasowa nowego burmistrza Miechowa Krzysztofa Świerczka. Została na nią również zaproszona Gazeta Miechowska, po kilku latach nie zapraszania nas przez poprzedniego burmistrza Miechowa, który udawał, że Gazeta Miechowska - która sprzedaje się w Miechowskiem w nakładzie ok. 2000 egzemplarzy a około 200 egzemplarzy rozchodzi się po Polsce i świecie - nie istnieje... » więcej
Problemem Miechowa jest zadłużenie
Wyjątkowo sprawny przebieg miała sesja Rady Miejskiej w Miechowie, która odbyła się 28 grudnia minionego roku. Pierwszym po stałych punktach było ślubowanie radnego Włodzimierza Mielusa, który był nieobecny na kilku poprzednich sesjach... » więcej
Ceny wywozu śmieci, sprzedaż alkoholu, remont kościoła
19 grudnia w Charsznicy odbyła się sesja RG. Tego dnia radni podjęli uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w gminie oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi. Oba programy przybliżyła radnym Małgorzata Grzebień. Uchwalony został także roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi... » więcej
Spotkanie wigilijne w gimnazjum w Tczycy
20 grudnia 2006 roku w SP i Gimnazjum w Tczycy odbyło się spotkanie opłatkowe w którym uczestniczyli nauczyciele, rodzice, księża oraz władze gminy. Byli wśród nich min. wójt Jan Żebrak, księża: Stanisław Górski i Maciej Stopiński, przewodniczący Komisji Oświaty - Grzegorz Uchto, radny - Ryszard Kopeć. Wszystkich ich witała dyrektor Gimnazjum Marta Schreder... » więcej
Przedświąteczna sesja
28 grudnia w Gołczy odbyła się sesja Rady Gminy. Zanim jednak radni przystąpili do obrad obejrzeli przedstawienie jasełkowe przygotowane przez dzieciaki ze SP w Szreniawie. Dzieci przygotowały występy pod okiem ks. Pawła Majewskiego a o oprawę muzyczną zadbał Adam Dudek. Jak nam powiedziała dyrektor SP w Szreniawie Ewa Wojciechowicz dzieciaki z tej szkoły dwa lata temu miały już okazję występowania dla radnych minionej kadencji... » więcej
Nowy wójt Kozłowa - nowe pomysły
Nowy wójt Kozłowa Stanisław Pluta jest absolwentem WSP w Kielcach, gdzie studiował pedagogikę wychowawczą. Ukończył także studia podyplomowe z zakresu geografii i wychowania fizycznego. Swoją pracę rozpoczął w Żarnowcu w 1983 roku a po założeniu rodziny w 1984 r. pracował w Szkole Podstawowej w Kamionce, gdzie pełnił funkcję dyrektora szkoły przez 8 lat... » więcej
Diety dla radnych, pensja dla wójta
22 grudnia odbyła się trzecia sesja nowo powołanej Rady Gminy w Kozłowie. Ważniejszymi jej punktami było podjęcie uchwał w sprawie odwołania dotychczasowej sekretarz urzędu gminy, powołanie nowego sekretarza, którym został Robert Nielawa, ustalenie diet dla przewodniczącego RG i radnych, ustalenie wynagrodzenia dla wójta.
Radni ustalili ryczałt dla przewodniczącego RG w wysokości 1000 zł. Przy ustaleniu diety dla radnych były dwie propozycje 100 i 120 zł. Większość była za dietą niższą. Wszyscy zaakceptowali propozycję wynagrodzenia dla wójta, które będzie podobne jak wójta poprzedniego. Jego pensja zasadnicza wyniesie 4.200 zł, dodatek funkcyjny 1.150, a ponadto 30% dodatek specjalny, 20% dodatek za wysługę lat. Ostatecznie pensja brutto wyniesie 7.795 zł. Wójt podziękował za taką pensję i obiecał zasłużyć sobie na nią taką pracą.
/kol/
Radni przyjęli projekt budżetu
30 grudnia w Książu Wielkim odbyła się sesja Rady Gminy. Głównym jej punktem było przyjęcie budżetu na 2007 rok. Po stronie dochodów znalazła się kwota 10.250.044 zł. Wydatki wyniosą 9.780.044 zł. Budżet w znacznym stopniu będzie się składał z subwencji w wysokości 5.236.843 zł. W budżecie zarezerwowano na oświatę środki w wysokości 4.325.892 zł. Na inwestycje wydzielono zaledwie 665 tys. zł... » więcej
Sztandar dla SP w Antolce na 80-lecie
7 listopada 2006 roku szkoła w Antolce obchodziła 80 – rocznicę swojego istnienia. Gośćmi uroczystości byli min. wicekurator Małopolskiego Kuratorium Oświaty Andrzej Markiewicz, przewodniczący RG Henryk Huma, wójt Marek Szopa, ks. Wiesław Hart, dyrektorzy okolicznych szkół, emerytowani nauczyciele... » więcej
Aktywizacja zawodowa kobiet w Racławicach
„Więcej wiem – lepiej pomagam sobie i innym” to hasło projektu realizowanego w gminie Racławice. Projekt ma pomóc gminie poprzez aktywizację kobiet pozostających bez pracy i wsparcie osób niepełnosprawnych... » więcej
Skąd się wzięła nazwa Słupów?
Wieś Słupów leży w dolinie Nidzicy do której wpływa Słupówka – mały dopływ zasilający wodą pobliskie stawy. Wykopaliska w Jazdawicach, Miroszowie i Miechowie świadczą, że ziemie te były zaludnione najdawniej... » więcej
Podpułkownik Edward Kleszczyński
Już kilkakrotnie pisaliśmy o najwybitniejszej postaci z gminy Radziemice. Tym razem informacje te uzupełniamy tekstem dostarczonym nam przez dr. Stanisława Piwowarskiego z Muzeum Historycznego Miasta Krakowa.
/kol/
... » więcej
Remont MDK kosztował 440 tys. zł
21 grudnia w Miechowskim Domu Kultury dokonano uroczystego odebrania prac remontowych, które całkowicie zmieniły wygląd zewnętrzny budynku. Budynek został docieplony wełną mineralną i otynkowany, wymieniono 44 okna i dach... » więcej
Konkursy bożonarodzeniowe
11 stycznia w MDK w Miechowie odbyło się podsumowanie konkursów bożonarodzeniowych – malarskiego, na szopkę i na ozdoby choinkowe. Wzięły w nim udział: Przedszkole Nr 2, dwie świetlice, 12 szkół podstawowych, 3 gimnazja, 2 szkoły ponadgimnazjalne, WTZ w Podlesicach i w Miechowie oraz DPS w Miechowie... » więcej
Betlejemskie Światełko Pokoju
Pośpiech, coroczna przedświąteczna bieganina, tłumy w mieście, wszechogarniający szał zakupów, a w samym środku tego zgiełku - trójka harcerzy osłaniająca lampion z Betlejemskim Światełkiem Pokoju. Spieszą, by zgodnie z doroczną tradycją, zanieść światełko do szkół, banków i innych instytucji, życząc wszystkim, by Boże Światło płonęło w nas przez cały przyszły rok. Świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom Caritas, w których roznoszony był ogień, ufundował Urząd Gminy i Miasta w Miechowie... » więcej
Plon włoskiego pleneru w galerii "U Jaksy"
5 stycznia 2007 roku w galerii BWA „U Jaksy” otwarto wystawę będącą plonem pobytu w rejonie Lazio 11 artystów związanych z miechowską galerią. Pobyt polskich artystów we Włoszech, a wcześniej włoskich w Miechowie, był wynikiem współpracy jaką nawiązał powiat miechowski z rejonem Monti Ernici... » więcej
Organy z Bazyliki Grobu Bożego w Miechowie
Jednym z ważnych elementów wyposażenia naszego kościoła są organy. O pierwszych organach wiemy z zapisków kronikarskich, że ufundował je w XIV w proboszcz generalny bożogrobców – Marcin Czcik. Miały one 22 głosy i ozdabiały gotycki kościół. Rozbudował je w XVII w inny prepozyt bożogrobców – Jakub Zadzik... » więcej

