inne:  Informator Forum Galeria

Witamy

w internetowym wydaniu "Gazety miechowskiej". Strony te są aktualizowane równocześnie z ukazywaniem się "Gazety" w sprzedaży ...
Strona główna

Kontakt z redakcją:

tel/fax: (041) 383 40 26
Plac Kościuszki 7/28
32-200 Miechów

Numery archiwalne:

2003 202 201 200 199 198 196 195 194 193 192 191 190 189 188 187 186 185 184 183 182 181 180 179 178 177 176 175 174 173 172 171 170 169 168 167 166 165 164 163 162 161 160 159 158 157 156 155 154 153 150 149 148 147 146 145 144 143 142 141 140 139 138 137 136 135 134 133 132 131 130 129 128 127 126 125 124 123 122 121 120 119 118 117 116 114 113 112 111 110 109 108 106 105 104 103 102 101 100 99 98 97 96 95
Wybrane artykuły z numeru 140
Tam gdzie Papież pomaga nieść krzyż Chrystusowi
W tym momencie szczególnym byłoby może nie na miejscu pisanie o moich spotkaniach z osobą Papieża, a najpierw jeszcze jako biskupa krakowskiego, choć było ich kilka. Ale o dwu chcę wspomnieć... » więcej
Miechów też był na trasie wędrówek bp. Karola Wojtyły
Kiedy w połowie lat sześćdziesiątych Miechów odwiedził bp Karol Wojtyła otaczało go tylko kilkadziesiąt osób. Widzimy to na zdjęciu, do którego udało się dotrzeć „Gazecie Miechowskiej”, drukowanym na pierwszej stronie. Wystarczyło jednak kilkanaście lat działalności bp. Karola Wojtyły, aby jego wizyty w różnych miejscach gromadziły setki a nawet miliony osób... » więcej
Rozważania dyrektora i chłopa /1/ Kto skorzystał a kto stracił na UE?
- Mija rok od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Jakie były plusy i minusy dla miechowskiego rolnictwa funkcjonującego w strukturach unijnych? - pytam zastępcę dyrektora Małopolskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Wojciecha Waśniowskiego, który jednocześnie od lat prowadzi gospodarstwo rolne w Makowie, gmina Gołcza... » więcej
Czyńcie sobie ziemię poddaną
18 marca ktoś powiesił na drzwiach do mojego mieszkania kartkę z wykaligrafowanym na niej napisem: „Olchawa!!! Masz natychmiast wstrzymać egzekucję drzew przed bl. 2!!! Dla twojego dobra!!! Natychmiast!!! Każ sobie ściąć swój kudłaty łeb a nie drzewa!”... » więcej
Miechowszczyzna czci pamięć Jana Pawła II
Kwietniową sesję Rada Powiatu rozpoczęła minutą ciszy czcząc pamięć największego z Polaków Jana Pawła II. Rzecznik prasowy starostwa Ryszard Nasada odczytał kilka myśli wypowiedzianych przez Jana Pawła II podczas spotkania w październiku 1996 roku z samorządowcami z Małopolski. Na sesji radni na wniosek Krzysztofa Świerczka podjęli przez aklamację uchwałę wyrażającą żal z powodu śmierci Papieża... » więcej
Kwietniowa sesja RP
6 kwietnia w Miechowie odbyła się sesja Rady Powiatu. Już na samym początku sesji Krzysztof Świerczek złożył wniosek, aby rada przygotowała specjalną uchwałę w sprawie uczczenia pamięci Ojca Świętego Jana Pawła II oraz zaproponował, aby podejmowanie uchwał odłożyć na termin późniejszy. Wniosek ten poparł także Jarosław Moskwa i zaproponował aby uchwały były podejmowane w sobotę. Wniosek o odłożenie uchwał nie został przyjęty przez radnych stosunkiem głosów 4 za i 11 przeciw. Po głosowaniu salę obrad opuścił Krzysztof Świerczek a później to samo uczynił Jarosław Moskwa... » więcej
Autobus Energetyczny czy promowanie firm niemieckich?
Oczywista jest prawda, że należy oszczędzać energię, stosować ekologiczne źródła energii, wykorzystywać energię odnawialną czyli wiatru, geotermalną /energia wnętrza ziemi/, wodną, słoneczną, stosować izolację cieplną rurociągów i budynków. Wszystkie te prawdy starał się popularyzować Autobus Energetyczny, który w ramach ogólnopolskiej kampanii edukacyjno - informacyjnej w dniach 23 i 24 marca można było odwiedzić w Miechowie. Akcja organizowana jest w ramach programu Unii Europejskiej SAVE II... » więcej
Estetyka, bezpieczeństwo, dalsze kredyty, imię dla biblioteki ...
31 marca w UMiG w Miechowie odbyła się sesja Rady Gminy podczas której radni zajęli się 10 uchwałami. Obradom przysłuchiwał się parlamentarzysta Kazimierz Wójcik... » więcej
O polsko-włoskiej współpracy kulturalnej
Świat antyczny dalekiej Italii jest nam Polakom bliski i znany z kart historii i sztuki. Ale bezpośredni kontakt szczególnie rozwinął się w okresie średniowiecza. Bogaci mieszczanie wzajemnie się gościli, a polska młodzież zdobywała wykształcenie na włoskich uniwersytetach. Średniowiecze to wielki rozkwit architektury. Przybywali więc Włoscy architekci by budować nasze kościoły, zamki i pałace. Ślady ich działalności możemy również oglądać na ziemi miechowskiej: Był to również okres największego rozkwitu włoskiego malarstwa i rzeźby... » więcej
