inne:  Informator Forum Galeria

Witamy

w internetowym wydaniu "Gazety miechowskiej". Strony te są aktualizowane równocześnie z ukazywaniem się "Gazety" w sprzedaży ...
Strona główna

Kontakt z redakcją:

tel/fax: (041) 383 40 26
Plac Kościuszki 7/28
32-200 Miechów

Numery archiwalne:

2003 202 201 200 199 198 196 195 194 193 192 191 190 189 188 187 186 185 184 183 182 181 180 179 178 177 176 175 174 173 172 171 170 169 168 167 166 165 164 163 162 161 160 159 158 157 156 155 154 153 150 149 148 147 146 145 144 143 142 141 140 139 138 137 136 135 134 133 132 131 130 129 128 127 126 125 124 123 122 121 120 119 118 117 116 114 113 112 111 110 109 108 106 105 104 103 102 101 100 99 98 97 96 95
Wybrane artykuły z numeru 137
Święta Bożego Narodzenia to najbardziej polskie z polskich świąt. To nadzwyczajna okazja do spotkań w rodzinnym gronie, wśród przyjaciół i życzliwych osób. Życzę Redakcji i Czytelnikom „Gazety Miechowskiej” oraz Mieszkańcom powiatu miechowskiego, by ten świąteczny okres dostarczył wszystkim niezapomnianych wrażeń a Nowy 2005 Rok obdarzył Państwa zdrowiem, powodzeniem i spełnieniem wszelkich marzeń.
Starosta Miechowski Mieczysław Bertek
Poseł Orkisz w roli pomocnika Świętego Mikołaja
Niecodzienne spotkanie ze Świętym Mikołajem miało miejsce 5 grudnia w budynku ZNP w Miechowie. 48 dzieci z gminy Charsznica i Świętego Mikołaja, a także posła Jana Orkisza zaprosili członkowie Unii Pracy... » więcej
80 lat biblioteki w Miechowie
25 listopada Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Miechowie świętowała 80-lecie swojego istnienia. Główne uroczystości odbyły się w sali konferencyjnej UGiM w Miechowie, gdzie zaproszono licznie przybyłych gości, wśród których byli m.in.: dyrektor Biblioteki Narodowej w Warszawie Michał Jagiełło, profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie - Tadeusz Ulewicz, Zdzisław Gajda, dyrektor Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie Artur Peszko, przedstawiciele władz powiatowych oraz gmin, pracownicy bibliotek z terenu powiatu oraz osoby zaprzyjaźnione z Biblioteką Publiczną... » więcej
Trzy osoby zginęły w Wielkim Dole
W Wielkim Dole W okolicach Miechowa na trasie krajowej E7 cały czas dochodzi do groźnych wypadków. 24 listopada 2004 r. tragiczne wydarzenie miało miejsce w Wielkim Dole... » więcej
Ksiądz Prałat Jerzy Gredka laureatem Nagrody im. Św. Brata Alberta
Z dużym zainteresowaniem przyjąłem zaproszenie władz Unii Chrześcijańsko-Społecznej i Fundacji Tolerancja do wzięcia udziału w uroczystości wręczenia nagród im. Św. Brata Alberta za rok 2004... » więcej
Przedświąteczna opowieść
Polak Polakowi rzadko pomoże. Tak twierdzi większość tych, którzy znaleźli się za granicą i tam im przyszło szukać pracy, warunków do życia. Być może, że takie postępowanie naszych rodaków ukształtowała historia a szczególnie okupant w czasie II wojny światowej, który starał się skłócić Polaków z Ukraińcami, Żydami i między sobą... » więcej
Akcja „Pomocna dłoń”
Z inicjatywy Lidii Baranowskiej, Jolanty Nasada, Jadwigi Płaszewskiej i Bożeny Podsiadło - nauczycielek ze SP Nr 1 w Miechowie, 4 grudnia w kinie „Gryf” zorganizowano koncert charytatywny, z którego dochód przekazano na zakup paczek świątecznych dla dzieci z rodzin najbardziej potrzebujących. Prezentowała się młodzież ze SP w: Miechowie, Jaksicach, Bukowskiej Woli, Nasiechowicach i Falniowie, a także Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Działoszycach i z Miechowskiego Domu Kultury... » więcej
Rzeźby Józefa Pasternaka
Od 16 grudnia w miechowskiej bibliotece prezentowana jest wystawa rzeźb Józefa Andrzeja Pasternaka, miechowianina z urodzenia, obecnie mieszkającego w Krakowie... » więcej
Promocja książki Ryszarda Dominika Leśniaka "Rozważania o Królestwie"
18 grudnia w miechowskiej bibliotece odbyła się promocja książki Ryszarda Dominika Leśniaka, mieszkającego obecnie w gminie Kozłów, „Rozważania o Królestwie”... » więcej
Spotkanie z posłami PSL w Miechowie
Z inicjatywy posła Stefana Nowaka 5 grudnia odbyło się spotkanie członków PSL z Miechowszczyzny z posłami: Wiesławem Wodą, Janem Kubikiem, Stefanem Nowakiem, Andrzejem Kosiniak-Kamyszem oraz posłem do Parlamentu UE Czesławem Siekierskim... » więcej
O małopolskim rolnictwie
7 grudnia w Starostwie Powiatowym w Miechowie odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Małopolskiej Izby Rolniczej poświęcone sprawom bieżącym, dopłatom bezpośrednim i rentom strukturalnym oraz sprawom KRUS. Spotkanie prowadził przewodniczący PRMIR Marek Boligłowa... » więcej
Drogi tematem sesji Rady Powiatu
1 grudnia w Starostwie Powiatowym w miechowie odbyła się sesja Rady Powiatu. Głównym jej tematem były problemy na drogach powiatowych... » więcej
Wśród honorowych dawców krwi w Miechowie przeważa młodzież
29 listopada w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Miechowie odbyło się spotkanie honorowych dawców krwi. Przybyłych gości witał Wiesław Napora... » więcej
KBS mecenasem kultury
Krakowski Bank Spółdzielczy, który na Miechowszczyźnie ma aż 7 oddziałów i punktów kasowych, nie tylko zajmuje się działalnością finansową, ale również jest liczącym się na naszym terenie mecenasem kultury... » więcej
Podatki na podobnym poziomie
Sprawnie przebiegała sesja Rady Gminy w Gołczy zorganizowana 26 listopada, chociaż porządek obrad liczył aż 18 punktów, a w trakcie dołożono następne. Na wstępie wójt odpowiedział na interpelacje z poprzedniej sesji oraz udzielił informacji o działalności międzysesyjnej... » więcej
Święty Mikołaj w Gołczy
Podobnie jak w minionym roku, za sprawą Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury w Gołczy, do dzieci, z oddziału przedszkolnego, wytypowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i wszystkich, którzy tego dnia znaleźli się w tamtejszej świetlicy przybył Święty Mikołaj... » więcej
Ćwiczenia jednostek OSP w gminie Gołcza
27 listopad 2004 o godzinie 10 do Powiatowego Stanowiska Kierowania w Miechowie zostaje zgłoszony pożar zabudowań w miejscowości Czaple Małe, pożar rozprzestrzenił się na sąsiadujący z gospodarstwem las. Następnie zostają zgłoszone podtopienia w Czaplach Małych i w Ulinie Małej oraz liczne wiatrołomy w Wysocicach... » więcej
Bezmyślna kradzież
Jak nas poinformowała Beata Gębala - mieszkanka Makowa, gmina Gołcza, której dom znajduje się kilkanaście metrów od dystrybutora gazu, z 4 na 5 grudnia br. około godz. 4 rano nieznani sprawcy ukradli silnik z dystrybutora, rozszczelniając jednocześnie instalację gazową... » więcej
Radni ustalili podatki na 2005 rok
3 grudnia w Kozłowie odbyła się sesja Rady Gminy, której głównym tematem było ustalenie stawek podatkowych na 2005 rok... » więcej
W 60. rocznicę pacyfikacji Trzonowa
Przebaczamy sprawcom, ale zapomnieć nam o tym nie wolno

