inne:  Informator Forum Galeria

Witamy

w internetowym wydaniu "Gazety miechowskiej". Strony te są aktualizowane równocześnie z ukazywaniem się "Gazety" w sprzedaży ...
Strona główna

Kontakt z redakcją:

tel/fax: (041) 383 40 26
Plac Kościuszki 7/28
32-200 Miechów

Numery archiwalne:

2003 202 201 200 199 198 196 195 194 193 192 191 190 189 188 187 186 185 184 183 182 181 180 179 178 177 176 175 174 173 172 171 170 169 168 167 166 165 164 163 162 161 160 159 158 157 156 155 154 153 150 149 148 147 146 145 144 143 142 141 140 139 138 137 136 135 134 133 132 131 130 129 128 127 126 125 124 123 122 121 120 119 118 117 116 114 113 112 111 110 109 108 106 105 104 103 102 101 100 99 98 97 96 95
Wybrane artykuły z numeru 156
Co daje nam Unia
Minęły dwa lata od naszego przystąpienia do Unii Europejskiej. Można już pokusić się o pierwsze oceny. Czy warto było?... » więcej
Czy ekspresy zaczną się zatrzymywać w Miechowie?
Starosta Mieczysław Bertek w imieniu własnym, mieszkańców powiatu i b. posła Stefana Nowaka, zwrócił się z pisemną prośbą do Wiesława Wody, posła na Sejm RP, o podjęcie inicjatywy, której celem będzie wprowadzenie do rozkładu jazdy PKP najmniej 1 kursu pociągu ekspresowego relacji Kraków - Warszawa z postojem na stacji Miechów. Niegdyś ekspresy zatrzymywały się w stolicy powiatu. Próby przywrócenia tego stanu rzeczy podjęte jeszcze w I kadencji samorządu nie powiodły się. Miechowska propozycja jest jak najbardziej zasadna. Miasto leży na skrzyżowaniu ważnych szlaków komunikacyjnych i brak postoju pociągów ekspresowych na pierwszej dużej stacji kolejowej od Krakowa w kierunku Kielc i Warszawy jest dotkliwie odczuwany (do ekspresu trzeba wsiąść w Krakowie). A że działania z pozoru niemożliwe są możliwe, dowiódł tego niedawny przypadek uruchomienia peronu ,,Włoszczowa Północna”, gdzie zatrzymują się składy ekspresowe. Wnioskodawcy, a szczególnie Stefan Nowak, pierwszy inicjator pomysłu, liczą na skuteczność poselskiej interwencji posła Wiesława Wody.
Ryszard Nasada
Dwie ostatnie sesje Rady Miejskiej
5 października w sali obrad UMiG w Miechowie odbyła się przedostatnia w tej kadencji sesja Rady Miejskiej. W tym dniu radni podjęli 12 uchwał. Zanim jednak zajęto się uchwałami radni złożyli kilka interpelacji.
Figura Chrystusa Zmartwychwstałego – wędrówki z Barczyńskim
Niestrudzony pamiętnikarz, dzierżawca Kaliny Małej Kazimierz Girtler dzięki swojej pasji zostawił nam bezcenne z punktu widzenia historyków zapiski. Czasami są one jedynymi informacjami dotyczącymi dawnej historii naszego miasta.
Harcerze z Miechowa zebrali blisko 6 tys. zł
15 października w Miechowie miała miejsce zbiórka pieniężna na rzecz Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Wynik trwającej cały dzień zbiórki pieniężnej prowadzonej przez Komendę Hufca ZHP w Miechowie - na rzecz Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia to kwota 5.664,83 złotych oraz 10 dolarów i 10 forintów. Wymienione środki zostały wpłacone na konto Fundacji.
Małopolska nie jest macochą
Jeszcze 26 maja br. a więc na pięć dni przed objęciem przeze mnie funkcji wicemarszałka Zarząd Województwa Małopolskiego po odwołaniu się powiatu miechowskiego podjął decyzję o umieszczeniu na dalekim miejscu listy rezerwowej wniosku naszego powiatu. Szansę na dofinansowanie miał praktycznie jeden wniosek a wniosków na liście rezerwowej było aż 34.
Na kopule bazyliki stanęła figura Chrystusa
Bolesław Prus nie miał racji. To co krytykował w warszawskiej prasie i uważał za niemożliwe, zrealizowano w październiku 2006 roku.
Nowa kotłownia w ZS Nr 2
26 października w Zespole Szkół Nr 2 w Miechowie została oddana do użytku nowoczesna kotłownia gazowa. Zamontowano w niej dwa kotły kondensacyjne o mocy 160 kW każdy. Kosztorys inwestorski wynosił 303 tys. zł a kosztorys poprzetargowy wyniósł 297 tys. zł. Inwestycja została sfinansowana w całości ze środków pozyskanych przez starostwo powiatowe w Miechowie z zewnątrz. Z NFOŚiGW w Warszawie pozyskano 151 tys. zł, z WFOŚiGW w Krakowie 97tys. zł a z PFOŚiGW w Miechowie 48 tys. zł.
Nowe chodniki i wybory
Pod koniec października wróciłem z Austrii z rejonu Wagram, krainy bardzo podobnej do Miechowszczyzny, gdzie przebywałem na trochę innych zasadach niż znaczna liczba rodaków pracujących w tym czasie, w tym rejonie przy winobraniu, chociaż i tego próbowałem .
Nowy Gminny Ośrodek Zdrowia w Gołczy
18 października w Gołczy miała miejsce ważna uroczystość. Przekazano do użytku i poświęcono nowy ośrodek zdrowia. Gośćmi uroczystości byli: radna wojewódzka Elżbieta Wójcik, radni powiatowi - Maria Orłowska, Stanisław Kobylec, Regina Siudak, wójt Adam Samborski, wiceprezes KBS Andrzej Grzybek, dyrektor szpitala Marian Tambor, radni gminni i wiele innych osób, które witał wójt Lesław Blacha. Przypomniał on historię budowy ośrodka, który kosztował 1.290 tys. zł i został sfinansowany z pieniędzy gminnych.
Ostatnia sesja Rady Powiatu
Gościem ostatniej sesji RP, która odbywała się 11 października był wicemarszałek Zbysław Owczarski. On to na początku przekazał radnym bardzo dobrą informację: Samorząd Województwa Małopolskiego uchwałą nr 848/06 z 28 września podjął decyzję, iż powiat miechowski otrzyma na budowę dróg powiatowych 5.286 tys. zł.
