inne:  Informator Forum Galeria

Witamy

w internetowym wydaniu "Gazety miechowskiej". Strony te są aktualizowane równocześnie z ukazywaniem się "Gazety" w sprzedaży ...
Strona główna

Kontakt z redakcją:

tel/fax: (041) 383 40 26
Plac Kościuszki 7/28
32-200 Miechów

Numery archiwalne:

2003 202 201 200 199 198 196 195 194 193 192 191 190 189 188 187 186 185 184 183 182 181 180 179 178 177 176 175 174 173 172 171 170 169 168 167 166 165 164 163 162 161 160 159 158 157 156 155 154 153 150 149 148 147 146 145 144 143 142 141 140 139 138 137 136 135 134 133 132 131 130 129 128 127 126 125 124 123 122 121 120 119 118 117 116 114 113 112 111 110 109 108 106 105 104 103 102 101 100 99 98 97 96 95
Wybrane artykuły z numeru 106
Miechowszczyzna ma posła z "Samoobrony"
Jakie są Pana pierwsze wrażenia z bycia posłem? - pytam Kazimierza Wójcika, który po wielu latach nieobecności naszych przedstawicieli w Parlamencie został wybrany posłem z Miechowszczyzny... » więcej
Wybryk przyrody
   20-letni orzech włoski wyhodowany przez pana Fryderyka Markiewicza z Czapel Wielkich zamiast pojedynczymi owocami obrodził gronami orzechów. Największe grono liczyło 12 orzechów. Dalsze liczyły po kilka sztuk. Fakt ten pan Markiewicz zgłosił do Instytutu Sadownictwa i Warzywnictwa w Skierniewicach. Fachowcy są zaskoczeni takim wybrykiem przyrody. Jest to pierwszy znany przez nich taki przypadek.
   Przypomnijmy, iż pan Markiewicz kilka lat temu wyhodował nową odmianę pomidorów będących krzyżówką pomidorów bułgarskich żółtych z odmianą krakowską. Największy pomidor tej krzyżówki w roku bieżącym ważył 80 dkg.
/kol/
Miechowskie Towarzystwo 1163 Roku
   Miechowskie Towarzystwo 1163 Roku powstało w 1990 roku. Jego celem jest szeroko rozumiana promocja wartości historycznych i duchowych regionu miechowskiego. Dość specyficzna nazwa towarzystwa ma za zadanie utrwalanie daty sprowadzenia Kanoników Grobu Bożego z Jerozolimy do Miechowa, a jednocześnie nawiązanie do czasów, kiedy w bardzo prostych, wręcz prymitywnych warunkach ci dzielni ludzie tworzyli podwaliny pod zorganizowane formy współżycia ludności naszego regionu... » więcej
Spotkanie w Hotelu Pollera
   25 września br. w saloniku Hotelu Pollera prowadzonym prze Małgorzatę Chojnacką-Dzieszyńską otwarto wystawę prac malarskich Marka Hołdy i rysunków Włodzimierza Barczyńskiego. Wernisaż połączony był ze spotkaniem licznej grupy miechowian zamieszkujących w Krakowie. Z zainteresowaniem wysłuchali oni informacji o działalności Miechowskiego Towarzystwa 1163 Roku przedstawionej przez prezesa Jana Włudarczyka. W spotkaniu m. in. wzięli udział: przewodniczący Sejmiku Małopolskiego Bogusław Sonik, były właściciel Sancygniowa Józef Deskur, honorowy obywatel Miechowa Maria Downarowicz i zwierzchnik Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie na Polskę prof. Jerzy Wojtczak.
/sp/
Miechowska odznaka PTTK
   Regionalna Odznaka Krajoznawcza PTTK Miechów została przygotowana w celu popularyzacji i poznawania historii oraz tradycji ziemi miechowskiej. Odznakę można zdobyć po zwiedzeniu określonej, dla danego stopnia, liczby obiektów zabytkowych i współczesnych, miejsc związanych z martyrologią narodu polskiego, muzeów, lasów, rezerwatów przyrody, itp.
   Odznaka jest trzystopniowa: złota, srebrna i złota. Zdobywać ją można w kolejności stopni na terenie Miechowszczyzny. Przyznaje ją kapituła powołana przez Zarząd Oddziału PTTK w Miechowie.
/rch/
Wręczenie indeksów w MSZ
   13 października w Medycznym Studium Zawodowym w Miechowie odbyła się uroczystość wręczenia indeksów dla słuchaczy roku pierwszego. Przybyłych gości, grono pedagogiczne oraz młodzież powitali przedstawiciele samorządu szkolnego Agnieszka Ciesielska i Jan Musiał.