Te słowa wypowiedziane przez przewodniczącego Rady Powiatu Zygmunta Daszkiewicza mogą być mottem uroczystości jaka odbyła się 12 grudnia w Książu Małym, w 60. rocznicę pacyfikacji pobliskiego Trzonowa, w czasie której Niemcy zamordowali 49 osób... » więcej
Nowe drogi w gminie Książ i Racławice
16 grudnia w gminie Racławice i Książ Wielki zostały udostępnione dla ruchu dwa odcinki dróg powiatowych... » więcej
Budżet i problem dworków głównymi tematami sesji RG
Sesję Rady Gminy Racławice 30 listopada br. zdominowały sprawy budżetu na rok 2005 oraz problem dwóch zabytkowych dworków mieszczących się na terenie gminy... » więcej
36 jubileuszy w Racławicach
17 grudnia w SP i Gminazjum w Racławicach odbyły się uroczystości zorganizowane dla 36 par za długoletnie pożycie małżeńskie... » więcej
Spotkanie opłatkowe KGW
15 grudnia w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Miechowie odbyło się spotkanie opłatkowe Kół Gospodyń Wiejskich z całego powiatu miechowskiego... » więcej
O rolniku z Kaliny
Dziś wesoło w naszej wiosce, wieść do każdej leci chaty,
Każdy w garści portfel dzierży i do banku po dopłaty!... » więcej
Duży ruch w Oddziale KBS w Kalinie Wielkiej
W listopadzie i grudniu spory ruch panował w Oddziale KBS w Kalinie Wielkiej. Spowodowane jest to wypłacaniem dopłat strukturalnych z Unii Europejskiej, a także należności za buraki cukrowe, które większość rolników z tego terenu sprzedaje dla Cukrowni „Łubna”... » więcej
Rynkiewicz i Bujak w galerii "U Jaksy"
Aż dwie atrakcje miały osoby odwiedzające Galerię BWA „U Jaksy” w Miechowie 2 grudnia. Był to koncert w wykonaniu Krzysztofa Rynkiewicza. Przepięknie w murach Galerii „U Jaksy” zabrzmiały: Nokturn E-dur Fryderyka Chopina, a następnie kompozycja, która w historii kultury polskiej zajmuje miejsce obok największych dzieł malarskich Jana Matejki i literackich Adama Mickiewicza - Polonez-Fantazja As-dur op. 61 Fryderyka Chopina... » więcej
Wernisaż wystawy Marka Sołowieja
W grudniu i styczniu w Galerii BWA „U Jaksy” prezentowane są pastele Marka Sołowieja... » więcej
Wybór optymalnej formy opodatkowania
Podatki są jednym z najważniejszych elementów, które warunkują właściwe funkcjonowanie jednostek gospodarczych, nieraz nawet przesądzają o ich istnieniu... » więcej
80 rocznica utworzenia Korpustu Ochrony Pogranicza /KOP/
Miechowianie służyli w KOP

