inne:  Informator Forum Galeria

Witamy

w internetowym wydaniu "Gazety miechowskiej". Strony te są aktualizowane równocześnie z ukazywaniem się "Gazety" w sprzedaży ...
Strona główna

Kontakt z redakcją:

tel/fax: (041) 383 40 26
Plac Kościuszki 7/28
32-200 Miechów

Numery archiwalne:

2003 202 201 200 199 198 196 195 194 193 192 191 190 189 188 187 186 185 184 183 182 181 180 179 178 177 176 175 174 173 172 171 170 169 168 167 166 165 164 163 162 161 160 159 158 157 156 155 154 153 150 149 148 147 146 145 144 143 142 141 140 139 138 137 136 135 134 133 132 131 130 129 128 127 126 125 124 123 122 121 120 119 118 117 116 114 113 112 111 110 109 108 106 105 104 103 102 101 100 99 98 97 96 95
Wybrane artykuły z numeru 148
MATURA – już po, czy dopiero przed?
W wielu już 19-letnich głowach rodzi się pytanie (obok tego „czy to jest przyjaźń, czy kochanie”) czy to już naprawdę za 4 miesiące na szali egzaminu maturalnego będą ważyć się losy naszej przyszłej edukacji, a więc i w pewien sposób życia? I jakby tego stresu było mało, mamy świadomość, że forma, jaką przybierze ów duży sprawdzian, dopiero raz ujrzała światło dzienne, majowe... » więcej
Wedrówki z Barczyńskim - Dawny dwór Wielkozagórze
Miechów, jako miejscowość której właścicielem przez 656 lat był zakon bożogrobców otrzymał swoistą strukturę miejscowość przyzakonnej. Wytworzyły się tu wszystkie instytucje miejskie cechy urzędy ale brakło dużych posiadłości ziemskich, których właściciele często byli siłą napędzającą rozwój przemysłu czy z tym związanej infrastruktury komunikacyjnej... » więcej
Wyzwolenie Miechowa
W nocy z 16 na 17 stycznia 1945 roku Armia Czerwona wyzwoliła Miechów spod okupacji niemieckiej. Do miasta wkroczyła 14 brygada pancerna pod dowództwem płk Aleksandra Skidonowa wchodząca w skład 4 samodzielnego korpusu pancernego gwardii dowodzonego przez gen. lejtn. Pawła Połubojarowa. Korpus ten działał w składzie 314 dywizji piechoty dowodzonej przez płk Piotra Jefimienko. Działał on w 43 korpusie armijnym pod dowództwem gen. mjr. Anatolija Andriejewiewa, który był w składzie 59 armii gen. płk Iwana Korownikowa działającej w ramach 1 frontu ukraińskiego dowodzonego przez marszałka Iwana Koniewa... » więcej
Konserwacja tkanin ze skarbca bożogrobców
Pod koniec minionego roku zakończono konserwację pięciu tkanin z aksamitu włoskiego z miechowskiego skarbca bożogrobców dzięki dotacji przyznanej przez Fundację Bankową im. Leopolda Kronenberga.
Przypomnijmy, iż wcześniej Towarzystwo Przyjaciół Sztuki w Miechowie działające przy Galerii BWA „U Jaksy” zakonserwowało około 15 takich tkanin dzięki wsparciu wielu osób i instytucji z Miechowa. Część z zakonserwowanych tkanin wyeksponowano w specjalnych gablotach, które umieszczono w babińcu miechowskiego kościoła przy wejściu do biblioteki. W czasie tegorocznych Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego w maju br. zostanie tam zorganizowana wystawa niektórych eksponatów ze skarbca.
K. Olchawa
Wójcikowski i Szlachtycz
Wernisaż wystawy malarstwa Stanisława Wójcikowskiego z Paryża, który odbywał się 13 stycznia w Galerii BWA „U Jaksy” w Miechowie połączony był z prezentacją filmu „Pastorałka” według Leona Schillera zrealizowanego przez Stefana Szlachtycza. W spotkaniu uczestniczył sam reżyser, który zrealizował ponad setkę filmów o sztuce a kopie około 20 z nich przekazał dla Towarzystwa Miłośników Sztuki działającego przy galerii... » więcej
Budżet na 2006 w Słaboszowie
29 grudnia w Słaboszowie odbyła się sesja Rady Gminy. Głównym jej punktem było przyjęcie projektu budżetu na 2006 rok... » więcej
Opłatek dla seniorów
28 grudnia Caritas parafii Radziemice we współpracy ze Szkołą Podstawową i Gimnazjum zorganizowało spotkanie wigilijne dla seniorów z tej parafii... » więcej
14 Finał WOŚP w Miechowie
Na terenie powiatu miechowskiego 8 stycznia br. pieniądze na rzecz dzieci poszkodowanych w wypadkach zbierało 35 wolontariuszy. Sztab podobnie jak w latach poprzednich mieścił się w Miechowskim Domu Kultury, gdzie od godziny 13 do późnych godzin wieczornych trwał koncert, w czasie którego wystąpiły liczne zespoły muzyczne i taneczne... » więcej
Herody 2005
