Informator miechowski
inne:  Galeria Maopolski Szlak Boogrobcw Gazeta
Pitek, 26 kwietnia
imieniny:
Marii, Marzeny, Ryszarda
Brama do kamienicy przy ulicy Sowackiego
Publikacje
O samodzielnym partyzanckim batalionie "SUSZARNIA"by Stanisaw Piwowarski
   Stay stan gotowoci do dziaa typu wojskowego narzuca konieczno przeksztacenia lenej siedziby Batalionu Szturmowego wobz warowny iprzygotowania go do obrony okrnej lub akcji zaczepnej. Przewidujc decydujc walk ozajty przez AK teren umocniono obz rowami strzeleckimi, przygotowano stanowiska ogniowe dla broni maszynowej, okrelono pozycj wprzyszej walce dla kadego onierza ipoczono telefonicznie sztab zkompaniami iczujkami oficerskimi. Rwnoczenie wzniesiono porzdne szaasy kryte som lub pap, zbudowano izainstalowano kuchnie polowe, zorganizowano magazyny ywnoci iamunicji, zbudowano ujcia wody iumywalnie. Osadzono, zdobyty wniemieckim szpitalu wDziaoszycach dezynfekator polowy dla likwidacji insektw, ktre od wiekw byy zawsze nierozcznymi towarzyszami ycia onierza wpolu. Dowdztwo iizba chorych korzystay zduych namiotw. Wykonano potrzebne stajnie izagrody, patrolki iwiaty, wykopano ziemianki ilatryny. Zainstalowano radioodbiorniki zgonikami ipowielarni dla wydawania gazetki "Suszarni" pod nazw "Szturmowiec". Przygotowano rwnie otarz polowy.
   Nastpiy prby ujednolicenia uzbrojenia, wyrwnania rnic wjakoci uzbrojenia midzy poszczeglnymi pododdziaami. onierzy wyposaono wkoce, menaki iyki. Uzupeniono bardzo due braki wumundurowaniu iobuwiu. Utworzono 4kompani ognia "Westerplatte", na uzbrojeniu ktrej znalazy si nkm-y, ckm-y ibro przeciwpancerna ("Piaty", "Panzerfausty" i"Gamony"). Jej dowdc zosta porucznik Jan Stasiek, pseudonim "Kaszuba", za jego zastpc by pocztkowo podchory "Kos". Batalion Szturmowy mia wiksz ilo amunicji, pozyskan wudanym wypadzie na niemiecki magazyn przyfrontowy wAntolce. Samo uzbrojenie wplutonach nie pozostawiao nic do yczenia. Miay one lkm-y, rkm-y, peemy, kbk, granaty obronne izaczepne oraz butelki zapalajce.
   Pod oson "Suszarni" Inspektorat Rejonowy "Maria" zorganizowa liczne kursy dla potrzeb 106Dywizji Piechoty iKrakowskiej Brygady Kawalerii Zmotoryzowanej "Bank". Odpowiedzialnym za szkolenie wobozie sancygniowskim by rotmistrz Wiesaw akowski, pseudonim "Zagraj". Dowdcy kompanii iplutonw bardzo czsto byli wykadowcami lub instruktorami na kursach. Wokresie od sierpnia do padziernika odbyo si dziesi kilkudniowych kursw, ktre ukoczyo prawie 450 osb.
   Batalion, liczcy zpocztkiem wrzenia 700 onierzy stopnia pod koniec nastpnego miesica do 450 osb. Znastaniem deszczy ichodnych nocy oraz wobec braku waciwego odzienia ipotrzebnej iloci kocy nasiliy si choroby. Szaasy nie daway dostatecznej ochrony ibardzo czsto nad ranem wszyscy onierze byli przemoczeni. Podjto wwczas decyzj zwolnienia na meliny partyzantw osabszej kondycji zdrowotnej iwyczerpanych trudami obozowymi.
