inne:  Informator Forum Galeria

Witamy

w internetowym wydaniu "Gazety miechowskiej". Strony te są aktualizowane równocześnie z ukazywaniem się "Gazety" w sprzedaży ...
Strona główna

Kontakt z redakcją:

tel/fax: (041) 383 40 26
Plac Kościuszki 7/28
32-200 Miechów

Numery archiwalne:

2003 202 201 200 199 198 196 195 194 193 192 191 190 189 188 187 186 185 184 183 182 181 180 179 178 177 176 175 174 173 172 171 170 169 168 167 166 165 164 163 162 161 160 159 158 157 156 155 154 153 150 149 148 147 146 145 144 143 142 141 140 139 138 137 136 135 134 133 132 131 130 129 128 127 126 125 124 123 122 121 120 119 118 117 116 114 113 112 111 110 109 108 106 105 104 103 102 101 100 99 98 97 96 95
Wybrane artykuły z numeru 139
Zyczenia
Święta Wielkanocne to wyjątkowa chwila w życiu człowieka, to czas radości i nadziei. Z tej okazji życzę mieszkańcom powiatu miechowskiego i Czytelnikom "Gazety Miechowskiej", aby tegoroczne Święta były okazją do rodzinnych spotkań, nawiązywania życzliwych i serdecznych kontaktów międzyludzkich oraz inspiracją do podejmowania nowych zamierzeń. Niech troski ustąpią optymizmowi.
Mieczysław Bertek
Starosta Miechowski
Tomograf komputerowy w miechowskim szpitalu
Jest to wydarzenie historyczne w życiu miechowskiego szpitala, bo po raz pierwszy mamy do czynienia z aparatem, bez którego trudno wyobrazić sobie nowoczesną diagnostykę - powiedział dyrektor Marian Tambor witając gości przybyłych na uroczystość uruchomienia tomografu komputerowego w miechowskim szpitalu... » więcej
Jan Żebrak reprezentuje Małopolskę w konkursie "Wójt Roku 2004"
Wójt Jan Żebrak z Charsznicy reprezentuje Małopolskę w konkursie „Wójt Roku 2004” organizowanym przez Redakcję Audycji Rolnych TVP. W finale ogólnopolskim konkursu uczestniczy 10 osób. Jan Żebrak funkcję wójta pełni od 1990 roku. W ostatnim okresie dzięki jego działaniom gminie udało się zdobyć dofinansowanie na 16 wniosków. Umiał przekonać wszystkich do swoich propozycji. Olbrzymim zaufaniem obdarzają go: radni, sołtysi, strażacy, rolnicy.
Ci, którzy chcieliby poprzeć naszego wójta mogą w okresie 6 - 16 marzec 2005 zatelefonować na nr: 0-708 777 010 lub wysłać SMS na nr: 7198 o treści 10.
Kazimierz Olchawa
Lista Wildsteina
2 lutego, rankiem, syn zatelefonował do mnie z informacją, iż moje nazwisko znajduje się na tzw. „liście Wildsteina”. Ponieważ nigdy nie współpracowałem ze służbami specjalnymi PRL, wystąpiłem, jako pokrzywdzony do IPN o udostępnienie swoich akt... » więcej
Aura zweryfikowała propozycje radnego Janusa
Jan Janus jeździł ostatnio po gminach powiatu miechowskiego namawiając samorządy gminne aby przejęły od Zarządu Dróg Powiatowych administrowanie drogami powiatowymi... » więcej
Najlepsi piłkarze z Miechowszczyzny
III Halowy Turniej Piłki Nożnej powiatu miechowskiego odbywał się nie w powiatowym Miechowie a w gminnej Charsznicy. Przybyło tam 13 lutego br. 10 drużyn... » więcej
Miechów zaciąga 7,5 mln zł kredytu
Sesja Rady Miejskiej, która odbywała się ostatniego lutego, rozpoczęła się właściwie od… przerwy... » więcej
Dawniej sekretarze, teraz sołtysi…
W czasie ostatniej sesji Rady Miejskiej sołtys Mirosława Krzywda zaproponowała aby wszelkie podania z jej miejscowości o zapomogi do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej były wcześniej zatwierdzane przez sołtysa.
Ktoś półgłosem zapytał: Czyżby to, co kiedyś zatwierdzali sekretarze, teraz będą zatwierdzać sołtysi?
/kol/
Reprezentował UMiG czy Nasiechowice?
W drugiej połowie lutego w Słomnikach odbyło się szkolenie dotyczące programu „Odnowa wsi”. Było ono zorganizowane przez Stowarzyszenie Sołtysów. Z Miechowa w szkoleniu uczestniczył wiceburmistrz Mirosław Włodarczyk, który jednak niewiele na ten temat przekazał przedstawicielowi Przesławic, które również starają się o dofinansowanie z tego programu. Raz wiceburmistrz tłumaczy, że reprezentował UMiG, innym razem, że Nasiechowice, które są drugą miejscowością z gminy Miechów uczestniczącą w programie.
/x/
Alfabetem Morse’a
Przed budynkiem UMiG w Miechowie znajduje się tablica, której centrum przeznaczone jest na informacje UMiG. Centrum jest puste i znajdują się na nim jedynie 3 żółte punkty. Bardziej dociekliwi uważają, że burmistrz informuje mieszkańców alfabetem Morse’a.
/w/
Mieszkania po byłej policji
Nową i zapewne od dłuższego czasu wyczekiwaną inwestycją w Miechowie ma być zagospodarowanie pomieszczeń po siedzibie policji, która kiedyś mieściła się przy ul. Sienkiewicza. Rada Miejska uchwaliła już budżet dla tego przedsięwzięcia wynoszący 370 tys. zł. W wyniku przebudowy w budynku ma powstać 16 lokali socjalnych bardzo potrzebnych na terenie miasta.
/kc/
Obchody rocznicy bitwy miechowskiej
Przegrana bitwa była tragedią Miechowa i powstania styczniowego 1863 r. Miasto zostało spacyfikowane, zrabowane i w znacznej częsci spalone, a w walkach zginęło przeszło 200 młodych żaków. To o ich bohaterskiej postawie przypominają pomniki na centarzu i na rynku... » więcej
To czego nie dała gmina, dał poseł