   Słuchacze drugiego roku dla swoich młodszych kolegów przygotowali tor przeszkód, którego pokonanie wymagało nie tylko sprawności fizycznej, ale także odwagi. Po jego przebyciu wychowawca pierwszego roku pani Maria Nowak-Gorczyca swoich podopiecznych ucharakteryzowanych na kotów pasowała na słuchaczy studium. Z rąk dyrektor Leonii Hat-Popiel otrzymali oni upragnione indeksy.
   Uroczystość powiązana była również z Dniem Edukacji Narodowej. Z tej okazji grono pedagogiczne otrzymało życzenia wszelkiej pomyślności w wykonywanej pracy, natomiast słuchacze - owocnej i bezstresowej nauki.
/x/
Komputery dla SP w Bukowskiej Woli
   Szkoła Podstawowa im. Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich - Obrońców Tobruku w Bukowskiej Woli, choć jest szkołą małą, jednociągową, jako jedna z pierwszych w gminie Miechów miała komputer. Został zakupiony z inicjatywy rodziców naszych uczniów na początku lat 90. Był to PC 389 z rewelacyjnym - jak na owe czasy - twardym dyskiem 80 MB. Przez wszystkie te lata szkoła czyniła starania o zorganizowanie pracowni komputerowej. Z czasem zdobyliśmy kilka komputerów typu PC 486, a później Pentium, które jednak z biegiem lat stały się praktycznie nie do użytku. Rodzice ciągle starali się unowocześnić sprzęt. Ostatnio Komitet rodzicielski zakupił jeden nowy komputer. Niestety, na zakup dalszych ani szkoła, ani komitet nie ma funduszy... » więcej
Mianowania na podporuczników
   26 września br. w Miechowie w restauracji "Turystyczna” odbyło się spotkanie kombatantów i przybyłych gości z kapitanem Romanem Brągielem - zastępcą komendanta WKU w Krakowie w Nowej Hucie. W imieniu prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego wręczył on czterdziestu kombatantom mianowania na stopień podporucznika.
   Uroczystość rozpoczęła się odegraniem przez Józefa Jurka, długoletniego kapelmistrza miechowskiej orkiestry, skomponowanego przez siebie hejnału miechowskiego. Przybyłych gości witał kpt. Stefan Mierzwiński... » więcej
Sesja RP
   18 października br. w Starostwie Powiatowym w Miechowie odbyła się sesja Rady Powiatu poświęcona w głównej mierze bezpieczeństwu w powiecie. Przewodniczący RP powitał gości, wśród których byli m.in.: ks. proboszcz Jerzy Gredka oraz przedstawiciel nowego posła Wojciech Wójcik. Na wstępie zebrani chwilą ciszy uczcili ofiary tragedii ataku terrorystycznego w Nowym Jorku z 11 września br.
   W czasie interpelacji Józef Basa pytał dlaczego na trasie Miechów - Gołcza ustawiono znaki ograniczające przejazd pojazdów ważących ponad 15 ton, co utrudnia działanie funkcjonujących na terenie gminy kamieniołomów, Jan Szostak pytał o telefonizację północnej części powiatu, Lesław Basa o budowę drogi Witowice - Przybysławice, Stanisław Pietrzyk o zagrożenia w funkcjonowaniu dworca PKS. Lesław Nowak postulował ustawienie dodatkowych znaków /tzw. czarny punkt/ w szczególnie niebezpiecznych miejscach na trasie nr 7... » więcej
Ciąg dalszy problemów z dworcem PKS
   Spotkanie przewoźników, władz samorządowych i LOK, które odbyło się 3 października br. w budynku dworca PKS przy ul. Podzamcze w Miechowie, obfitowało w gorące momenty, ale nie przyniosło rozstrzygnięć w trwającym sporze między przewoźnikami, tzw.busiarzami, obsługującymi transport publiczny na terenie powiatu miechowskiego. Nie rozwiązano też najbardziej palącej kwestii: wysokości opłat, jakie busiarze ponoszą na rzecz obecnego dzierżawcy obiektu - LOK, za korzystanie z dworca i jego infrastruktury... » więcej
Oficjalne otwarcie hali sportowej
