inne:  Informator Forum Galeria

Witamy

w internetowym wydaniu "Gazety miechowskiej". Strony te są aktualizowane równocześnie z ukazywaniem się "Gazety" w sprzedaży ...
Strona główna

Kontakt z redakcją:

tel/fax: (041) 383 40 26
Plac Kościuszki 7/28
32-200 Miechów

Numery archiwalne:

2003 202 201 200 199 198 196 195 194 193 192 191 190 189 188 187 186 185 184 183 182 181 180 179 178 177 176 175 174 173 172 171 170 169 168 167 166 165 164 163 162 161 160 159 158 157 156 155 154 153 150 149 148 147 146 145 144 143 142 141 140 139 138 137 136 135 134 133 132 131 130 129 128 127 126 125 124 123 122 121 120 119 118 117 116 114 113 112 111 110 109 108 106 105 104 103 102 101 100 99 98 97 96 95
Wybrane artykuły z numeru 128
59. rocznica wyzwolenia spod okupacji niemieckiej
17 stycznia minęła 59. rocznica wyzwolenia Miechowa spod okupacji hitlerowskiej... » więcej
Będzie regulacja Kalinki
30 grudnia w Słaboszowie odbyła się sesja Rady Gminy. Na sesji tej radni jednomyślnie zaakceptowali zmiany w budżecie gminnym na 2003 rok, które przedstawiła skarbnik Jadwiga Pieczyrak... » więcej
Biblioteka internetowa
Biblioteka Publiczna w Gołczy w 2004 roku chce się stać biblioteką internetową. Biblioteka ta została już włączona w program „Biblioteka Globalna”, w którym bierze udział 50 bibliotek z całego kraju. Województwo małopolskie reprezentują dwie biblioteki. Wśród nich jest ta z Gołczy. Wniosek o dofinansowanie czytelni internetowej znajduje się już w Ministerstwie Kultury. Taka wspólna sieć bibliotek umożliwi nie tylko korzystanie z zasobów innych bibliotek ale także da możliwości studiowania na odległość
Czy powstanie muzeum parafialne?
18 stycznia odbyło się spotkanie noworoczne członków Towarzystwa 1163 Roku. Przybyło około trzydziestu członków, a gościem był ks. Andrzej Boksiński, który wygłosił wykład na temat znaczenia sztandaru... » więcej
Czy RE pokryje straty?
1 lutego w Miechowie miały miejsce wahania prądu, które u pewnych odbiorców uszkodziły urządzenia elektryczne. W jednej z firm w tzw. UPS, czyli urządzeniu do podtrzymywania napięcia “siadł” warystor, czyli element który zabezpiecza samo urządzenie przed wzrostem napięcia ponad określoną granicę. Naprawa UPS będzie kosztować kilkadziesiąt złotych... » więcej
Dwusetna wystawa w Galerii "U Jaksy"
W Galerii Małopolskiego BWA „U Jaksy” w Miechowie do 16 lutego prezentowana jest wystawa malarstwa i rysunku profesora krakowskiej ASP Allana Rzepki. Jest to dwusetna wystawa prezentowana w tej galerii. Jej wernisaż uświetnił koncert Agaty Zając z Filharmonii Krakowskiej... » więcej
Dyżury aptek w I półroczu 2004 r.
Finał WOŚP w Miechowie
11 stycznia w całej Polsce odbył się już 12 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Pieniądze na sprzęt dla oddziałów noworodkowych szpitali zbierano także w Miechowie... » więcej
Fundacja im. Andrzeja Urbańczyka pomaga szkołom i bibliotekom
16 stycznia br. Fundacja im. Andrzeja Urbańczyka przekazała kolejny komputer tym razem dla SP w Przysiece. W uroczystości uczestniczyli: przedstawiciel fundacji: Wojciech Filemonowicz, Radosław Szastak, Adam Zynek a także wójt Jacek Rzeźnicki, radna Anna Imielińska, przedstawiciele samorządu szkolnego oraz dyrektor Teresa Tomczuk. Dziękowała ona za piękny dar, z którego będzie mogło korzystać siedemdziesiąt dzieci uczęszczających do szkoły.
