inne:  Informator Forum Galeria

Witamy

w internetowym wydaniu "Gazety miechowskiej". Strony te są aktualizowane równocześnie z ukazywaniem się "Gazety" w sprzedaży ...
Strona główna

Kontakt z redakcją:

tel/fax: (041) 383 40 26
Plac Kościuszki 7/28
32-200 Miechów

Numery archiwalne:

2003 202 201 200 199 198 196 195 194 193 192 191 190 189 188 187 186 185 184 183 182 181 180 179 178 177 176 175 174 173 172 171 170 169 168 167 166 165 164 163 162 161 160 159 158 157 156 155 154 153 150 149 148 147 146 145 144 143 142 141 140 139 138 137 136 135 134 133 132 131 130 129 128 127 126 125 124 123 122 121 120 119 118 117 116 114 113 112 111 110 109 108 106 105 104 103 102 101 100 99 98 97 96 95
Wybrane artykuły z numeru 103
Skup zboża
   Problem organizacji tegorocznego skupu zbóż w powiecie powraca jak bumerang i wbrew pozorom, odpowiedź na pytanie o termin jego rozpoczęcia, interesuje nie tylko środowisko rolnicze. Dramatyczne losy Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego ,,PZZ" w Kozłowie S.A. i uruchomienie punktu skupu w miechowskim spichrzu zbożowym spędzają sen z oczu Zarządowi Powiatu Miechowskiego od początku kadencji. Mimo, że organizacja skupu zboża to zadanie rządowe, a za jego przeprowadzenie w terenie odpowiada wojewoda (zadanie to nie należy do kompetencji powiatu - przyp. RN), to starosta Zygmunt Szopa czyni od wielu miesięcy wysiłki zmierzające do zapewnienia tutejszym rolnikom zbyt zebranych zbóż. Na biurku starosty zdążyła zebrać się pokaźnych rozmiarów korespondencja ze wszystkich szczebli administracyjnych i urzędowych (znana dobrze powiatowym radnym), z której jednoznacznie wynika, że losami PZZ w Kozłowie i elewatora w Miechowie nikt z oficjalnych i kompetentnych czynników po prostu nie interesuje się. Rozczarowano się brakiem zainteresowania opisywanym problemem przez wojewodę małopolskiego mimo zapewnień gospodarza województwa o utrzymaniu miechowskiego skupu. Rozpaczliwe błagania o pomoc w formie pisemnych apeli i wizyt we właściwych ministerstwach i urzędach do tej pory trafiały na mur obojętności. Prawda jest taka, że jedyną zainteresowaną stroną w tej sprawie są oczywiście rolnicy oraz gospodarze powiatu i samorzadowcy. O ile wydaje się, że sprawa Zakładów Zbożowych w Kozłowie jest stracona, ponieważ 60% udziałów jest w rękach prywatnych, właściciel jest nieuchwytny, a zakład jest zdewastowany i systematycznie rozgrabiany, to jest jeszcze szansa, aby spichrz zbożowy w Miechowie, stanowiący część kozłowskiego kompleksu, został przywrócony do życia i swej podstawowej roli... » więcej
Ile zarabiali burmistrzowie?
   Od poprzedniego burmistrza Miechowa Jerzego Muszyńskiego otrzymaliśmy zestawienie jego pensji netto i pensji obecnego burmistrza Włodzimierza Mielusa z następującym komentarzem... » więcej
Kozłów
   "Znajdujemy się w mateczniku polskim, w którym społeczeństwo kocha Boga, Ojczyznę i Bliźniego. Jesteśmy na ziemi przesiąkniętej krwią uczestników czynu, któremu na imię AK. Stoimy obok domu wspaniałej patriotycznej rodziny Weroniki Gacek-Krzemieniowej, która z mężem Bolesławem i bratem Wacławem przygotowała w warunkach silnego zagrożenia kwaterę po nieszczęśliwej akcji w Udorzu, która miała miejsce 11 lipca 1944 roku po nieudanej próbie likwidacji wyższego dowódcy SS, kata polskiego narodu Wilhelma Koppego."... » więcej
Wysypisko
   W latach pięćdziesiątych ówczesne władze Miechowa poleciły wysypywać śmieci do istniejącego dołu znajdującego się na gruntach należących do miasta w miejscu, gdzie do dzisiaj funkcjonuje wysypisko śmieci. Nie wykonano wtedy żadnych badań ani testów. Wysypisko więc przez całe dziesięciolecia funkcjonowało jako dzikie... » więcej
Tczyca
   8 lipca br. druhowie z Tczycy, gmina Charsznica, obchodzili 80-lecie swojej jednostki. Jej początki sięgają roku 1917, kiedy trwała jeszcze I wojna światowa. Wtedy kilkunastu działaczy, pod wodzą późniejszego wójta gminy Wojciecha Kuli, próbowało zorganizować straż. Ostatecznie udało się to dopiero w roku 1921 w wolnej Polsce na bazie istniejącej wcześniej Dworskiej Straży Ogniowej. Historię jednostki OSP przypomniał wszystkim obecny prezes OSP Adam Borgiasz... » więcej
AK
   Miłe spotkanie miało miejsce 11 lipca br. w siedzibie Stowarzyszenia Żołnierzy AK koło w Miechowie. Przedstawiciel wojskowej komendy uzupełnień Kraków - Nowa Huta wręczył Bolesławowi Krzyszkiewiczowi nominację na stopień majora, a kilkanaście innych osób z gmin: Miechów i Książ Wielki otrzymało nominację na I stopień oficerski - podporucznika. Byli to: Tomasz Maślanka, Jan Sroga, Cecylia Wykurz, Albina Leks, Ludwik Surma, Jan Nowak, Franciszek Gryzakowski, Józef Dąbrowski, Wiktor Madejski, Marianna Rączka, Wincenty Źelaśkiewicz i Marianna Płonczyńska.
   Odznaczonym gratulowali koledzy, m.in. prezes honorowy SŻAK koło w Miechowie Stefan Kwiecień, a także Stanisław Piwowarski - kustosz Muzeum Historycznego Miasta Krakowa.
K. Olchawa
Saria Małopolska
   W sobotę ostatniego czerwca mieszkańcy Wielkanocy zgłosili, że na ich łąki przesączają się ścieki z zakładu "Saria Małopolska" w Gołczy zajmującego się utylizacją odpadów poubojowych. Według wyjaśnień pracowników przyczyną miała być chwilowa awaria oczyszczalni. O zdarzeniu poinformowano policję oraz Powiatowego Inspektora Ochrony Środowiska... » więcej
Wybory "Gospodyni roku"