Pamiątkowa tablica i sztandar
24 września w Racławicach odbyły się uroczystości: odsłonięcia tablicy upamiętniającej tych, którzy przelali swoją krew w walce z niemieckim najeźdźcą oraz tych, którzy byli więzieni i represjonowani przez reżim komunistyczny, oraz uroczystości przekazania sztandaru dla gminy Racławice.
Plon pleneru „Miechów 2006” pokazano w BWA w Nowym Targu
Plenery miechowskie mają już ugruntowaną wysoką renomę. Ich uczestnikami są uznani artyści polscy i zagraniczni. W tegorocznym plenerze uczestniczyli profesorowie Akademii Krakowskiej: Stanisław Batruch, Leszek Misiak, Ewa Kutermak-Madej, cieszący się wielkim uznaniem artyści warszawscy: Janusz Lewandowski i Franciszek Maśluszczak. Z Akademii Świętokrzyskiej przybył do Miechowa Władysław Szczepański wywodzący się z Akademii Lwowskiej, a Akademię Sztuk Pięknych w Łodzi reprezentował Grzegorz Kalinowski.
Sesja RG w Charsznicy
27 października w Charsznicy odbyła się ostatnie sesja Rady Gminy. Uczestniczył w niej również wizytator Małopolskiego Kuratorium Jacek Urban, który trzem osobom wręczył akty nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego. Otrzymali je: Maria Prędka ze Swojczan, Teresa Szanto z Pogwizdowa i Jolanta Miś z Tczycy.
Wszyscy wysłuchali prezentacji multimedialnej przygotowanej przez dyrektorów szkół działających na terenie gminy pokazujących osiągnięcia w ostatnich czterech latach.
W dalszej części radni podjęli uchwały dotyczące: sprzedaży nieruchomości m.in. budynku, w którym dawniej mieścił się posterunek policji, o przystąpieniu do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania oraz zaciągnięciu kredytu pomostowego na sf inansowanie gazyfikacji.
/kol/
Skarby Małopolski
29 września w MDK odbył się wernisaż wystawy fotografii „Skarby Małopolski”. Dla przybyłych gości nastrojowe utwory wykonały Regina Bogacz oraz Paulina Górnisiewicz, a towarzyszył im na gitarze Andrzej Gaździcki. Wystawę zaprezentowali: dyrektor MDK Dariusz Marczewski oraz Piotr Droździk z Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu. Właśnie z tego muzeum wypożyczone zostały prezentowane w galerii zdjęcia. Są one plonem konkursu fotograficznego organizowanego od 2000 roku przez Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu pod patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego w ramach Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego
Symboliczny grób Edwarda Kleszczyńskiego
Edward Kleszczyński „Dzik” urodzony 6 września 1892 roku w Skrzeszowicach w powiecie miechowskim, który jest mało znanym w Polsce bohaterem narodowym ma swój rzeczywisty grób w Stanach Zjednoczonych, ale posiada swój grób symboliczny w Radzemicach. O jego osobie pamiętają jednak mieszkańcy tej gminy, o czym świadczą znicze i kwiaty położone na tej symbolicznej mogile przed Świętem Zmarłych.
Sztandar dla SP w Parkoszowicach
21 września w SP im. 106 Dywizji Piechoty AK w Parkoszowicach miała miejsce uroczystość zorganizowana z okazji 10-tej rocznicy poświęcenia sztandaru szkoły.
Sztandar i nowe imię dla ZS Nr 2 w Miechowie
W piątek 13 października ZS Nr 2 w Miechowie miał swoje święto. Tego dnia odbyło się poświęcenie sztandaru dla szkoły podczas Mszy św. odprawionej przez ks. biskupa Kazimierza Ryczana, po której w holu szkoły odsłonięto tablicę poświęconą patronowi szkoły, którym został Jan Paweł II.
Święto Gimnazjum im. Stefana Żechowskiego
27 października społeczność Gimnazjum imienia Stefana Żechowskiego w Książu Wielkim obchodziła święto szkoły. Rozpoczęła je Msza św. w miejscowym kościele, po której młodzież złożyła kwiaty na grobie patrona swojej szkoły Stefana Żechowskiego.
Tak funkcjonuje jeden z owsianych pomysłów burmistrza
Jednym z owsianych pomysłów burmistrza Mielusa było wykorzystanie do ogrzewania owsa, czyli palenie w kotłach centralnego ogrzewania owsem. W niektórych instytucjach podległych burmistrzowi takie kotły zainstalowano, np. w SP w Bukowskiej Woli. Na budynku szkolnym pojawiło się ogłoszenie o skupie owsa przez szkołę. Jak się dowiedzieliśmy do 3 listopada, w ciągu kilku miesięcy, szkole nie udało się kupić ani 1 kg owsa. Gdyby rzeczywiście szkoła miała być ogrzewana zgodnie z pomysłami burmistrza większość dzieci zapewne trafiłaby już do szpitala.
Przypomnijmy jeszcze inne pomysły burmistrza, którymi są: uprawa wierzby energetycznej, uprawa winogron czy wywózka śmieci do Bolesławia na odległość ponad 50 km.
Kazimierz Olchawa
Uroczystości Dnia Papieskiego w Kozłowie
Jak rozpocząć tą opowieść o wielkim człowieku, pełnym wiary i miłości ... tymi oto słowami rozpoczęła dyrektorka Gminnego Ośrodka Kultury w Kozłowie - Elżbieta Kopeć uroczystości Dnia Papieskiego.
Złote Gody
29 września w Urzędzie Gminy w Słaboszowie osiem par obchodziło „Złote gody”. Byli to: Helena i Henryk Franczak, Stanisława i Władysław Gas, Marianna Helena i Jan Daniel Gołczyńscy, Marianna i Seweryn Jeżowscy, Honorata Henryka i Stanisław Walenty Niedojadło, Justyna i Stanisław Pituch, Henryka i Stefan Solarz oraz Wiesława i Julian Woźniak.