Kazimierz Olchawa
Gminny Przegląd Grup Kolędniczych
10 stycznia br. w Charsznicy odbył się Gminny Przegląd Grup Kolędniczych. Uczestniczyło w nim dziewięć grup. Jako pierwsza zaprezentowała się grupa z Przedszkola Samorządowego „Do szopy” , którą opiekują się: Elżbieta Garus i Agata Książek... » więcej
„Herody” z Kozłowa
Zespół „Herody” z Kozłowa istnieje od 1995 r. przy Szkole Podstawowej w Kozłowie. Opiekuje się nim Anna Kowal i Maria Lesiak. Zespół odnosił wiele sukcesów – reprezentował powiat miechowski na przeglądach w Podegrodziu i Bukowinie Tatrzańskiej. W roku bieżącym zespół tworzą uczniowie klasy czwartej, którzy wystąpili w czasie tegorocznego przeglądu grup kolędniczych. Są to: Grzegorz Słoma - Król, Adrian Miś - Marszałek, Damian Cholewa - Ułan, Tomasz Tabor - Turek, Szymon Kopeć - Diabeł, Mateusz Parszewski - Śmierć, Łukasz Kordas - Anioł i Adam Świtała - Żyd.
/kol/
III Miechowski Przegląd Pieśni Chóralnej
31 stycznia br. w Miechowskim Domu Kultury odbył się III Miechowski Przegląd Pieśni Chóralnej, Kolęd i Pastorałek. Wzięły w nim udział 3 chóry i 5 zespołów... » więcej
Jaki będzie 2004 r. dla bezrobotnych?
6 stycznia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Miechowie odbyło się spotkanie podsumowujące 2003 rok. Poruszane były na nim również problemy, które mogą zaistnieć w 2004 roku... » więcej
Kolędnicy z gminy Słaboszów najlepsi
Najmocniej na tegorocznym Przeglądzie Grup Kolędniczych w Miechowie zaprezentowała się gmina Słaboszów. Na siedem grup kolędniczych biorących udział w przeglądzie aż trzy pochodziły z tej gminy... » więcej
Kolędnicy z Racławic
Od 2000 roku przy SP w Racławicach działa grupa kolędnicza – Racławiccy Kolędnicy. Jej opiekunem jest Elżbieta Łapińska. Grupa przygotowała przedstawienie o tradycji lokalnej i w okresie bożonarodzeniowym kolęduje w różnych miejscowościach gminy Racławice.
Członkami grupy są: Maciej Łapiński - Herod, Łukasz Zaprzelski - Marszałek, Mateusz Bielawski - Ułan, Konrad Dedo - Turek, Mariusz Maj - Diabeł, Michał Twardowski - Śmierć, Grzegorz Piekarczyk - Anioł, Mateusz Krawczyk - Żyd i Damian Matuszczyk - akordeon.
/kol/
Koncert PSM
15 stycznia w Miechowskim Domu Kultury z koncertem półrocznym zaprezentowała się młodzież z PSM. Wystąpili: Gabriela Kawecka, Paulina Dobrzańska, Iwona Miszczyk, Anna Całka, Anna Bijak, Dominika Kozik, Katarzyna Strycharz, Weronika Brustman, Dariusz Dróżdż i Joanna Dzienia... » więcej
Koncertował"Sygnał"
1 lutego w Bazylice Grobu Bożego w Miechowie wystąpiła licząca ponad 100 lat orkiestra dęta “Sygnał”. Orkiestrą dyrygował Tadeusz Korman a publiczność mogła wysłuchać wielu popularnych pieśni bożonarodzeniowych ale w nowej aranżacji.