W czasie tegorocznego XXXVI Miechowskiego Przeglądu Grup Kolędniczych, który odbywał się 15 stycznia br. w Miechowskim Domu Kultury Racławice reprezentowała grupa „Herody 2005” z Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki prowadzona przez Renatę Ochońską... » więcej
II memoriał w halową piłkę nożną
Zgodnie z rozpoczętym w roku ubiegłym cyklem imprez memoriałowych 22 stycznia na hali sportowej w Książu Wielkim rozegrano II memoriał im. śp. Leszka Turka w halową piłkę nożną... » więcej
Sesja budżetowa
29 grudnia w Książu Wielkim odbyła się sesja Rady Gminy. Zanim jednak radni zaczęli debatować obejrzeli występy jasełkowe przygotowane przez dzieci z Przedszkola Samorządowego w Książu Wielkim. Wspaniałe stroje dla kolędników przygotowali rodzice a nad całością czuwała dyrektor Lidia Żurawska... » więcej
Iskierki Pokoju z Kozłowa najlepsze
Po trzech latach przerwy wznowił swoją działalność zespół "Iskierki Pokoju" działający przy Gimnazjum w Kozłowie. Jego opiekunami są Anna kowal i ks. Paweł Klimczyk. W czasie ostatniego Miechowskiego Przeglądu Widowisk Jasełkowych zespół okazał się najlepszy w kategorii gimnazjów. Jury zachwyciło się strojami i wspaniałą grą młodych aktorów.
/kol/
Dziecięcy opłatek
W Gminnym Ośrodku Kultury w Kozłowie dzięki pomocy Gminnej Komisji do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych po raz czwarty zorganizowano spotkanie opłatkowe dla dzieci z rodzin o trudnej sytuacji finansowej... » więcej
Przegląd kolęd i pastorałek
18 stycznia w Szkole Podstawowej w Gołczy odbył się coroczny przegląd kolęd i pastorałek. W konkursie wzięło udział 10 zespołów oraz soliści z 4 szkół podstawowych z terenu całej gminy Gołcza. W komisji oceniającej małych wykonawców zasiedli: radny Jan Rosół z Komisji Antyalkoholowej, ksiądz proboszcz, kierowniczka Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Krystyna Marczewska... » więcej
Będzie kanalizacja, nie będzie dróg
30 grudnia w Gołczy odbyła się sesja Rady Gminy podczas której radni podjęli kilka uchwał dotyczących między innymi zmian w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Gołcza, zmian w regulaminie wynagradzania nauczycieli oraz wprowadzili zmiany w budżecie gminy na 2005 rok. Wójt Lesław Blacha poinformował radnych, że wniosek o dofinansowanie kanalizacji otrzymał aprobatę i gmina otrzyma pieniądze na ten cel. Poinformował jednocześnie, że wniosek Starostwa Powiatowego w Miechowie o dofinansowanie budowy dróg, również w gminie Gołcza, nie otrzymał dofinansowania... » więcej
VII Przegląd Grup Kolędniczych
20 stycznia br. w Charsznicy odbył się VII Przegląd Grup Kolędniczych zespołów szkolnych. Kolędnicy oceniani byli w trzech kategoriach: autentycznych form kolędowania, jasełek, stylizowanych grup kolędniczych i jasełkowych... » więcej
Przepisy sobie, rzeczywistość sobie
Mieszkańcy gminy Charsznica wywożący dużą część swojej produkcji - kapusty i innych warzyw - na Śląsk bardzo narzekają na stan tamtejszych dróg... » więcej
Przybliżenie Węgier miechowianom
Zapewne niewielu miechowian wie, że jedyną funkcjonującą legalnie po wybuchu II wojnie światowej polską szkołą średnią była taka szkoła na Węgrzech, gdzie po wkroczeniu na ziemie polskie z jednej strony Niemców, z drugiej Rosjan, schroniło się ponad 100 tys. Polaków... » więcej
Spotkanie u marszałka
14 grudnia Marszałek Województwa Małopolskiego spotkał się w Krakowskim Centrum Konferencyjnym z dziennikarzami prasy lokalnej w Małopolsce... » więcej
W 2004 roku najmniej inwestowała gmina Miechów
Jak można przeczytać w informatorze Urzędu Marszałkowskiego województwa Małopolskiego wydanym w 2005 roku w powiecie miechowskim najniższy udział wydatków majątkowych, czyli na inwestycje w stosunku do wydatków ogółem miała gmina Miechów. Było to 10%. Najwyższy wskaźnik wystąpił w gminach Charsznica 24% i Kozłów 25%.
/kol/
Podatku dla rolników nie obniżono
29 grudnia 2005 r. w Miechowie odbyła się sesja Rady Miejskiej. Rozpoczęły ją interpelacje radnych... » więcej
Stypendia dla uczniów klas I i II szkół ponadgimnazjalnych
W ramach unijnego programu „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” Priorytetu II Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego”, Wydział Oświaty Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Miechowie w grudniu 2005 r. rozpoczął wypłaty pierwszej transzy stypendium dla uczniów klas I i II szkół ponadgimnazjalnych. Jest to już drugi rok realizacji przez Powiat Miechowski programu stypendialnego dla młodzieży, który finansowany jest ze środków unijnych... » więcej
