inne:  Informator Forum Galeria

Witamy

w internetowym wydaniu "Gazety miechowskiej". Strony te są aktualizowane równocześnie z ukazywaniem się "Gazety" w sprzedaży ...
Strona główna

Kontakt z redakcją:

tel/fax: (041) 383 40 26
Plac Kościuszki 7/28
32-200 Miechów

Numery archiwalne:

2003 202 201 200 199 198 196 195 194 193 192 191 190 189 188 187 186 185 184 183 182 181 180 179 178 177 176 175 174 173 172 171 170 169 168 167 166 165 164 163 162 161 160 159 158 157 156 155 154 153 150 149 148 147 146 145 144 143 142 141 140 139 138 137 136 135 134 133 132 131 130 129 128 127 126 125 124 123 122 121 120 119 118 117 116 114 113 112 111 110 109 108 106 105 104 103 102 101 100 99 98 97 96 95
Wybrane artykuły z numeru 142
W 60. rocznicę zakończenia II wojny światowej
U stóp pomnika poświęconego zwycięskiej bitwie Insurekcji Kościuszkowskiej w Racławiacach 13 maja świętowano 60. rocznicę zakończenia II wojny światowej oraz 211. rocznicę bitwy pod Racławicami... » więcej
Dni Miechowa
Mimo deszczowej pogody bardzo okazale przebiegała inauguracja Dni Miechowa. Nie odbyła się co prawda przewidywana parada przebierańców, z Urzędu Miasta i Gminy do amfiteatru, ale zgromadzili się oni bezpośrednio w sali kina... » więcej
Prof. Kućma w galerii "U Jaksy" świętował swoje 70. urodziny
Jeden z najwybitniejszych polskich rzeźbiarzy, autor pomników: Powstania Warszawskiego, Obrońców Poczty Gdańskiej, odznaczony najwyższym odznaczeniem papieskim, za miejsce świętowania 70. urodzin wybrał galerię "U Jaksy"... » więcej
Wieści z Sejmu /3/
Czy samorządy będą mogły uchwalać herby gmin i nadawać nazwy ulicom? 2 czerwca w czasie posiedzenia Sejmu dotyczącego “Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych” zadałem pytanie ministrowi zdrowia dotyczące funduszy na zwalczanie chorób nowotworowych. Na ten cel program przewiduje 3 mld zł, w tym 1 mld mają to być środki pozabudżetowe. Pytałem czy te środki są zabezpieczone, czy jest gwarancja że te środki będą?... » więcej
Rozważania dyrektora i chłopa /3/ Na rolników obok dopłat obszarowych czekają dalsze pieniądze
Część limitów jakimi dysponuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa została już w niektórych działach wyczerpana do końca 2006 roku, np. pieniądze na: ułatwienie startu młodym rolnikom, rozwój i ulepszanie infrastruktury technicznej, wspieranie gospodarstw niskotowarowych, dostosowanie gospodarstw do standardów UE... » więcej
Odróżnić ziarno od plewy
Zbliżają się wybory i za niedługo będziemy musieli wybrać tych, którzy będą mieli decydujący wpływ na to, jak będzie wyglądał nasz kraj, nasze życie. Czy nam się uda odróżnić ziarno od plewy? - bo jedno i drugie wyglądają podobnie... » więcej
Ukraińcy z Mostisk w Miechowie
15 czerwca w Starostwie Powiatowym w Miechowie gościła delegacja ukraińska z Mostisk na Ukrainie: Iwan Dawidiuk - starosta tamtejszego powiatu, który był w sztabie wyborczym prezydenta Juszczenki, Iwan Szpek - przedsiębiorca i jego brat Taras - ksiądz oraz organizujący wymianę, znany już w Miechowie - Roman Ilkiw... » więcej
Pożegnanie maturzystów w ZS Nr 2
Sto kilkadziesiąt osób z siedmiu klas ZS Nr 2 w Miechowie odbierało 14 czerwca świadectwa i dyplomy ukończenia klas maturalnych... » więcej
Miechowskie Targi Ekologiczne '2005
W czasie tegorocznych Miechowskich Targów Ekologicznych jedna z osób zarzuciła mi, iż nie mam racji twierdząc, że miechowskie winnice nie mogą być konkurencyjne dla winnic z Europy Południowej, a ci, którzy tak mówią, boją się polskiej konkurencji... » więcej
Przystanek koło szpitala
Czytelniczka z Dziaduszyc poinformowała nas o problemie, jaki mają, szczególnie osoby chore, jadące do szpitala. Kierowca, który chciał ułatwić chorej osobie dojście do szpitala i zatrzymał się koło parku musiał zapłacić mandat. Następnym razem mimo próśb pasażerów kierowca się już nie zatrzymał. Pasażerowie busów uważają, że miasto powinno wyznaczyć w okolicy szpitala przystanek.
/x/
Oświata i służba zdrowia
8 czerwca w Starostwie Powiatowym w Miechowie odbyła się sesja RP poświęcona szkolnictwu ponadgimnazjalnemu. W porządku obrad znalazło się aż 11 uchwał.
W punkcie interpelacje radna Anna Imielińska prosiła o poszerzenie odcinka drogi w Przysiece przy szkole... » więcej
Konwent starostów w Książu Wielkim
29 kwietnia w Książu Wielkim w restauracji „Zameczek” odbył się konwent starostów z Małopolski. Uczestniczył w nim także prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej Janusz Kot oraz przedstawiciel Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego... » więcej
Przejście dla pieszych na skrzyżowaniu Powstańców z Obwodnicą
Będzie przejście dla pieszych na ruchliwym skrzyżowaniu ul. Powstańców z obwodnicą. Ustalili to: Ryszard Żakowski – główny specjalista d/s Ruchu Drogowego GDDKiA Oddział w Krakowie, asp. Robert Wiśniewski z KPP w Miechowie, Czesław Okrzes – kierownik Obwodu Drogowego w Poradowie oraz starosta Mieczysław Bertek i dyr. ZDP Jan Marczuk w czasie spotkania 3 czerwca z inicjatywy Starostwa Powiatowego w Miechowie... » więcej
Podsumowanie konkursu "Las dobrem wspólnym"
1 czerwca w Nadleśnictwie Miechów podsumowano II edycję konkursu „Las dobrem wspólnym” zorganizowanego przez Bogusławę Juzaszek z Nadleśnictwa Miechów, Barbarę Kowalczyk i Lucynę Piec z SP Nr 2... » więcej
PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
Miechów, ul. Sienkiewicza 20, I piętro,