/x/
Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych
14 stycznia w Bibliotece Publicznej w Gołczy rozstrzygnięto Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych. Gości witała dyrektor Bożena Hess. Konkurs ten został zorganizowany już po raz drugi, pierwsza edycja odbyła się w styczniu 2003 roku... » więcej
Krzyż gotycki z miechowskiej bazyliki
Głównym elementem północnego ołtarza miechowskiej bazyliki jest ogromny krucyfiks. Pomimo barokowego stylu, utrzymanego dokładnie w zdobniczej formie całego wnętrza, ołtarz ten różni się od pozostałych surowością formy samego krzyża... » więcej
List z Racławic do Miechowa szedł tydzień
26 stycznia do Redakcji „Gazety Miechowskiej” dotarł list – zaproszenie, na coroczne spotkanie sprawozdawcze, wysłane przez Racławickie Towarzystwo Kulturalne tydzień wcześniej, czego dowodem jest datownik na kopercie. Czyżby istniały jakieś pocztowe przeszkody między Racławicami a Miechowem?
/kol/
Marszałek Małopolski w Miechowie i Racławicach
6 lutego Marszałek Małopolski Janusz Sepioł odwiedził Miechów i Racławice. W Miechowie zwiedził Bazylikę Grobu Bożego, po której oprowadził go ks. proboszcz Jerzy Gredka. Marszałek był zaskoczony ogromem prac wykonanych w bazylice i dawnym klasztorze... » więcej
Miechowianin Julian Piwowarski spotykał się z sekretarzem Lwa Tołstoja Victorem Lebrunem
W papierach po moim Śp. Ojcu Julianie Piwowarskim (1880-1969), szeroko znanym i zasłużonym społeczniku w regionie miechowsko-pińczowskim, znalazłem taką oto notatkę:... » więcej
Miechowska Gloria Victis
„Walka o wolność ojczyzny się raz zaczyna, z ojca krwią spada dziedzictwem na syna, sto razy wrogów zachwiana potęga skończy zwycięstwem…”... » więcej
Miechowski Przegląd Grup Kolędniczych
17 stycznia w Miechowskim Domu Kultury odbył się Przegląd Grup Kolędniczych. Po raz trzydziesty czwarty na scenie MDK zaprezentowali się kolędnicy z okolicznych gmin... » więcej
Mistrzostwa w tenisie stołowym
31 stycznia w Charsznicy zakończyły się I Mistrzostwa Gminy Charsznica w Tenisie Stołowym... » więcej
Na narty w Alpy Retyckie
Tym razem, w grudniu 2003 roku mój wybór padł na Lombardię, a ściślej rejon Alta Valtelina. Jest to malownicza dolina tuż przy granicy ze Szwajcarią znana z ośrodków sportów zimowych... » więcej
Najlepsi kolędnicy w Gołczy
7 stycznia w SP w Gołczy odbył się Szkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek. Organizatorem była Maria Mikuła wychowawczyni klasy IIIb. Dzieci biorące udział w konkursie zostały podzielone na dwie grupy wiekowe, klasy od 0 - III i klasy IV - VI... » więcej
Napisali
Szanowna Redakcjo, Niezmiernie ucieszył nas od Państwa list, w którym znaleźliśmy pierwszy numer „Gazety Kościuszkowskiej” dodatku do „Gazety Miechowskiej”. Bardzo dziękujemy za pamięć o naszej szkole, której patronem jest Tadeusz Kościuszko... » więcej
Narada strażaków
3 lutego w Komendzie Powiatowej PSP w Miechowie odbyła się doroczna narada z pracownikami urzędów gminnych i miasta prowadzącymi sprawy ochrony przeciwpożarowej oraz przedstawicielami wszystkich jednostek OSP. Miniony rok podsumował mł. bryg. Grzegorz Kosiński. W 2003r. wydarzyło się 601 zdarzeń wymagających interwencji straży pożarnej. Z roku na rok zdarzeń tych jest coraz więcej. Odnotowano 209 pożarów i 377 miejscowych zagrożeń. Zgłoszono 15 fałszywych alarmów.
Na terenie powiatu znajduje się 56 jednostek typu “S” posiadających samochody, które wspierają działania PSP.
