inne:  Informator Forum Galeria

Witamy

w internetowym wydaniu "Gazety miechowskiej". Strony te są aktualizowane równocześnie z ukazywaniem się "Gazety" w sprzedaży ...
Strona główna

Kontakt z redakcją:

tel/fax: (041) 383 40 26
Plac Kościuszki 7/28
32-200 Miechów

Numery archiwalne:

2003 202 201 200 199 198 196 195 194 193 192 191 190 189 188 187 186 185 184 183 182 181 180 179 178 177 176 175 174 173 172 171 170 169 168 167 166 165 164 163 162 161 160 159 158 157 156 155 154 153 150 149 148 147 146 145 144 143 142 141 140 139 138 137 136 135 134 133 132 131 130 129 128 127 126 125 124 123 122 121 120 119 118 117 116 114 113 112 111 110 109 108 106 105 104 103 102 101 100 99 98 97 96 95
Wybrane artykuły z numeru 101
Z władzy najbardziej zadowoleni są rządzący
Najbardziej z pracy obecnego zarządu miasta i gminy Miechowa zadowolona jest sama władza. Radni już mniej, co wyrazili w czasie sesji absolutoryjnej, bo aż 11 radnych głosowało przeciwko udzieleniu absolutorium zarządowi. Był to wynik dla władzy najgorszy w całym powiecie miechowskim. Jeszcze chyba mniej zadowolone jest społeczeństwo, któremu wiedzie się coraz gorzej... » więcej
Zjazd Gminny OSP
22 kwietnia br. w Charsznicy odbył się Zjazd Gminny OSP. Jego prowadzenie powierzono dotychczasowemu prezesowi Stanisławowi Żabie. Do prezydium poproszono starostę Zygmunta Szopę, zastępcę komendanta powiatowego OSP Grzegorza Kosińskiego, prezesa gminnego OSP Krzysztofa Zegarka, komendanta gminnego OSP Ryszarda Rosę, skarbnika Stanisława Niewiarę, radnego powiatowego Stefana Bielę, prezesa PSL Mieczysława Banacha i przybyłego później generała Feliksa Delę... » więcej
Maurycy Beniowski brał ślub w Wielkanocy
Położona na terenie gminy Gołcza, nad rzeczułką Gołczanką, nieopodal Miechowa, przy szlaku prowadzącym z Krakowa na Żarnowiec, a potem dalej ku Mazowszu i Wielkopolsce, wieś Wielkanoc, występująca w źródłach od 1382, zaciekawia zarówno nazwą /wyjaśnienie jej powstania jest przedmiotem poszukiwań, chociaż uznani onomastycy wypowiedzieli się, że jest to miejscowość, w której był rozwinięty kult święta Wielkanocy, tj. niczego bliżej nie wyjaśnili/ oraz związkami z wyznawcami protestantyzmu /mieli tutaj głośny w Małopolsce, założony w 1616 zbór - zamknięty w 1844 roku, cmentarz, szkołę, a nawet drukarnię/... » więcej
Sesja absolutoryjna RG w Charsznicy "Mało polityki, dużo roboty"
O nietypowej godzinie zorganizowano 30 kwietnia br. sesję absolutoryjną Rady Gminy w Charsznicy. Zaplanowano ja na godzinę 14 ale ze względu na wspaniałą pogodę sprzyjająca pracą polowym, wszyscy radni spotkali się o godzinie 19. Głównymi tematami sesji było udzielenie Zarządowi Gminy absolutorium i związane z tym sprawozdania, a także sprawa handlu obwoźnego. Zaczęto od sprawy handlu obwoźnego, gdyż punkt ten budził najwięcej emocji i przybyłych handlowców... » więcej
Miechowski Festiwal Młodych Muzyków
Podobno śpiewać każdy może, niezależnie od tego, czy robi to dobrze, czy nieco gorzej. Ale z grą na instrumentach jest zupełnie inaczej - sztukę tę należy traktować bardzo poważnie, a jeżeli wykonywać to tylko po mistrzowsku. Świadkami takiego właśnie popisu byliśmy 26 kwietnia 2001 r., kiedy to w Domu Kultury odbył się koncert finałowy Miechowskiego Festiwalu Młodych Muzyków. Nagrodzeni i wyróżnieni w kilku kategoriach przypieczętowali sukcesy swoimi prezentacjami. Mogliśmy usłyszeć m.in. Annę Michalską w Etiudzie Jerzego Orzechowskiego, Sylwię Gurbiel w koncercie skrzypcowym g-moll Vivaldiego, Iwonę Oczkowicz w miniaturach Cyryla Sinisało.
   Wręczono także dwie nagrody specjalne burmistrza Miechowa, które otrzymała Ewa Laskowska i przewodniczącego Rady Miejskiej. W posiadaniu tej z kolei znalazł się /zresztą już po raz trzeci/ duet fortepianowy: Katarzyna Czekaj i Magdalena Czekaj.
   Organizatorzy serdecznie zapraszali na przyszły rok i myślę, że konkurs będzie cieszył się jeszcze większym zainteresowaniem, zwłaszcza ze strony wolnych słuchaczy, gdyż piękno muzyki klasycznej jest nieprzemijalne, a jej kojące działanie znane od dawna.
Wioleta Lewandowska
Konkursy i nagrody
Cały czas napływają do redakcji Gazety Miechowskiej teksty, zdjęcia i rysunki na konkurs ogłoszony przez Gazetę Miechowską wspólnie ze Starostwem Powiatowym Miechowa. W marcu nagrodę Starosty Miechowskiego za najciekawsze teksty dotyczące Miechowszczyzny otrzymała Wioleta Lewandowska. Podobną nagrodę w kwietniu jury przyznało Joannie Żaba. Zwyciężczyni nagrodę wręczył wicestarosta Mieczysław Bertek. Kilka dalszych osób otrzymało wyróżnienia Gazety Miechowskiej.
   Nagrodę Gazety Miechowskiej za zdjęcie miesiąca otrzymał Piotr Zemła z Książa Wielkiego.
   Przypominamy iż z okazji 10-lecia Gazety Miechowskiej redakcja ogłosiła dodatkowy konkurs dla wszystkich czytelników, którzy wypełnią i wyślą krótką ankietę dotyczącą "GM", znajdującą się wewnątrz numeru. Nagrodą jest rower górski.