Miechowianie w Italii
Na zaproszenie Umberto Caponery, przewodniczącego Wspólnoty Górskiej "Monti Ernici" z regionu Lazio, od 9 do11 marca we Włoszech przebywali: starosta Mieczysław Bertek, rzecznik prasowy Ryszard Nasada i Krystyna Olchawa - kierownik Galerii Sztuki "U Jaksy". Celem spotkania była kontynuacja i rozszerzenie dotychczasowej współpracy z Włochami w zakresie działań samorządowych, oświatowych i kulturalnych na bazie finansowania z funduszy unijnych... » więcej
Padwa najwspanialsza przygoda życia
Od 14 do 21 marca grupa 22 uczniów LO w Miechowie zwiedzała Padwę i inne miasta północnych Włoch: Weronę, Vincenzę i Wenecję. Po powitaniu w Padwie naszej młodzieży przez włoskich rówieśników, każdy z uczniów udał się do goszczącej go rodziny... » więcej
Wielkanoc w Miechowie
Jeszcze mrok spowijał miasto kiedy z miechowskiej bazyliki ruszyła tegoroczna procesja rezurekcyjna. Na jej czele dwu strażaków niosło figurę zmartwychwstałego Jezusa i drewniany krzyż z rzeźbą Chrystusa Zmartwychwstałego z zawiązaną czerwoną stułą... » więcej
"Ku wolnej Polsce"
Od 8 lat patronem Szkoły Podstawowej w Bukowskiej Woli jest Samodzielna Brygada Strzelców Karpackich - Obrońcy Tobruku. Od lat pięciu szkoła organizuje międzyszkolne konkursy historyczne “ Ku wolnej Polsce”, których tematem jest walka Brygady... » więcej
Wiosenna runda piłkarska
Przedłużająca się zima opóźniła rozpoczęcie rozgrywek piłkarskich IV ligi małopolskiej... » więcej
Miechów też był na trasie wędrówek Karola Wojtyły
Miechowszczyzna nie miała bezpośrednich związków z ówczesnym biskupem krakowskim Karolem Wojtyłą, bo działał on w innej diecezji, ale w tamtych czasach bywał on już w naszym kościele, odwiedzając Kaplicę Grobu Chrystusa będącego repliką jerozolimskiego Grobu Chrystusa z roku 1530... » więcej
Konkurs na nasze wspomnienia dotyczące Papieża
Było wiele kontaktów osobistych mieszkańców Miechowszczyzny z osobą Karola Wojtyły, a później Jana Pawła II. Chcielibyśmy je udokumentować i utrwalić. W tym celu „Gazeta Miechowska” ogłasza konkurs na teksty i wspomnienia dotyczące związków Miechowszczyzny i jej mieszkańców z naszym Papieżem - Janem Pawłem II... » więcej
Dzień Sportu w Charsznicy
13 marca w hali sportowej w Charsznicy odbyła się IV edycja Dnia Sportu. Dzień ten upłynął pod znakiem rozgrywek piłkarskich. W rozgrywkach wzięły udział trzy drużyny z województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, a mianowicie: „Lotnik” Kryspinów, „Wizard” Daleszyce, „Spartak” Charsznica... » więcej
Jaki będzie rok 2005 dla Charsznicy?
"Dobry, ale ciężki finansowo" - powiedział wójt gminy Charsznica Jan Żebrak, na początku przedstawienia planu inwestycyjnego na rok bieżący. Planowane są kosztowne inwestycje, które mogą być zrealizowane dzięki dużym dotacjom. Aby je uzyskać trzeba mieć jednak swój udział kapitału... » więcej
Sesja RG w Charsznicy w wyremontowanej SP w Tczycy
31 marca odbyła się sesja Rady Gminy w Charsznicy. Jej członkowie przyjęli tym razem zaproszenie Szkoły Podstawowej we Tczycy rezygnując z tradycyjnego spotkania w Urzędzie Gminy czy remizie OSP. O miłą atmosferę zadbały władze szkoły i Rada Rodziców przygotowując dla zgromadzonych smaczny poczęstunek. Radni, pracownicy UG i wójt Charsznicy Jan Żebrak byli zaskoczeni tak miłym i serdecznym przyjęciem... » więcej
Konkurs palm, pisanek i stroików wielkanocnych
Podobnie jak w minionych latach przed Wielkanocą Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury w Gołczy zorganizowała konkurs palm, pisanek i stroików wielkanocnych. Uczestniczyły w nim dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum... » więcej
Sapardowskie inwestycje w gminie Gołcza
Wśród zadań jakie stały przed wójtem Lesławem Blacha i radą gminy Gołcza w minionym 2004 roku priorytetem do wykonania było przygotowanie odpowiedniej dokumentacji dla uzyskania pieniędzy w ramach programu Sapard i ich racjonalne wykorzystanie. W tym celu opracowany został Program, który zakładał: poprawę ekologii środowiska poprzez kanalizację gminy i w jej ramach rozpoczęcie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków... » więcej
Konkurs na Marzannę czyli pożegnanie zimy