Czegoś podobnego w Miechowie jeszcze nie było
Najpiękniejszą imprezę świąteczno-noworoczną zorganizowała krótko przed świętami młodzież z „Ekonomika”. Kiedy na początek Paulina Górnikiewicz z kl. Ir przepięknie zaśpiewała pastorałkę „O Gwiazdo Betlejemska”, zebranym aż ciarki przeszły po plecach... » więcej
Z pracy Zarządu Powiatu
17 stycznia br. na posiedzeniu Zarządu Powiatu Miechowskiego, któremu przewodniczył starosta Mieczysław Bertek, podjęto uchwały w następujących sprawach: układu wykonawczego budżetu powiatu na 2006 r., planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi miechowskiemu odrębnymi ustawami w 2006 r., przekazania kierownikom jednostek budżetowych powiatu uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących na 2006 r... » więcej
Samochód dla SOSW w Zagorzycach
18 stycznia br. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w podmiechowskich Zagorzycach miała miejsce tradycyjna noworoczna ,,choinka”, którą poprzedziła Msza św. w bazylice Grobu Bożego w intencji pracowników i wychowanków placówki... » więcej
W Starostwie o problemach łowiectwa
Spotkanie myśliwych z kół łowieckich mających swoje obwody na terenie powiatu miechowskiego ze starostą 29 grudnia ubiegłego roku było okazją do omówienia problemów łowiectwa na terenie powiatu. Uczestniczyli w nim przedstawiciele starostwa, kół łowieckich, prokuratury, policji, nadleśnictwa i izby rolniczej... » więcej
Chcemy aby ci, którzy po nas przyjdą mieli czystą i jasną sytuację ...
28 grudnia w Starostwie Powiatowym w Miechowie odbyła się ostatnia w 2005 roku sesja Rady Powiatu. Głównym jej punktem było przyjęcie projektu budżetu na 2006 rok. Przedstawił go starosta Mieczysław Bertek... » więcej
Tajemnicze odrzucenie wniosku powiatu miechowskiego o pieniądze z UE
Konferencja prasowa, którą zwołano w Starostwie 4 stycznia br. była poświęcona bulwersującej decyzji Zarządu Województwa Małopolskiego, w wyniku której wniosek złożony przez starostwo pn. „Udrożnienie systemu komunikacyjnego powiatu miechowskiego” do dofinansowania w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-06 nie znalazł się, wbrew oczekiwaniom i wszelkim wcześniejszym przesłankom, na ogłoszonej liście wybranych projektów... » więcej
Cztery „złote oka” dla powiatu
Od 2000 roku w Małopolsce organizowany jest plebiscyt Wielkie Odkrywanie Małopolski, w czasie którego wybierane są najlepsze oferty turystyczne. W pierwszych edycjach wybierano najatrakcyjniejsze miejscowości oraz najatrakcyjniejsze turystycznie obiekty. W kolejnych latach plebiscyt był rozszerzany o bazę noclegową, bazę gastronomiczną i wydarzenie... » więcej
Urodzaj na bliźniaki
2006 rok rozpoczął się urodzajem na bliźniaki. Do 10 stycznia, kiedy pisaliśmy ten tekst, miały już miejsce w miechowskim szpitalu dwa porody bliźniacze, a na finiszu był trzeci. Przypomnijmy, iż w 2004 roku miało miejsce sześć porodów bliźniaczych, a w 2005 o jeden więcej... » więcej
Czyżby powiat miechowski został ukarany?
Wybory do Sejmu Ustawodawczego z 19 stycznia 1947 r. w powiecie miechowskim wygrało PSL. Komuniści te wybory jednak sfałszowali, a na początku lat pięćdziesiątych - jak mówi przewodniczący RP Zygmunt Daszkiewicz - powiat miechowski został ukarany. Z części jego ziem utworzono powiat proszowicki... » więcej
Becikowe? - czemu nie.
W komentarzach politycznych słychać stwierdzenie jak to Platforma Obywatelska postąpiła nieodpowiedzialnie i poparła tzw. ustawę „becikową” przyznającą 1000 zł dla matki za każde nowonarodzone dziecko. Nie wiem czy PO zrobiła na złość Rządowi RP i przegłosowała powyższą ustawę, bo wiąże się to z dodatkowymi wydatkami z budżetu państwa, ale na pewno jest to jedna z lepszych decyzji obecnego Sejmu RP... » więcej
Najlepsze grupy jasełkowe
Kiedy w Miechowie 22 stycznia panował trzaskający, dwudziestokilkustopniowy mróz, w MDK było gorąco. Była iście diabelska atmosfera. A to z powodu Diabłów, które krążyły po scenie i innych pomieszczeniach MDK. Były także: Anioły, Pastuszkowie, Królowie oraz Św. Józef i Maryja z maleńkim Jezuskiem... » więcej