Sebastian Adamczyk
Absolutorium dla Zarządu Miasta przy mocnej krytyce opozycji
26 kwietnia w Miechowie odbyła się sesja absolutoryjna Rady Miasta i Gminy w Miechowie. Głównym jej tematem była sprawa udzielenia absolutorium dla zarządu. O finansach gminy mówił burmistrz Włodzimierz Mielus, posługując się rzutnikiem i podświetlanymi planszami. Poinformował on, że wykonanie budżetu zostało pozytywnie zaopiniowane przez RIO... » więcej
15-lecie galerii BWA "U Jaksy”
18 maja galeria BWA "U Jaksy", mieszczącej się w najstarszej części klasztoru zbudowanego przez bożogrobców przybyłych do Miechowa w 1163 roku, obchodzi 15-lecie swojego istnienia. Z tej okazji w tej bardzo prestiżowej placówce kulturalnej Miechowa zorganizowano wystawę twórczości 15 wybitnych artystów polskich, którzy mieli w galerii, w ciągu 15 lat jej funkcjonowania, wystawy indywidualnej.
   Tą piętnastkę stanowią: Stanisław Batruch, Zdzisław Beksiński, Krzysztof Jackowski, Krzysztof Kuliś, Wincenty Kućma, Lilla Kulka, Stanisław Mazuś, Edward Piwowarski, Irena Popiołek, Stanisław Rodziński, Janusz Stanny, Halina Stawowy, Jan Szancenbach, Arkadiusz Waloch i Stefan Żechowski.
   Wystawie towarzyszy obszerny katalog z reprodukcjami prac wszystkich artystów oraz obszernie opisaną historią galerii a także medal - plakieta, zaprojektowany przez prof. Wincentego Kućmę, na którym pokazano kilka motywów związanych z historią Miechowa - z podobizną legendarnego rycerza Jaksy, Macieja Miechowitę - kilkukrotnego rektora UJ pochodzącego z Miechowa, jako jedynego pochowanego na Wawelu, najstarszy fragment Bazyliki Grobu Bożego, herby Miechowa i powiatu miechowskiego, srebrny relikwiarz ofiarowany bożogrobcom przez Stefana Batorego. Wykonano 100 takich plakiet - medali. Otrzymają je artyści najbardziej związani z galerią, sponsorzy katalogu wystawy, osoby, które przyczyniły się do powstania galerii, a część władza powiatu będą wręczać najważniejszym gościom odwiedzającym Miechowszczyznę.
Kazimierz Olchawa
Chłop Roku 2001
Już po raz siódmy w pierwszą niedzielę po św. Wojciechu w Racławicach odbyło się spotkanie Wojciechów i Bartoszów połączone z wyborami Chłopa Roku 2001. Organizatorem imprezy było Racławickie Towarzystwo Kulturalne we współpracy z Krajową Radą Izb Rolniczych, wójtem Racławic i Małopolską Izbą Rolniczą. Patronat nad nią objął prezes Rady Ministrów Jerzy Buzek, a najmocniej finansowo lub organizacyjnie imprezę wsparli: Dawoo - fundując główną nagrodę w postaci "Poloneza" za 25.000 zł, Zakłady Chemiczne "Police" fundując kilka dalszych nagród w postaci nawozów, miechowska firma Zygmunta Majewicza związana z "Husqvarną" fundująca kosiarkę za 700 zł, browary Żywiec i Warke... » więcej
Dzień Strażaka 2001
Strażacy z powiatu miechowskiego swoje święto obchodzili 4 maja. Uroczystości rozpoczęła Msza św. w Bazylice Grobu Bożego, w której uczestniczyli strażacy zawodowi oraz przedstawiciele OSP z całego powiatu. Przybyło także 11 pocztów sztandarowych. W imieniu strażaków za odprawianą Msze św. podziękowali komendant Adam Domagała i starosta Zygmunt Szopa wręczając proboszczowi wiązankę róż.
   Po zakończonej Mszy św. ks. proboszcz udzielił dyspensji na spożywanie potraf mięsnych... » więcej
Listy
Radni SLD uważają, że nie tylko wykonanie budżetu winno być kryterium oceny. Ocena powinna być jawna, uzasadniona, obiektywna, wyczerpująca, stąd oceniając działalność zarządu uważamy, iż należy wziąć pod uwagę: sposób sprawowania władzy, jej komunikatywność ze społeczeństwem, sposób organizacji sesji i jej merytoryczne przygotowanie, a także inne sprawy, jak np. u obecnej ekipy rządzącej kierowaniem się poczuciem swoistej solidarności, czyli zwalnianie pracowników i zastępowanie ich swoimi, często wg powiązań rodzinnych. W ten sposób odtwarza się podział na "my" i "oni". Panuje powszechna ignorancja przeciwnika. Głosy opozycji są wyśmiewane jako wnioski bezzasadne nie mające racji bytu. Tak było z wnioskiem zgłoszonym przez radnego Żaczkowskiego proponującym powiększenia Komisji Rewizyjnej nie o jednego radnego, ale o dwóch, który pozostał bez etatu. Zatem czego się rządzący obawiają. Przecież Komisja Rewizyjna winna czuwać nad prawidłowością działalności Rady... » więcej
Święto 3 Maja w Miechowie
Z roku na rok coraz bardziej uroczycie obchodzona jest w Miechowie rocznica Konstytucji 3 Maja. Podobne jak w latach minionych, tak tegoroczne uroczystości miechowskie rozpoczęły się Mszę św. za Ojczyznę, odprawiana przez czterech kapłanów w Bazylice Grobu Bożego. Towarzyszyło im czterdziestu ministrantów, rycerze Grobu Chrystusowego w płaszczach z czerwonymi krzyżami. Byli: dzieci w strojach ludowych, bardzo dużo młodzieży, władze powiatowe, miejskie i przedstawiciele okolicznych gmin. Przybyły 24 poczty sztandarowe i tłum miechowian... » więcej