Jedną z podtrzymywanych do dziś tradycji jest topienie Marzanny, które odbywało się w czwartą niedzielę Wielkiego Postu. Dla naszych przodków obyczaj ten wyrażał radość z nadchodzącej wiosny, która oznaczała odrodzenie się świata przyrody, zapowiadała przyszłe plany, a więc dostatek. Dziś topienie Marzanny jest przede wszystkim zabawą dzieci i młodzieży, odbywającą się 21 marca... » więcej
Laureaci konkursów wielkanocnych
24 marca br. w MDK w Miechowie rozstrzygnięto dwa konkursy: Wielkanoc w sztuce ludowej i Wielkanoc w sztuce malarskiej. Wzięło w nich udział ponad 20 szkół, przedszkoli i innych instytucji... » więcej
Dzieje Mianocic /cz. 2/
W 1780 r. Mianocice należały do Jana Kantego Morsztyna, szambelana królewskiego. Według opisu parafii z 1783 r., sporządzonego przez proboszcza ksiąskiego Piotra Mączkowskiego, w Mianocicach był browar i młyn... » więcej
Czy Racławice wykorzystają wody geotermalne?
Podczas sesji Rady Gminy w Racławicach, która odbyła się 28 stycznia radni mieli okazję wysłuchać wykładu na temat wykorzystania wód geotermalnych. Na zaproszenie wójta Adama Samborskiego z Zakładu Energii Odnawialnej w Krakowie przyjechali dr Wiesław Bujakowski i dr Antoni Barbacki... » więcej
4 kwietnia młodzież uczciła dwu wielkich Polaków
4 kwietnia br. w rocznicę bitwy pod Racławicami inaczej niż zazwyczaj przebiegały uroczystości upamiętniające historyczną bitwę. W tym roku ze względu na śmierć Papieża było skromniej i bez ludowości. Uroczystości w Szkole Podstawowej w Racławicach, której patronem jest Tadeusz Kościuszko, poświęcone były dwu wielkim Polakom – Janowi Pawłowi II i Tadeuszowi Kościuszce... » więcej
Sesja budżetowa w Racławicach
23 marca br. w Racławicach odbyła się sesja Rady Gminy, podczas której przyjęty został budżet na 2005 rok. Planowane dochody budżetu wynoszą 4.309.957 zł, wydatki to kwota 4.128.321 zł. Różnica w dochodach i wydatkach w wysokości 187.636 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów. Projekt budżetu przyjęty został przez radnych jednogłośnie... » więcej
Praca i pasje Janusza Króla
W niedalekich od Miechowa Niezwojowicach od prawie 30 lat mieszka, jak u Pana Boga za piecem, Janusz Król z rodziną - żoną Danutą i córkami. Wszyscy pracują w rodzinnej firmie „King” zajmując się handlem... » więcej
Rys historyczny parafii Słaboszów
Dzięki uprzejmości mgr Wioletty Sakwa nauczycielki Zespołu Szkół w Dziaduszycach drukujemy fragment pracy „Historia kościoła i duchowieństwa w parafii Słaboszów w XIX w.”, która powstała w oparciu o źródła rękopiśmienne znajdujące się w archiwum diecezjalnym w Kielcach... » więcej
Poezja Karola Wojtyły w galerii BWA
Już kilka tygodni przed śmiercią Papieża na 6 kwietnia zaplanowano w miechowskiej Galerii „U Jaksy” wernisaż wystawy malarstwa Stanisława Kuskowskiego z Nowego Targu. Tego dnia nie odbył się jednak tradycyjny wernisaż urządzonej już wystawy a wieczór został poświęcony poezji Karola Wojtyły... » więcej
Kolejna książka Janiny Bergander
Ukazała się szósta pozycja książkowa wydana przez Gazetę Miechowską. Jest nią powieść Janiny Bergander „Życie Wiktorii” napisana na podstawie biografii Wiktorii Kubiczek, pianistki i nauczycielki, urodzonej w Będzinie a poprzez męża miechowianina Jana Kościuszko związanej także z Miechowem i Skałą, gdzie później rodzina mieszkała... » więcej
Zuchowe powitanie wiosny
22 marca w Urzędzie Miasta i Gminy w Miechowie odbyło się „Zuchowe powitanie wiosny 2005”. Wiosnę powitało aż 12 gromad zuchowych... » więcej
Wędrówki z Barczyńskim /17/-Kościół Świętego Krzyża w Siedliskach
W podmiejskiej wsi Siedliska odległej od centrum Miechowa o około 2 km stoi niewielki kościółek ze strzelistą wieżą. Kościół ten wybudowano na zlecenie Bożogrobców miechowskich w XVI wieku... » więcej
Młodzież złożyła hołd
7 kwietnia br. w Bazylice Grobu Bożego w Miechowie zostały odprawione Msze św. w intencji zmarłego Ojca Świętego Jana Pawła II. Wzięło w nich udział kilkaset dzieci i młodzieży ze wszystkich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Miechowa. Uczniom towarzyszyli nauczyciele oraz dyrekcje poszczególnych szkół. Większość uczniów przyniosła ze sobą kwiaty w kolorze żółtym i białym. Część młodzieży przyniosła serduszka z napisami skierowanymi do Ojca Świętego. Po zakończeniu Mszy św. niezliczone tłumy młodzieży przeszły przez Kaplicę Grobu Bożego składając kwiaty przed tablicą upamiętniającą pobyt biskupa Karola Wojtyły w Miechowie.
/as/