Adres Redakcji:

Miechów, Plac Kościuszki 7/28
telefon/fax: (041) 383-40-26
e-mail: k.olchawa@op.pl

Gazetę redaguje i wydaje:

Kazimierz Olchawa we współpracy z samorządami Miechowszczyzny.

Współpracownicy: Włodzimierz Barczyński, Krzysztof Capiga, Monika Czekaj, Jolanta Dróżdż, Anna Grządziel, Małgorzata Kusarek, Grażyna Łysek, Fryderyk Markiewicz, Adam Miska, Paweł Miś, Ryszard Nasada, Katarzyna Olchawa, Paweł Olchawa, Stanisław Piwowarski, Mirosław Pogoń, Elżbieta Szopa, Marek Szopa, Krzysztof Świerczek, Anna Wąwoźna, Wojciech Waśniowski, Jan Włudarczyk, Tadeusz Zaich, Jan Żebrak, Józef Żelaśkiewicz - Warszawa

Zamieszczamy ogłoszenia drobne i reklamy. Ceny: 1 cm2 - 40 gr., ogłoszenia drobne - 1 słowo - 30 gr. Za treść reklam i ogłoszeń Redakcja nie odpowiada.

"Gazeta Miechowska" zrzeszona jest w Polskim Stwarzyszeniu Prasy Lokalnej w Krakowie i Stowarzyszeniu Polskich Mediów w Warszawie.

2000-2019© Copyright by Studio Reklamy s.c. » o serwisie | » o autorach | » licencja serwisu | » reklama u nas