OSP w Zagorzycach będzie obchodziło 80-lecie istnienia. Przypomniał o tym prezes OSP Andrzej Pajda podczas zebrania sprawozdawczego, które odbyło się 6 lutego br. w remizie w Zagorzycach... » więcej
Medal św. Brata Alberta dla ks. Gredki i parafian
W 1975 roku grupa osób związana z kardynałem Wyszyńskim stworzyła komitet wynajdujący i pokazujący ludzi, którzy tworzą dzieła chrześcijańskiej kultury... » więcej
Starosta otrzymał tytuł honorowego sołtysa Małopolski
16 lutego w Starostwie Powiatowym w Miechowie odbyła się sesja Rady Powiatu, której głównym tematem była pomoc i opieka społeczna w powiecie... » więcej
Kolejne wybory dyrektora ZS Nr 1
Na posiedzeniu 28 lutego br. Zarząd Powiatu powrócił do sprawy odbytego 3 lutego br. konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Miechowie... » więcej
KBS przyjazny lokalnej społeczność
24 lutego w Urzędzie Miasta i Gminy w Miechowie odbyło się zebranie grupy członkowskiej Krakowskiego Banku Spółdzielczego. Na uroczystym rozpoczęciu serdecznie witano przybyłych gości z Krakowa: przewodniczącego Rady Nadzorczej KBS - Jerzego Skrobota i dyrektora - Jana Czesaka... » więcej
O oszczędzaniu w Kalinie Wielkiej mówiły dzieciaki i dorośli
24 lutego br. w Oddziale KBS w Kalinie Wielkiej odbyło się statutowe zebranie środowiskowe grupy członkowskiej banku z gmin: Słaboszów i Racławice. Gośćmi spółdzielców byli: wiceprezes Andrzej Grzybek i członek Rady Nadzorczej Tadeusz Strączek... » więcej
Przywrócone dla historii Czapel Wielkich
22 stycznia br. w Czaplach Wielkich, miała miejsce bardzo miła uroczystość przekazania w społeczne użytkowanie wyremontowanego, zabytkowego budynku starej szkoły... » więcej
Wizyta małopolskiej młodzieży i Forum Kobiet w Sejmie RP
15 lutego br. Zarząd Wojewódzki Związku Młodzieży Wiejskiej w Małopolsce zorganizował wyjazd dla młodzieży szkolnej i studiującej do Sejmu RP... » więcej
Sesje Rady Gminy w Charsznicy
Najważniejszym punktem sesji Rady Gminy w Charsznicy 2 lutego było wręczenie aktu nadania stopnia zawodowego nauczyciela mianowanego dla Beaty Mickuś ze SP w Charsznicy. Złożyła ona ślubowanie na sztandar szkoły w obecności przewodniczącego Rady Gminy Andrzeja Pietrzyka, wójta Jana Żebraka, dyr. GZEAS Marianny Mazur i dyr. Haliny Pietrzyk... » więcej
Drogi i rozbudowa elektronicznej administracji tematami sesji RG
Wiodącymi tematami sesji Rady Gminy w Gołczy 27 stycznia br. były drogi. Problem ten przedstawił także radny miejski z Miechowa Jan Janus... » więcej
Dni Otwarte Gimnazjum w Gołczy
22 lutego br. w Gimnazjum w Gołczy zorganizowano Dni Otwarte Szkoły. Ich celem była prezentacja szkoły wśród młodzieży najstarszych klas szkół podstawowych z terenów całej gminy... » więcej
Radni przyjęli budżet na 2005 r.
15 lutego br. w Kozłowie odbyła się sesja Rady Gminy, podczas której radni przyjęli budżet na 2005 rok... » więcej
Budżet głównym tematem sesji RG
28 lutego w Książu Wielkim odbyła się sesja Rady Gminy, której głównym punktem było głosowanie nad uchwałą budżetową na 2005 rok... » więcej
Dzieje Mianocic /cz. 1/
Dzięki uprzejmości Lecha Madejskiego z Mysłowic, który swoje korzenie ma w gminie Książ Wielki w kilku kolejnych numerach Gazety Miechowskiej będziemy w odcinkach drukować tekst dotyczący Mianocic. Powstał on dzięki materiałom zebranym prze doktora Eugeniusza Madejskiego z Książa Wielkiego.
/kol/
... » więcej
Drogi głównymi tematami sesji
28 stycznia br. w Racławicach odbyła się sesja Rady Gminy, podczas której wójt Adam Samborski przedstawił zadania inwestycyjne, które zostały wprowadzone do budżetu na rok 2005... » więcej
Odznaczenia dla kombatantów
Kilkudziesięciu kombatantów przybyło do Urzędu Gminy w Racławicach 17 lutego br... » więcej
Budżet gminy na 2005 rok
3 lutego w Słaboszowie odbyła się sesja Rady Gminy, której głównym punktem było przyjęcie przez radnych uchwały budżetowej na bieżący rok... » więcej
Rysunki i rzeźby w BWA
W lutym i marcu w Galerii BWA “U Jaksy” prezentowana jest wystawa rysunków i rzeźby Waldemara Mazurka absolwenta ASP w Warszawie... » więcej
Wieczornica ...
25 lutego w siedzibie miechowskiego hufca ZHP zorganizowano wieczornicę poświęconą rocznicy urodzin Roberta Baden - Powella, twórcy światowego skautingu. Przypomnijmy iż urodził się on 22 lutego 1857 roku... » więcej
Interwencjonizm Państwa?
Podatki są domeną wszystkich cywilizowanych krajów. Daniny te stanowią podstawę konstrukcji budżetu każdego państwa. Należą do najstarszych kategorii finansowych i w ogóle ekonomicznych... » więcej
Przebierańcy ... czyli 66 sesja PSPL
Cudowna pogoda – ponoć zamówiona szczególnie na tę okazję przez prezesa Srokę, malownicze krajobrazy i świąteczna atmosfera – to klimat 66 Sesji PSPL zorganizowanej w dniach 17-19 grudnia, tym razem w Alwernii i Zakopanem... » więcej
Wędrówki z Barczyńskim /16/ - Pomnik z orłem w Rynku
Rynek miechowski wytyczony we wczesnym średniowieczu był zawsze centralną częścią miasta i tu mieściły się wszystkie najważniejsze instytucje miejskie... » więcej
Studniówek ciąg dalszy ...
W poprzednim numerze pisaliśmy o studniówkach w ZS Nr 1, Zakładzie Doskonalenia Zawodowego i Zespole Szkół Rolniczych w Książu Wielkim... » więcej