   30 września w Charsznicy odbyło się oficjalne, uroczyste otwarcie hali sportowej. Wśród przybyłych gości byli między innymi: wicemarszałek województwa małopolskiego Jan Wieczorkowski, przedstawiciel Kuratorium Józef Winiarski, wójtowie okolicznych gmin a także radni i młodzież szkolna.
   Poświęcenia nowej hali dokonał ks. Ludwik Michalik. Wykonawcy hali, którymi była firma Kartel S.A. Łany byli chwaleni za dobrą jakość prac i szybkie tempo. Wicemarszałek Jan Wieczorkowski pochwalił radnych, wójta i mieszkańców za podjęcie się budowy tego obiektu. Do słów wicemarszałka dołączył się kurator Józef Winiarski mówiąc, iż dzięki tej hali młodzi ludzie będą mogli poprawić swoją tężyznę fizyczną.
   Nowa hala powstała w ciągu jednego roku. Kosztowała około 3 mln zł. Jej wymiary wynoszą 36x24 m. Ma powierzchnię użytkową 1.499 m2 i kubaturę ponad 11 tys. m3. Ważną cechą nowej hali jest nawierzchnia wyłożona specjalną masą "Pulastik 2000".
   Po symbolicznym przecięciu wstęgi delegacje młodzieży ze szkoły podstawowej i gimnazjum wręczyły wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego obiektu wiązanki kwiatów. Uroczystość uświetniły występy artystyczne przedszkolaków i młodzieży szkolnej.
/kol/
Z Gołczy do Lwowa i Wierchowiny
   6 września br. około południa telefonuje do mnie wójt Gołczy Tadeusz Kmita z pytaniem, czy nie chciałbym pojechać z delegacją Gołczy do Wierchowiny, na Ukrainie, w zastępstwie wicestarosty Mieczysława Berteka, który nie może jechać ze względu na dożynki powiatowe. Pytam - kiedy? Dzisiaj wieczorem - odpowiada wójt.
   Zdecydowałem się, i tak jak za pierwszym razem z delegacją gminy Gołcza, która współpracuje z Wierchowiną, stolicą Huculszczyzny, wybrałem się do naszych wschodnich sąsiadów, tym razem na Festiwal Kultury Huculskiej... » więcej
Muzealnicy z Krakowa w Miechowie, Gołczy, Iwanowicach ...
   13 października Galeria "U Jaksy" otwarła swe wnętrza dla grupy 17. pracowników Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, którzy pod kierownictwem dyrektora Andrzeja Szczygła odbywali tego dnia podróż naukową szlakiem starych kościołów nad Dłubnią /Iwanowice, Sieciechowice, Wysocice, Imbramowice/. Potem zwiedzili kościoły w Gołczy, Przesławicach, a następnie Bazylikę Grobu Bożego w Miechowie, kościółek św. Krzyża w Siedliskach i świątynię św. Wita w Uniejowie... » więcej
Droga do Piekła kosztuje 57 tys. zł
   PRID z Miechowa wykonuje modernizację dróg gminnych na terenie Gminy Kozłów. Prace polegają na wykonaniu podbudowy tłuczniowej i ułożeniu dywanika bitumicznego. Budowa odcinka do Marcinowic Piekła o długości około 600 metrów kosztuje 57 tys. zł, a budowa 370 metrowego odcinka w Przybysławicach Dołach kosztuje 38 tys. zł.
/kol/
Pożegnaliśmy najstarszego współpracownika "GM"
   4 października br., w dniu św. Franciszka z Asyżu, pożegnaliśmy na zawsze najstarszego współpracownika "Gazety Miechowskiej" Romana Rudzisza z Książa Wielkiego.
   Zmarł 2 października 2001 r. w wieku 96 lat. Urodził się więc jeszcze w zaborze rosyjskim. Jego lata młodości przypadły na odzyskanie przez Polskę niepodległości. Przeżył dwie wojny światowe, a w czasie drugiej był żołnierzem AK. Był inspektorem rolnym, pracował jako agronom. Był człowiekiem światłym i bardzo szlachetnym... » więcej
Racławickie Centrum Wsi Polskiej
   Nieżyjący już poseł Andrzej Urbańczyk zainicjował powołanie komitetu organizacyjnego Racławickiego Centrum Wsi Polskiej. W organizację komitetu włączyli się m.in.: Piotr Zapart pełniący obecnie funkcje przewodniczącego tego komitetu, wójt Adam Samborski, Eugeniusz Skoczeń, a także ludzie nauki i kultury - rektorzy krakowskich uczelni: UJ - prof. Franciszek Ziejka, AGH - prof. Ryszard Tadeusiewicz, Akademii Pedagogicznej - prof. Michał Śliwa, Politechniki Krakowskiej - prof. Kazimierz Flaga i prof. Andrzej Głowacki z ASP oraz posłowie: Krzysztof Janik, Wiesław Woda, Krystyna Łybacka i Zofia Grzebisz-Nowicka.