   Już na trwałe do kalendarza racławickich imprez wpisały się wybory "Chłopa Roku", które odbywają się w pierwszą niedzielę po św. Wojciechu pod pomnikiem Bartosza Głowackiego.
   1 lipca 2001 roku po raz pierwszy w tym samym miejscu zorganizowano wybory "Gospodyni Roku"
   Konkurs oceniało jury, w którego skład wchodzili: wojewoda małopolski Ryszard Masłowski, były wiceminister rolnictwa Jacek Soska, wicedyrektor TV Kraków Jarosław Hałbas, wiceprezes Polskiego Radia Kraków Stanisław Dziedzic, przewodnicząca Małopolskiego Forum Kobiet Grażyna Leja, prezes Racławickiego Towarzystwa Kulturalnego Eugeniusz Skoczeń oraz Helena Janus z Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego... » więcej
I Zjazd Powiatowy Związku OSP RP
   12 lipca br. w Miechowie odbył się I Zjazd Powiatowy Związku OSP RP połączony z uroczystością poświęcenia i przekazania dla Związku sztandaru. Zjazd rozpoczął się Mszą św. w Bazylice Grobu Bożego, w czasie której ks. proboszcz Jerzy Gredka poświęcił nowy sztandar... » więcej
Mianowania w Policji
   21 lipca br. w Komendzie Powiatowej Policji w Miechowie 15 policjantów mianowano na wyższe stopnie. Akty mianowania wręczył Komendant Powiatowy Policji w Miechowie nadkomisarz Zdzisław Bielach.
   Mianowania na wyższe stopnie otrzymali: na stopień podinspektora - Marian Sokół, na stopień nadkomisarza - Marek Witek, na komisarza - Anna Miś, na aspiranta sztabowego - Paweł Regucki, na starszego aspiranta - Arkadiusz Antos, na aspiranta - Robert Bugaj, Grażyna Kotyza, Witold Opiłka, Krzysztof Regucki, Jan Stępień, Teresa Walczak i Krzysztof Wróblewski, na młodszego aspiranta policji - Piotr Partyka i na starszego posterunkowego - Paweł Klimczyk i Zbigniew Sokół.
   W imieniu starosty życzenia policjantom złożyła sekretarz Starostwa Powiatowego w Miechowie - Maria Sztuk. Cieszy fakt, że miechowska policja działa coraz skuteczniej a współpraca z władzami samorządowymi układa się dobrze - powiedziała m.in. .
   Życzenia strażakom złożyli także: prezes Sądu w Miechowie - Mirosław Leszczyński i Komendant Powiatowy PSP Adam Domagała.
   Tego dnia wręczono także brązową odznakę "Zasłużony policjant" dla podinspektora Mariana Sokoła.
K. Olchawa
List...
   W większości miechowskich sklepów nie można kupić masła miechowskiego. Kiedy w jednym ze sklepów poprosiłem o serek fromage,ekspedientka podaje mi serek ze szczypiorkiem z Włoszczowy. Kiedy mówię, że wolałbym z czosnkiem, ekspedientka mówi, że z czosnkiem jest, ale tylko miechowski - takim tonem, jakby miechowski był gorszy... » więcej
75-lecie istalenia OSP w Przybysławicach
   22 lipca br. strażacy z Przybysławic obchodzili 75-lecie istalenia OSP. Uroczystości rozpoczęła Msza św. odprawiona pod tamtejszą remizą przez księdza proboszcza Henryka Jerzowskiego. Wśród przybyłych gości byli m.in.: starosta Zygmunt Szopa, komendant PSP Adam Domagała, wójt Jacek Rzeźnicki. Przybyli także przedstawiciele z 12 okolicznych OSP.
   Życzenia strażakom złożył starosta Zygmunt Szopa oraz kandydat na posła zastępca dyrektora szpitala Jan Ostrowski. Życzył aby najbliższe lata dla OSP nie były takie trudne jak lata ostatnie... » więcej
Charsznicki Przegląd Zespołów Biesiadnych
   Gminny Ośrodek Kultury w Charsznicy jest jednym z najlepiej działających w naszym powiecie. 1 lipca br. do jego kalendarza imprez wprowadzono kolejną imprezę o zasięgu ponadgimnnym - Charsznicki Przegląd Zespołów Biesiadnych. Wszystko to się dzieje po to, aby promować charsznicką kapustę. Widać to było również na scenie, na stadionie w Chodowie, gdzie odbywał się przegląd. Głównym elementem dekoracyjnym była kapuściana para, czyli panna "Kapuścianka" z welonem i pan "Kapusta" w meloniku na kapuścianej głowie. Obok zasiedli jurorzy oceniający przybyłe do Charsznicy zespoły. Było ich osiem. "EXOTIC" z Chobędzy, "Panay For You" z Widomej, "Rytmix" z Kozłowa, "ZIRCUS" z Kozłowa, "Big Max" z Jeżówki, "Sax Band" z Olkusza, "Bajer Max" z Kąpieli Wielkich, "Matiz" z Jeżówki. W jury zasiedli: Marianna Mazur dyr. GZEAS, Henryk Popiel przewodniczący Rady Gminy, Józef Maj, Anna Furtak, Bartek Seweryn, Michał Grzebień i Zbigniew Wojtiuk. Impreza była w całości była finansowana przez sponsorów, którzy ufundowali m.in.: kuchenki mikrofalowe, plecaki, odtwarzacz z anteną satelitarną, mikrofony bezprzewodowe, telefony bezprzewodowe.
/kol/
Otwarcie zalewu w Tczycy
   22 lipca br. w Tczycy nastąpiło oficjalne otwarcie zalewu urządzonego w krótkim czasie przez gminę i tamtejszych mieszkańców.
   Jeszcze rok temu pasły się tutaj krowy - powiedział wójt. Kiedy rzucone było hasło budowy zalewu, wszyscy ten projekt poparli. Nie spotkałem się z ani jednym słowem krytycznym. Pod zalew ziemię odstąpiło 43 właścicieli. Utworzyli oni spółkę. Udział gminy w tej inwestycji jest minimalny. Większość prac finansowali sponsorzy. Byli to m.in.: Marek Winiarczyk, Piotr Sajdak, 10.000 zł uzyskano z Urzędu Marszałkowskiego, 6.300 zł przekazali właściciele uruchamianych punktów gastronomicznych.
   W uroczystym otwarciu wzięli m.in.udział: poseł Andrzej Urbańczyk, kandydaci do przyszłego parlamentu: Helena Brodzka, Jan Ostrowski, Bogdan Podgórski, Włodzimierz Mielus, Bogusław Mąsior i Janusz Bargieł.
   Pierwszymi, którzy wypłynęli pontonem na zalew byli: poseł Andrzej Urbańczyk i wójt Jan Żebrak. Mimo, iż pogoda była nie najlepsza nad zalewem świetnie bawiły się rzesze spragnionych wypoczynku osób.
K. Olchawa