Adres Redakcji:

Miechów, Plac Kościuszki 7/28
telefon/fax: (041) 383-40-26
e-mail: k.olchawa@op.pl

Gazetę redaguje i wydaje:

Kazimierz Olchawa we współpracy z samorządami Miechowszczyzny.

Współpracownicy: Włodzimierz Barczyński, Krzysztof Capiga, Monika Czekaj, Jolanta Dróżdż, Anna Grządziel, Małgorzata Kusarek, Grażyna Łysek, Fryderyk Markiewicz, Adam Miska, Paweł Miś, Ryszard Nasada, Katarzyna Olchawa, Paweł Olchawa, Stanisław Piwowarski, Mirosław Pogoń, Elżbieta Szopa, Marek Szopa, Krzysztof Świerczek, Anna Wąwoźna, Wojciech Waśniowski, Jan Włudarczyk, Tadeusz Zaich, Jan Żebrak, Józef Żelaśkiewicz - Warszawa

Zamieszczamy ogłoszenia drobne i reklamy. Ceny: 1 cm2 - 40 gr., ogłoszenia drobne - 1 słowo - 30 gr. Za treść reklam i ogłoszeń Redakcja nie odpowiada.

"Gazeta Miechowska" zrzeszona jest w Polskim Stwarzyszeniu Prasy Lokalnej w Krakowie i Stowarzyszeniu Polskich Mediów w Warszawie.

2000-2019© Copyright by Studio Reklamy s.c. » o serwisie | » o autorach | » licencja serwisu | » reklama u nas