Adres Redakcji:

Miechów, Plac Kościuszki 7/28
telefon/fax: (041) 383-40-26
e-mail: k.olchawa@op.pl

Gazetę redaguje i wydaje:

Kazimierz Olchawa we współpracy z samorządami Miechowszczyzny.

Współpracownicy: Włodzimierz Barczyński, Krzysztof Capiga, Monika Czekaj, Jolanta Dróżdż, Anna Grządziel, Małgorzata Kusarek, Grażyna Łysek, Fryderyk Markiewicz, Adam Miska, Paweł Miś, Ryszard Nasada, Katarzyna Olchawa, Paweł Olchawa, Stanisław Piwowarski, Mirosław Pogoń, Elżbieta Szopa, Marek Szopa, Krzysztof Świerczek, Anna Wąwoźna, Wojciech Waśniowski, Jan Włudarczyk, Tadeusz Zaich, Jan Żebrak, Józef Żelaśkiewicz - Warszawa

Zamieszczamy ogłoszenia drobne i reklamy. Ceny: 1 cm2 - 40 gr., ogłoszenia drobne - 1 słowo - 30 gr. Za treść reklam i ogłoszeń Redakcja nie odpowiada.

"Gazeta Miechowska" zrzeszona jest w Polskim Stwarzyszeniu Prasy Lokalnej w Krakowie i Stowarzyszeniu Polskich Mediów w Warszawie.

2000-2019© Copyright by Studio Reklamy s.c. » o serwisie | » o autorach | » licencja serwisu | » reklama u nas