Adres Redakcji:

Miechów, Plac Kościuszki 7/28
telefon/fax: (041) 383-40-26
e-mail: k.olchawa@op.pl

Gazetę redaguje i wydaje:

Kazimierz Olchawa we współpracy z samorządami Miechowszczyzny.

Współpracownicy: Włodzimierz Barczyński, Krzysztof Capiga, Monika Czekaj, Jolanta Dróżdż, Anna Grządziel, Małgorzata Kusarek, Grażyna Łysek, Fryderyk Markiewicz, Adam Miska, Paweł Miś, Ryszard Nasada, Katarzyna Olchawa, Paweł Olchawa, Stanisław Piwowarski, Mirosław Pogoń, Elżbieta Szopa, Marek Szopa, Krzysztof Świerczek, Anna Wąwoźna, Wojciech Waśniowski, Jan Włudarczyk, Tadeusz Zaich, Jan Żebrak, Józef Żelaśkiewicz - Warszawa

Zamieszczamy ogłoszenia drobne i reklamy. Ceny: 1 cm2 - 40 gr., ogłoszenia drobne - 1 słowo - 30 gr. Za treść reklam i ogłoszeń Redakcja nie odpowiada.

"Gazeta Miechowska" zrzeszona jest w Polskim Stwarzyszeniu Prasy Lokalnej w Krakowie i Stowarzyszeniu Polskich Mediów w Warszawie.

2000-2019© Copyright by Studio Reklamy s.c. » o serwisie | » o autorach | » licencja serwisu | » reklama u nas