/as/
Nowy dyrektor DPS w Miechowie
Zarząd Powiatu Miechowskiego na posiedzeniu 3 lutego podziękował dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Miechowie przy ul. Warszawskiej Halinie Cegle za 13-letnie kierowanie tą placówką, w związku z jej przejściem na emeryturę po 40 latach pracy zawodowej. 4 lutego do pełnienia tego stanowiska została powołana Anna Zadęcka.
/rn/
Opieka społeczna głównym tematem sesji
28 stycznia br. w Starostwie Powiatowym w Miechowie odbyła się sesja Rady Powiatu, której głównym tematem była opieka społeczna w powiecie. Obszerne sprawozdanie związane z organizacją i prowadzeniem pomocy społecznej złożyła dyrektor PCPR w Miechowie Helena Kruszec... » więcej
Ostre strzelanie pomiędzy szefami RCWP
Jeszcze armat nie odlano, nie wytoczono ich na scenę historycznych pól bitewnych, a już zaczęło się ostre strzelanie pomiędzy szefami Racławickiego Centrum Wsi Polskiej, które stworzyło taką koncepcję a gospodarzami gminy Racławice, którzy nie chcą przekazać RCW 17 cennych hektarów ziemi znajdującej się na miejscu historycznej bitwy Tadeusza Kościuszki. Tak można by skomentować obrady członków RCWP, które odbyły się w styczniu br. w racławickiej restauracji “U Godzica”.
/x/
Owsiane pomysły burmistrza
14 stycznia przeczytałem w prasie codziennej informację o przystawkach na owies, który miałby być spalany celem ogrzewania gospodarstw. Wiadomość podano na konferencji prasowej z burmistrzami Miechowa, na które miasto mnie nie zaprasza udając, że „Gazeta Miechowska” nie istnieje, chociaż jest ona jednym z najpoczytniejszych pism w naszym powiecie, bo sprzedaje jej się około 2 tysięce egzemplarzy... » więcej
Pierwsze miejsce dla Charsznicy
Szkolna drużyna z Gimnazjum w Charsznicy zdobyło pierwsze miejsce w eliminacjach wojewódzkich do IV edycji Ogólnopolskiego Turnieju “Euroquiz”. Będzie ona reprezentować wspólnie z drużynami, które zajęły 2 i 3 miejsce nasze województwo na imprezie ogólnopolskiej, która zostanie pokazana w telewizji TVP. Drużyna startowała w składzie: Klaudia Mazur - kl. IIa, Kacper Kruszec - IIIc i Mateusz Wojtal - IIId. Jej opiekunem jest Sławomir Kita, któremu pomagały Anna Biela, Ewa Dela, Barbara Dela i Barbara Kowal
Piłkarze z "Cracovii" w Gołczy
15 stycznia w sali gimnastycznej Gimnazjum w Gołczy odbyło się spotkanie z piłkarzami drugoligowego klubu sportowego “Cracovia”. Spotkanie z trzema piłkarzami zorganizowała Renata Kozłowska... » więcej
Projekt likwidacji trzech szkół podstawowych i przedszkola?
29 stycznia na prośbę burmistrza odbyło się spotkanie burmistrzów Miechowa ze skarbnikiem, przewodniczącym i zastępą Rady GiM i przewodniczącymi poszczególnych komisji. Dotyczyło ono omówienia konieczności likwidacji niektórych szkół i przedszkola. Burmistrz przedstawił argumenty przemawiające za likwidacją szkół podstawowych w: Nasiechowicach, Strzeżowie i Falniowie oraz Przedszkola Nr 3.
Niektórzy byli zaskoczeni i ubolewają, że sprawy tej nie przedstawiono dwa dni wcześniej w czasie sesji Rady GiM na forum całej rady. Problem mają omawiać poszczególne komisje od 9 do 13 lutego.