Adres Redakcji:

Miechów, Plac Kościuszki 7/28
telefon/fax: (041) 383-40-26
e-mail: k.olchawa@op.pl

Gazetę redaguje i wydaje:

Kazimierz Olchawa we współpracy z samorządami Miechowszczyzny.

Współpracownicy: Włodzimierz Barczyński, Krzysztof Capiga, Monika Czekaj, Jolanta Dróżdż, Anna Grządziel, Małgorzata Kusarek, Grażyna Łysek, Fryderyk Markiewicz, Adam Miska, Paweł Miś, Ryszard Nasada, Katarzyna Olchawa, Paweł Olchawa, Stanisław Piwowarski, Mirosław Pogoń, Elżbieta Szopa, Marek Szopa, Krzysztof Świerczek, Anna Wąwoźna, Wojciech Waśniowski, Jan Włudarczyk, Tadeusz Zaich, Jan Żebrak, Józef Żelaśkiewicz - Warszawa

Zamieszczamy ogłoszenia drobne i reklamy. Ceny: 1 cm2 - 40 gr., ogłoszenia drobne - 1 słowo - 30 gr. Za treść reklam i ogłoszeń Redakcja nie odpowiada.

"Gazeta Miechowska" zrzeszona jest w Polskim Stwarzyszeniu Prasy Lokalnej w Krakowie i Stowarzyszeniu Polskich Mediów w Warszawie.

2000-2019© Copyright by Studio Reklamy s.c. » o serwisie | » o autorach | » licencja serwisu | » reklama u nas