Adres Redakcji:

Miechów, Plac Kościuszki 7/28
telefon/fax: (041) 383-40-26
e-mail: k.olchawa@op.pl

Gazetę redaguje i wydaje:

Kazimierz Olchawa we współpracy z samorządami Miechowszczyzny.

Współpracownicy: Włodzimierz Barczyński, Krzysztof Capiga, Monika Czekaj, Jolanta Dróżdż, Anna Grządziel, Małgorzata Kusarek, Grażyna Łysek, Fryderyk Markiewicz, Adam Miska, Paweł Miś, Ryszard Nasada, Katarzyna Olchawa, Paweł Olchawa, Stanisław Piwowarski, Mirosław Pogoń, Elżbieta Szopa, Marek Szopa, Krzysztof Świerczek, Anna Wąwoźna, Wojciech Waśniowski, Jan Włudarczyk, Tadeusz Zaich, Jan Żebrak, Józef Żelaśkiewicz - Warszawa

Zamieszczamy ogłoszenia drobne i reklamy. Ceny: 1 cm2 - 40 gr., ogłoszenia drobne - 1 słowo - 30 gr. Za treść reklam i ogłoszeń Redakcja nie odpowiada.

"Gazeta Miechowska" zrzeszona jest w Polskim Stwarzyszeniu Prasy Lokalnej w Krakowie i Stowarzyszeniu Polskich Mediów w Warszawie.

2000-2019© Copyright by Studio Reklamy s.c. » o serwisie | » o autorach | » licencja serwisu | » reklama u nas