pok. nr 8 (wejście do Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej).
Celem PIK jest niesienie pomocy osobom doznającym przemocy, poszkodowanym w wyniku zdarzeń losowych, znajdujących się w sytuacjach kryzysu... » więcej
Wieczór papieski
18 maja br. przypadałyby 85. urodziny papieża, naszego rodaka Jana Pawła II. Z tej okazji Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Miechowie zorganizowała wieczór wspomnień poświęcony pamięci o papieżu... » więcej
W 62. rocznicę tragedii w nasiechowickim lesie
4 czerwca w 62. rocznicę zamordowania przez Niemców ponad 120 mieszkańców Nasiechowic, koło pomnika w nasiechowickim lesie poświęconego pomordowanym, ksiądz proboszcz Marian Pozierak z Nasiechowic odprawił Mszę św. Była to jednocześnie manifestacja mieszkańców Miechowszczyzny w rocznicę tragedii. Przybyły cztery delegacje ze sztandarami kombatantów i samorządowców, trzy delegacje młodzieżowe. Byli przedstawiciele władz samorządowych, straży, harcerze, mieszkańcy Nasiechowic, krewni osób które zostały zamordowane. Pomnik udekorowano kwiatami a kiedy pod zielonym baldachimem dębów zabrzmiały dźwięki orkiestry z Nasiechowic w niejednym oku zakręciła się łza.
/kol/
Pożegnaliśmy Władysława Wierzbickiego
28 maja w wieku 92 lat zmarł Władysław Wierzbicki, inicjator nadania imienia SP w Bukowskiej Woli imienia Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich Obrońców Tobruku. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 1 czerwca w kościele pw. św. Barbary w Miechowie... » więcej
Program pomocy stypendialnej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
Starostwo Powiatowe w Miechowie od 6 października 2004 roku realizuje program pomocy stypendialnej dla uczniów pierwszych klas szkół ponadgimnazjalnych w ramach działania 2.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych przez programy stypendialne” Priorytetu II Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego... » więcej
Skąd pochodzi nazwisko Miech
Znany w Miechowie i Krakowie historyk Stanisław Piwowarski otrzymał list, w którym jeden z mieszkańców Francji noszący nazwisko Miech prosi o przedstawienie jego pochodzenia. Oto fragment wypowiedzi historyka.
align=right> /kol/» więcej
Papież pojednania
Efektem konkursu ogłoszonego przez GM na wspomnienia związane z Janem Pawłem II jest kilka tekstów z powiatu miechowskiego lub od osób związanych z Miechowem, które dotarły do "Gazety". Liczymy na dalsze, również z samego Miechowa mając nadzieję, iż opublikujemy je kiedyś aby pokazać związki Miechowszczyzny z największym z Polaków. Jako pierwszy publikujemy tekst Jerzego Skrobota przewodniczącego Rady Nadzorczej KBS... » więcej
Druga rocznica nadania imienia Gimnazjum
31 maja w Gimnazjum w Charsznicy świętowano drugą rocznicę nadania imienia szkole. Jej patronem został wtedy Antoni Malatyński. Imprezę rozpoczęła Msza św. odprawiona w kościele parafialnym przez ks. proboszcza Ludwika Michalika... » więcej
Drogi głównym tematem sesji
1 czerwca br. w Charsznicy odbyła się sesja Rady Gminy, której głównym tematem był stan dróg powiatowych... » więcej
Z Sarii nadal śmierdzi
25 maja w Gołczy odbyła się sesja Rady Gminy. Wójt Lesław Blacha w swoim sprawozdaniu poinformował radnych, że Karpacka Spółka Gazowa zgodziła się zagazować rurociąg w Wysocicach o łącznej długości 2500 metrów... » więcej
Majówka w Antolce
28 maja przy Szkole Podstawowej w Antolce odbył się festyn majówkowy zorganizowany przez właściciela restauracji “Piwnica” w Miechowie Andrzeja Pałygę... » więcej
Dziękujemy dh. Longinie
W południowo-zachodniej części powiatu miechowskiego znajdują się dwie miejscowości o nazwie Ulina. Pierwsza z nich - Ulina Mała chlubi się tym, iż w roku 1914 oddziały Józefa Piłsudskiego, podczas marszu na Kielce, zatrzymały się właśnie na jej terenie. W Ulinie Wielkiej 3 czerwca 1927 roku urodził się Longin Perek i tu mieszka do chwili obecnej... » więcej
Oświetlenie, drogi, dopłaty bezpośrednie
1 czerwca br. na sesji Rady Gminy spotkali się radni z gminy Słaboszów. Po przyjęciu porządku obrad przystąpiono do kolejnego punktu sesji - interpelacji i zapytań... » więcej
Tam gdzie Poprad wartko płynie
Na kolejnej sesji dziennikarze zrzeszeni w Polskim Stowarzyszeniu Prasy Lokalnej goszczeni byli w Piwnicznej. Miasto lokowane było w 1348 roku przez króla Kazimierza Wielkiego. Malownicze górskie krajobrazy, wspaniały klimat i występujące w okolicy wody mineralne już pod koniec XIX w. ściągały do Piwnicznej wczasowiczów i turystów... » więcej
Wędrówki z Barczyńskim /19/ Herb bożogrobców
Już z daleka patrząc na miechowska bazylikę widzimy na zwieńczeniu jej wieży ogromny złoty krzyż z podwójnym poziomym ramieniem. We wnętrzu świątyni spotykamy ten sam znak prawie na każdym kroku - to znak i herb bożogrobców jak w skrócie nazywano kanoników stróżów świętego Grobu Jerozolimskiego... » więcej
Rewizyta Włochów w Miechowie
16 maja Starostwo Powiatowe w Miechowie zorganizowało spotkanie z uczestnikami wymiany polsko - włoskiej, z miechowskiego LO i szkoły w Padwie. Inicjatorkami i organizatorkami wymiany są Urszula Curyło, Barbara Zaich, Joanna Uchto i Agnieszka Mentel... » więcej
Dni Miechowa
Jednym z punktów Dni Miechowa było nadanie Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej imienia Marii Fihel. Akt nadania odczytał przewodniczący RMiG Jan Marczuk wręczając go następnie dyrektor Barbarze Biernackiej... » więcej