/kol/
Przegląd Widowisk Jasełkowych
8 lutego w Miechowskim Domu Kultury odbył się XXXIV Miechowski Przegląd Widowisk Jasełkowych. Wzięło w nim udział 14 grup... » więcej
Radni nie zgadzają się z zarzutem sołtysa Jasińskiego
W związku z przedłożeniem na Sesji Rady Miejskiej 27 stycznia 2004 r. pisma przez Gminne Stowarzyszenie Sołtysów w Miechowie, krytykującego współpracę Przewodniczącego Rady Miejskiej z Burmistrzem Gminy i Miasta Miechów, grupa radnych składa sprzeciw wobec – jej zdaniem – bezpodstawnym oskarżeniom zawartym w piśmie... » więcej
Reorganizacja szkół
27 stycznia w Gołczy odbyło się XVI posiedzenie Rady Gminy. Tematem najważniejszym i najtrudniejszym sesji było podjęcie uchwały intencyjnej w sprawie reorganizacji sieci szkół podstawowych w gminie Gołcza... » więcej
RIO potwierdziła nieprawidłowości w pracy UGiM i burmistrza Miechowa
9 stycznia br.pracownicy Regionalnej Izby Obrachunkowej z Krakowa: Andrzej Bereśniewicz – naczelnik Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej RIO oraz inspektorzy – Bogumiła Palacz i Magdalena Batkiewicz przedstawili wyniki kontroli działalności Urzędu Miasta i Gminy i burmistrza, która trwała od 29 października do 12 grudnia 2003 r... » więcej
Roczniki Gazety Gospodarskiej i Gazety Samorządowej
Podczas niedawnego posiedzenia zarządu Miechowskiego Towarzystwa 1163 Roku Włodzimierz Barczyński przekazał w ręce Stanisława Piwowarskiego - starszego kustosza Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, najmłodszego syna Juliana - roczniki Gazety Gospodarskiej z 1924 roku i Gazety Samorządowej z 1927 roku należące niegdyś do Juliana Piwowarskiego, wieloletniego burmistrza Miechowa i kustosza lokalnego muzeum. Uratował je kilkadziesiąt lat temu przed zniszczeniem Marek Słota a teraz oprawione w twarde okładki foliały z podpisem Juliana Piwowarskiego na okładce stanowią cenny eksponat historyczny.
/x/
RP MIR dyskutowała o problemach rolników
4 lutego w UMiG w Miechowie odbyło się spotkanie Rady Powiatowej Małopolskiej Izby Rolniczej, które otworzył sprawozdaniem z działalności MIR w 2003 r. przewodniczący Marek Boligłowa. W spotkaniu wziął również udział członek Krajowej Rady Izb Roman Kotowicz oraz Krystyna Perun z ARiMR w Miechowie. Rozmawiano o niezbyt udanej reformie KRUS, niezadowalających cenach trzody chlewnej, podatku drogowym wliczanym w ceny oleju napędowego dla rolników. Poruszono również sprawę powstającej w Jędrzejowie “Euroubojni”, która ruszy pod koniec maja 2004 r. i prawdopodobnie pozwoli uzyskać lepsze ceny za kilogram tucznika naszym rolnikom.
/x/
Sesja podsumowująca 2003 r.
Ostatnia sesja RG w minionym roku w Gołczy odbyła się 30 grudnia. W jej programie były: informacja wójta o działalności w okresie międzysesyjnym, podjęcie uchwał dotyczących zmian w budżecie gminy na rok 2003, sprawozdanie przewodniczącego z działalności RG w minionym roku, a dodatkowo wprowadzono dwa punkty – uchwalenie diet dla radnych i uchwalenie diet dla sołtysów... » więcej
Sesja RG w Książu Wielkim
30 grudnia w Książu Wielkim odbyła się XII sesja Rady Gminy. Protokół z poprzedniej sesji został przyjęty bez odczytywania... » więcej
Setne urodziny Józefa Deli
29 grudnia w Szreniawie w gminie Gołcza swoje setne urodziny obchodził Józef Dela. Dwustu lat życia jubilatowi życzyli: starosta Mieczysław Bertek, wójt Lesław Blacha, przewodniczący RG Jan Słaboń, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Hanna Piwowarczyk i Łukasz Ostrowski z Urzędu Stanu Cywilnego w Gołczy.