   Racławickie Centrum Wsi Polskiej ma do dyspozycji 17 ha ziemi, na której znajdują się wyjątkowo atrakcyjne obiekty m.in.: zabytkowy dworek, wzgórze "Zamczysko", na którym znajdują się ślady XII-wiecznej budowli obronnej, Kopiec Kościuszki i jego otoczenie oraz pomnik Bartosza Głowackiego... » więcej
Sesja RG w Słaboszowie
   4 października br. w Słaboszowie odbyła się Sesja Rady Gminy. Przybyli na nią - obok radnych, wójta i urzędników gminnych - przedstawiciele Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz przedstawiciele szkół... » więcej
Zaczarowany świat mistrza i jego uczniów
   Od 12 października w Galerii BWA "U Jaksy" prezentują swoje prace: mistrz Kazimierz Machowina i jego dzieci. Mistrz Kazimierz jest znanym krakowskim artystą malującym najczęściej ptaki. Jego dzieci to młodzież ze Społecznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Krakowie, w której mistrz Machowina prowadzi zajęcia z plastyki. Wernisaż wystawy, który uświetnił Eryk Ostrowski z Krakowa czytając kilka swoich wierszy, był niezwykle tłoczny. Obok stałych bywalców galerii przybyła z Krakowa około setka dzieci, których prace zostały pokazane na wystawie. Był dyrektor szkoły Krzysztof Kwiatkowski oraz wielu rodziców, którzy zgodnie mówili, że dzieci uwielbiają swojego profesora od plastyki. Gościem honorowym wernisażu był Michał Sapeta z Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie.
/mc/
Z Bukowskiej Woli do Tobruku
   9 września br. w Afryce odbyły się uroczystości związane z 60. rocznicą walk o Tobruk. Polskę reprezentowali m.in.: premier Jerzy Buzek, wicemarszałek Sejmu Stanisław Zając, wiceministrowie Spraw Zagranicznych i Obrony Narodowej - Radosław Sikorski, Jadwiga Zakrzewska, biskup polowy WP Sławoj Leszek Głódź, prawosławny ordynariusz wojskowy Mirosław Miron Chodakiewiczoraz Tobrukczycy z Polski i zagranicy a także przedstawiciele czterech szkół noszących imię Obrońców Tobruku: z Bukowskiej Woli, Tomic, Nowej Rudy, Olsztyna i Drużyna Harcerska ze Skawiny. Szkołę Podstawową z Bukowskiej Woli reprezentowała pani Marta Śliwińska.
   Samolot rządowy po kilku godzinach lotu z międzylądowaniem w Benghazi wylądował na lotnisku w Tobruku, gdzie delegację polską przywitali przedstawiciele rządu libijskiego. Główna uroczystość odbywała się na cmentarzu wojennym, gdzie dojechaliśmy autokarem, z okien których widać było egzotyczne dla nas pustynno-kamienny krajobraz, z pojawiającymi się czasem stadami wielbłądów... » więcej
Ślubowanie w "Jedynce"
   9 października w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Miechowie odbyło się ślubowanie i pasowanie na ucznia 79 młodych ludzi z trzech klas pierwszych. Bohaterów dnia, licznie zgromadzonych w sali gimnastycznej rodziców, nauczycieli i uczniów powitał dyrektor szkoły Krzysztof Świerczek: Ślubowanie klas pierwszych jest zawsze wielkim świętem całej szkoły. Będziecie ślubować na sztandar i mam nadzieję, że postaracie się wypełniać przyrzeczenia, które złożyliście... » więcej
10 lat Fundacji
   11 września Fundacja Szpitala św. Anny w Miechowie świętowała 10-lecie swojego istnienia. Gośćmi honorowymi uroczystości byli: ks. biskup Kazimierz Ryczan, wojewoda Ryszard Masłowski, poseł Jan Rokita, ks. profesor Stanisław Bielecki, siostra Emanuela, wójtowie okolicznych gmin, dyrektorzy szpitala Marian Tambor i Jan Ostrowski... » więcej