Adres Redakcji:

Miechów, Plac Kościuszki 7/28
telefon/fax: (041) 383-40-26
e-mail: k.olchawa@op.pl

Gazetę redaguje i wydaje:

Kazimierz Olchawa we współpracy z samorządami Miechowszczyzny.

Współpracownicy: Włodzimierz Barczyński, Krzysztof Capiga, Monika Czekaj, Jolanta Dróżdż, Anna Grządziel, Małgorzata Kusarek, Grażyna Łysek, Fryderyk Markiewicz, Adam Miska, Paweł Miś, Ryszard Nasada, Katarzyna Olchawa, Paweł Olchawa, Stanisław Piwowarski, Mirosław Pogoń, Elżbieta Szopa, Marek Szopa, Krzysztof Świerczek, Anna Wąwoźna, Wojciech Waśniowski, Jan Włudarczyk, Tadeusz Zaich, Jan Żebrak, Józef Żelaśkiewicz - Warszawa

Zamieszczamy ogłoszenia drobne i reklamy. Ceny: 1 cm2 - 40 gr., ogłoszenia drobne - 1 słowo - 30 gr. Za treść reklam i ogłoszeń Redakcja nie odpowiada.

"Gazeta Miechowska" zrzeszona jest w Polskim Stwarzyszeniu Prasy Lokalnej w Krakowie i Stowarzyszeniu Polskich Mediów w Warszawie.

2000-2019© Copyright by Studio Reklamy s.c. » o serwisie | » o autorach | » licencja serwisu | » reklama u nas