Adres Redakcji:

Miechów, Plac Kościuszki 7/28
telefon/fax: (041) 383-40-26
e-mail: k.olchawa@op.pl

Gazetę redaguje i wydaje:

Kazimierz Olchawa we współpracy z samorządami Miechowszczyzny.

Współpracownicy: Włodzimierz Barczyński, Krzysztof Capiga, Monika Czekaj, Jolanta Dróżdż, Anna Grządziel, Małgorzata Kusarek, Grażyna Łysek, Fryderyk Markiewicz, Adam Miska, Paweł Miś, Ryszard Nasada, Katarzyna Olchawa, Paweł Olchawa, Stanisław Piwowarski, Mirosław Pogoń, Elżbieta Szopa, Marek Szopa, Krzysztof Świerczek, Anna Wąwoźna, Wojciech Waśniowski, Jan Włudarczyk, Tadeusz Zaich, Jan Żebrak, Józef Żelaśkiewicz - Warszawa

Zamieszczamy ogłoszenia drobne i reklamy. Ceny: 1 cm2 - 40 gr., ogłoszenia drobne - 1 słowo - 30 gr. Za treść reklam i ogłoszeń Redakcja nie odpowiada.

"Gazeta Miechowska" zrzeszona jest w Polskim Stwarzyszeniu Prasy Lokalnej w Krakowie i Stowarzyszeniu Polskich Mediów w Warszawie.

2000-2019© Copyright by Studio Reklamy s.c. » o serwisie | » o autorach | » licencja serwisu | » reklama u nas