Józef Dela przez całe swoje życie pracował we własnym gospodarstwie rolnym z daleka od miast i wielkiego ruchu. Jak mówi jest to chyba sposób na długowieczność. Jubilat dobrze pamięta I wojnę światową i wiele wydarzeń z nią związanych. Ma trzech synów i doczekał się 7 wnuków i 9 prawnuków.
/as/
Siedmiu nowych poruczników
4 lutego w Starostwie Powiatowym w Miechowie zostały wręczone 7. kombatantom mianowania na wyższy stopień oficerski. Akty mianowania na stopień porucznika wręczyli: mjr Jacek Sztajnowski i kpt. Dariusz Krak z Wojskowej Komendy Uzupełnień. Awansu gratulował wicestarosta Stanisław Pietrzyk. Na stopień porucznika w stanie spoczynku mianowani zostali: Alfred Czekaj, Adolf Nowakowski, Franciszek Seweryn, Helena Kwiecień, Marianna Piwowarska, Feliks Żurek, Józef Byczkowski.
/as/
„Spotkania ze sztuką” Bogdana Krasnowolskiego
9 stycznia br. w Galerii BWA „U Jaksy” gościł wiceprezes Towarzystwa Odnowy Zabytków Krakowa profesor Krakowskiej Akademii Pedagogicznej Bogdan Krasnowolski. Wygłosił już czwarty wykład z cyklu „Spotkanie ze sztuką”, tym razem mówiąc o sztuce współczesnej... » więcej
Spotkanie klientów PKO BP
22 stycznia w Filharmonii Krakowskiej odbyło się noworoczne spotkanie klientów PKO BP SA. Po części oficjalnej, podczas której dokonano odznaczeń zasłużonych pracowników banku, odbył się występ Maryli Rodowicz, która - jak sama oświadczyła - też jest klientem PKO BP... » więcej
Spotkanie opłatkowe w Czaplach Wielkich
Tradycją stało się, że w okresie poprzedzającym Boże Narodzenie, uczniowie Szkoły Podstawowej w Czaplach Wielkich po kierunkiem katechetki przygotowują widowisko jasełkowe... » więcej
Stanisława Myrda pomaga dzieciom z Domu Dziecka
15 stycznia Stanisława Myrda wspólnie z siedmio osobowym zespołem śpiewaczym działającym przy KGW w Wierzbicy, gmina Kozłów, zorganizowała w Domu Dziecka w Miechowie zabawę karnawałową dla wychowanków... » więcej
Studniówka 2004 w Książu Wielkim
Podobnie jak w minionych latach młodzież w Książu Wielkim najpiękniej ze wszystkich przyozdobiła swoją szkołę na bal studniówkowy. Uczestniczyły w nim trzy klasy, których wychowawcami są: Edyta Syckowska, Barbara Cencek i Krzysztof Krochmal... » więcej
Studniówka w "Ekonomiku"
17 stycznia swój bal studniówkowy miała młodzież miechowskiego "Ekonomika". W imieniu rodziców, wszystkich gości, wśród których był starosta Mieczysław Bertek, witała Anna Zadęcka... » więcej
Studniówki 2004
Najwcześniej, bo już 121 dni przed maturą, studniówkę mieli tegoroczni maturzyści z LO w Miechowie. 10 stycznia o godz. 18 w imieniu rodziców witał wszystkich Mirosław Gręda. Nauczycielom dziękował za pracę dydaktyczną i wychowawczą. Gościom życzył wspaniałej zabawy... » więcej
Śmiertelny wypadek paralotniarza
31 stycznia w miejscowości Pstroszyce-Widnica w gminie Miechów doszło do śmiertelnego wypadku paralotniarza. Komenda Powiatowa Policji w Miechowie otrzymała zgłoszenie o zdarzeniu około godziny 15. Jak ustalono, tragicznemu wypadkowi uległ 36 letni mężczyzna, mieszkaniec powiatu zawierciańskiego. Na paralotni latał on przez 9 lat. W okolice Miechowa przyjechał wraz z dwoma kolegami i pełnym sprzętem do latania. Na miejscu wypadku przesłuchano dwóch paralotniarzy, niestety żaden z nich nie widział upadku kolegi. Ze wstępnych oględzin wynika, że sprzęt był sprawny. Został on jednak zabezpieczony przez Państwową Komisję Badań Wypadków Lotniczych z Warszawy w celu ustalenia przyczyn wypadku.