Polska międzywojenna była państwem średniej wielkości. 33% ludności stanowiły mniejszości narodowe... » więcej
Wędrówki z Barczyńskim /14/ Pokłon trzech króli
W bazylice miechowskiej przy filarze na lewo od nawy głównej znajduje się ołtarz Piotra i Pawła. Barokowy wystrój tego ołtarza jest podobny do pozostałych bocznych ołtarzy... » więcej
Wspomnienia Partyzantów Republiki Pińczowskiej 1944
Nasz współpracownik Lubomir Stasiewicz z Wrocławia jest współautorem niedawno wydanej książki „Wspomnienia Partyzantów Republiki Pińczowskiej 1944”. Jego dziełem jest część książki, 110 stron, opisująca Ponidzie pod okupacją niemiecką, w tym jego część południową, którą Niemcy włączyli do powiatu miechowskiego... » więcej
Mikołaj w Przedszkolu Nr 2
Tegoroczna nietypowa aura nie zmyliła św. Mikołaja. Pomimo braku białego puchu, jak zwykle 6 grudnia we wczesnych godzinach popołudniowych przybył do Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Miechowie... » więcej

Adres Redakcji:

Miechów, Plac Kościuszki 7/28
telefon/fax: (041) 383-40-26
e-mail: k.olchawa@op.pl

Gazetę redaguje i wydaje:

Kazimierz Olchawa we współpracy z samorządami Miechowszczyzny.

Współpracownicy: Włodzimierz Barczyński, Krzysztof Capiga, Monika Czekaj, Jolanta Dróżdż, Anna Grządziel, Małgorzata Kusarek, Grażyna Łysek, Fryderyk Markiewicz, Adam Miska, Paweł Miś, Ryszard Nasada, Katarzyna Olchawa, Paweł Olchawa, Stanisław Piwowarski, Mirosław Pogoń, Elżbieta Szopa, Marek Szopa, Krzysztof Świerczek, Anna Wąwoźna, Wojciech Waśniowski, Jan Włudarczyk, Tadeusz Zaich, Jan Żebrak, Józef Żelaśkiewicz - Warszawa

Zamieszczamy ogłoszenia drobne i reklamy. Ceny: 1 cm2 - 40 gr., ogłoszenia drobne - 1 słowo - 30 gr. Za treść reklam i ogłoszeń Redakcja nie odpowiada.

"Gazeta Miechowska" zrzeszona jest w Polskim Stwarzyszeniu Prasy Lokalnej w Krakowie i Stowarzyszeniu Polskich Mediów w Warszawie.

2000-2019© Copyright by Studio Reklamy s.c. » o serwisie | » o autorach | » licencja serwisu | » reklama u nas