   W Batalionie Szturmowym przez okoo trzy ip do czterech godzin dziennie prowadzono szkolenia idoskonalenie bojowe, obejmujce wszystkich bez wyjtku oficerw, podoficerw istrzelcw wolnych od zada isuby wobozie. Regularnie odbyway si naboestwa oraz modlitwy ranne iwieczorne. Naley tutaj doda, e w"Suszarni" obowizywaa pena tolerancja wobec niewierzcych (cz onierzy sowieckich, sucych wrnych oddziaach) oraz ydw. Wobozie prowadzono rwnie intensywn dziaalno wychowawcz. Uczestniczy wniej bardzo aktywnie proboszcz 106Dywizji Piechoty "Dom" ksidz Wacaw Radosz, pseudonim "Chtny" idowdca Batalionu Sztabowego "Namiot", porucznik Piotr Sawo, pseudonim "Swaroyc".
   Wystpienia przeciwniemieckie tego okresu ograniczay si przede wszystkim do samoobrony, akcji patrolowej i"zaopatrzeniwek". Major "Tysic" naciska, aby wykonywa je bezkrwawo. Nakazem chwili byo rwnie tpienie elementw aspoecznych, ktre byy zmor znkanej wieloletni okupacj ludnoci.
   22wrzenia wRdzinach Zbigalskich przy prbie aresztowania kierownika Stray Samorzdowej wPowiatowej Delegaturze Rzdu – Miechw, Szymona Dudka, pseudonim "Wrzos", sprawcy przywaszczenia zasobnika ze zrzutu (jako kradzie broni byo to zagroone kar mierci), zosta on postrzelony przez onierzy Batalionu Szturmowego, co wywoao istn burz ze strony Stronnictwa Ludowego "Roch", prbujcego wtym czasie opanowa rne wane stanowiska wstrukturach wojska podziemnego. Powoana przez dowdc 106Dywizji Specjalna Wojskowa Komisja ledcza wykazaa, e SL "Roch" wykorzysta t spraw na wasny uytek iszermowa jej argumentem dla osabienia AK, chocia o przestpczym charakterze iinnych niecnych czynach postrzelonego wiedzia na pewno duo wicej, ni czonkowie AK.
   7padziernika wtrakcie rozbrajania zapalnika nieznanej miny nastpi wybuch na skutek ktrego mie ponieli porucznik cc Rudolf Dziadosz, pseudonim "Zasaniec", sierant Eugeniusz Zawartka, pseudonim "Ry" iplutonowy podchory "Kos". Nastpnego dnia odbyo si naboestwo za polegych. Trumny zciaami zabitych przewieziono do Saboszowa, gdzie pogrzebano je na tutejszym cmentarzu parafialnym.
   Mimo postpujcej demobilizacji onierzy, do Batalionu Szturmowego doczay do koca padziernika rne wiksze imniejsze grupy, na przykad dwudziestu piciu Azerw zochrony tunelu kolejowego pod Bia Gr, apniej, po zdekoncentrowaniu "Suszarni", do 3kompanii "Tobruk" wcielono oddzia Narodowych Si Zbrojnych porucznika Stanisawa Grabdy, pseudonim "Bem" (stworzy on pniej IIIpluton 3kompanii).
   Prowadzone przez rozsyane zobozu patrole iplutony liczne akcje ipotyczki zadajce okupantowi nie due, lecz stae straty wsile ywej, utracie broni izaopatrzenia, skoniy Niemcw do rozprawienia si zBatalionem Szturmowym. Przypuszczony przez nich 1listopada od strony Sancygniowa szturm na rejon postoju "Suszarni" zosta odparty przez 1 i3kompani. Nieprzyjaciel ponis straty wwysokoci kilkunastu zabitych irannych. Straty AK wyniosy jednego zabitego – strzelca Czesawa Dalewskiego, pseudonim "Kos". Wwalce wyrni si osobicie porucznik "Grot" ijego 1kompania "Batory". Spod silnego ostrzau Barbara Gobiowska, pseudonim "Basia" iWiesawa Banach, pseudonim "Wisia" wyniosy "Kosa" wbezpieczne miejsce, lecz ranny – jak pniej stwierdzono – ju nie y. Przeciwnikowi nie udao si zepchn partyzantw na lini zaporow, ktr stanowiy bardzo silne jednostki niemieckie na szosie Miechw – Jdrzejw.
1 2 3 4 5
Temat oraz komentarz
Autor oraz opcje
more Dodaj komentarz
2000-2002© Copyright by Studio Reklamy s.c. » o serwisie | » o autorach | » licencja serwisu | » reklama u nas