/as/
Turniej o puchar wójta
27 i 28 grudnia ubr. w hali sportowej w Racławicach odbył się Gminny Turniej Piłki Halowej o puchar wójta. Wzięło w nim udział osiem drużyn reprezentujących wsie: Marchocice, Klonów, Janowiczki, Dziemięrzyce, Racławice, Górka Kościejowska, Głupczów i Kościejów. 27 grudnia odbyły się mecze systemem każdy z każdym, a 28 grudnia odbyły się mecze finałowe. Pierwsze miejsce zdobył Klonów, drugie – Górka Kościejowska, a trzecie – Dziemięrzyce. Królem strzelców został Paweł Musiał z Klonowa, a najlepszym bramkarzem Paweł Nowak z Dziemięrzyc.
/x/
Turniej piłki nożnej
1 lutego w hali sportowej przy Gimnazjum i w Książu Wielkim odbył się turniej piłki nożnej o puchar wójta gminy Marka Szopy. W zawodach uczestniczyło sześć pięcioosobowych zespołów z gminy Książ Wielki i Słaboszów. Najlepszą okazała się drużyna “Twardzieli” z Książa Wielkiego. Nagrody w postaci piłek ufundowane przez wójta Marka Szopę zawodnicy podarowali miejscowemu gimnazjum.
/x/
W ubiegłym roku w Charsznicy zrealizowano prawie wszystko
W przedostatnim dniu minionego roku w Charsznicy odbyła się sesja RG, w czasie której radni zaakceptowali zmiany w ubiegłorocznym budżecie. Pani skarbnik poinformowała, że zapłacono wszystkie rachunki, a wójt dodał, iż zrealizowano prawie wszystko co zaplanowano... » więcej
Włodzimierz Barczyński laureatem
Styczniowym laureatem konkursu Starostwa Powiatowego w Miechowie i „Gazety Miechowskiej” na najciekawsze teksty, zdjęcia i rysunki dotyczące historii i teraźniejszości Miechowszczyzny został Włodzimierz Barczyński. Starosta Mieczysław Bertek nagrodził autora cyklu artykułów „Wędrówki z Barczyńskim” przepięknym albumem „Cuda Polski”.
/kol/
Wręczenie dyplomów w Studium Medycznym
16 stycznia w Studium Medycznym w Miechowie odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów absolwentom. Dwudziestu pięciu osobom dyplomy wręczyła dyrektor Leonia Hat-Popiel, a czepki opiekunka roku Maria Nowak-Gorczyca. Uroczystość uświetnił swoim przybyciem wicestarosta Stanisław Pietrzyk.
/kol/
Z życia RTK
25 stycznia w Racławicach odbyło się spotkanie członków Racławickiego Towarzystwa Kulturalnego, którego szefem jest niedawno wybrany wójt Radziemic Eugeniusz Skoczeń... » więcej
Zabawa choinkowa w Swojczanach
17 stycznia w Szkole Podstawowej w Swojczanach odbyła się zabawa choinkowa, w czasie której uczniowie można było zobaczyć scenki z Dzikiego Zachodu, tańce westernowskie, a nawet polkę kowbojską. Był także występ szkolnego zespołu kolędniczego, któremu towarzyszył Józef Maj, akompaniując mu na akordeonie.
Gośćmi swojczańskiej zabawy byli: przewodniczący RG Andrzej Pietrzyk, sekretarz gminy Barbara Beliczyńska, księża z parafii w Charsznicy i Tczycy.