Adres Redakcji:

Miechów, Plac Kościuszki 7/28
telefon/fax: (041) 383-40-26
e-mail: k.olchawa@op.pl

Gazetę redaguje i wydaje:

Kazimierz Olchawa we współpracy z samorządami Miechowszczyzny.

Współpracownicy: Włodzimierz Barczyński, Krzysztof Capiga, Monika Czekaj, Jolanta Dróżdż, Anna Grządziel, Małgorzata Kusarek, Grażyna Łysek, Fryderyk Markiewicz, Adam Miska, Paweł Miś, Ryszard Nasada, Katarzyna Olchawa, Paweł Olchawa, Stanisław Piwowarski, Mirosław Pogoń, Elżbieta Szopa, Marek Szopa, Krzysztof Świerczek, Anna Wąwoźna, Wojciech Waśniowski, Jan Włudarczyk, Tadeusz Zaich, Jan Żebrak, Józef Żelaśkiewicz - Warszawa

Zamieszczamy ogłoszenia drobne i reklamy. Ceny: 1 cm2 - 40 gr., ogłoszenia drobne - 1 słowo - 30 gr. Za treść reklam i ogłoszeń Redakcja nie odpowiada.

"Gazeta Miechowska" zrzeszona jest w Polskim Stwarzyszeniu Prasy Lokalnej w Krakowie i Stowarzyszeniu Polskich Mediów w Warszawie.

2000-2019© Copyright by Studio Reklamy s.c. » o serwisie | » o autorach | » licencja serwisu | » reklama u nas