/x/
Zamiast informacji o wynikach kontroli RIO atak na przewodniczącego i radnych
Nie usłyszeliśmy podczas ostatniej sesji RMiG w Miechowie 27 stycznia chociażby kilkuzdaniowej informacji o wynikach kontroli RIO w UMiG, chociaż od ogłoszenia wyników kontroli minęły ponad dwa tygodnie. 14 dni na ustosunkowanie się na zarzuty RIO skierowane do niego miał burmistrz, a 30 dni ma na przedstawienie sposobu wykonania zaleceń pokontrolnych... » więcej
Zebranie OSP w Tczycy
31 stycznia w Tczycy odbyło się zebranie sprawozdawcze za 2003 rok tamtejszej OSP. W 2003 r. została ona włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W ubr. strażacy z Tczycy odebrali z Biura Ochrony Rządu ciężki, trzyosiowy samochód star 266. Samochód ten jest wykorzystywany np. do odśnieżania dróg. Jednostka założona w 1920 roku liczy obecnie 56 członków, w tym 30 czynnych, 2 honorowych, 6 wspierających i 18 z MDP - dziewczęcej i chłopięcej
Zebranie sprawozdawcze OSP w Bukowskiej Woli
31 stycznia w Bukowskiej Woli odbyło się zebranie sprawozdawcze, podsumowujące działalność jednostki OSP w 2003 roku. Jednostka w Bukowskiej Woli ma problemy z pozyskaniem na własność remizy. W 1997 roku została podjęta decyzja o jej komunalizacji. Pomimo takich kłopotów strażacy wymienili okna na pierwszej kondygnacji za 20 tys. zł oraz dofinansowali założenie nowego systemu alarmowego. Jednostka działająca w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym otrzymała dotację w wysokości 5.200 zł. Licząca 26 członków jednostka i 12 druhów z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej swoje główne źródło finansowania ma z organizowania w remizie imprez weselnych.
/x/
Zebrano ponad 9 tys. zł na przeszczep nerki
11 stycznia podczas trwania 12 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w gminie Gołcza młodzież z Gimnazjum również przeprowadziła zbiórkę pieniędzy. Pieniądze te jednak nie zostały przekazane WOŚP. Zostały przeznaczone na pokrycie kosztów przeszczepu nerki dla szesnastoletniego absolwenta Gimnazjum w Gołczy. Jak powiedział dyrektor Roman Dudek, ofiarność ludzi przeszła największe oczekiwania. Uczniowie zebrali 9 .300 zł. Cała ta kwota została wpłacona na konto i czeka na wykorzystanie.
/as/

Adres Redakcji:

Miechów, Plac Kościuszki 7/28
telefon/fax: (041) 383-40-26
e-mail: k.olchawa@op.pl

Gazetę redaguje i wydaje:

Kazimierz Olchawa we współpracy z samorządami Miechowszczyzny.

Współpracownicy: Włodzimierz Barczyński, Krzysztof Capiga, Monika Czekaj, Jolanta Dróżdż, Anna Grządziel, Małgorzata Kusarek, Grażyna Łysek, Fryderyk Markiewicz, Adam Miska, Paweł Miś, Ryszard Nasada, Katarzyna Olchawa, Paweł Olchawa, Stanisław Piwowarski, Mirosław Pogoń, Elżbieta Szopa, Marek Szopa, Krzysztof Świerczek, Anna Wąwoźna, Wojciech Waśniowski, Jan Włudarczyk, Tadeusz Zaich, Jan Żebrak, Józef Żelaśkiewicz - Warszawa

Zamieszczamy ogłoszenia drobne i reklamy. Ceny: 1 cm2 - 40 gr., ogłoszenia drobne - 1 słowo - 30 gr. Za treść reklam i ogłoszeń Redakcja nie odpowiada.

"Gazeta Miechowska" zrzeszona jest w Polskim Stwarzyszeniu Prasy Lokalnej w Krakowie i Stowarzyszeniu Polskich Mediów w Warszawie.

2000-2019© Copyright by Studio Reklamy s.c. » o serwisie | » o autorach | » licencja serwisu | » reklama u nas