Informator miechowski
inne:  Galeria Maopolski Szlak Boogrobcw Gazeta
Poniedziaek, 19 sierpnia
imieniny:
Emilii, Julinana, Konstancji
May Rynek - mal. R. Breitenwald
Publikacje
Jzef Spychalskiby Stanisaw Piwowarski
Jako komendant Obwodu powoa dalsze oddziay lokalne: „Wgczew”, „Zadzim”, „Woniki”, „Somkw” i „Brzeno”. Przeprowadzi te niezbdne reorganizacje najwczeniej utworzonych oddziaw w Sieradzu, Szadku, Zoczewie, a take przyczyni si do intensywniejszej dziaalnoci dobrze ju przygotowanych grup w Zduskiej Woli i Wrblewie. Przekaza rwnie miasto Baszki do Obwodu Kaliskiego. Od wrzenia do padziernika 1918 kierujc oddziaami lotnymi S. prowadzi wobec okupanta szerok akcj destrukcyjn, polegajc na: przerywaniu cznoci przez podcinanie supw telefonicznych i telegraficznych, uderzeniach w komunikacj kolejow przez rozkrcanie szyn, niszczeniu magazynw somy i siana, zatrzymywaniu transportw z ywnoci, uwalnianiu aresztowanych patriotw i czonkw organizacji i likwidowaniu szpicli. Wypowiedzia te bezwzgldn walk szerzcemu si na niebywa skal bandytyzmowi.
W ostatnich dniach padziernika t.r. S. zarzdzi pogotowie wszystkich si POW w Obwodzie (dziki jego pracy skupiay one okoo 1 tys. czonkw). Jednoczenie w kilku gminach zabarykadowano citymi supami okna i drzwi posterunkw niemieckiej andarmerii. Zagroony aresztowaniem, wymkn si z obawy i schroni w Kaliszu. Tam komendant VIII Okrgu POW, mjr Jan Eugeniusz epkowski, pseud. Smulski, powierzy mu Obwd Supecki, jednak pod wpywem nadchodzcych wieci o sytuacji w terenie cofn t decyzj i S. przed wieczorem 10 XI powrci do Sieradza. Tego dnia, wesp ze swoimi najbliszymi wsppracownikami S. zmobilizowa POW, Pogotowie Bojowe PPS i Stra Narodow (ND). Pod oson tych si, w wyniku dobrze przeprowadzonych pertraktacji z niemieck rad oniersk (Soldatenratem) rozbroi bez walki garnizon Sieradza, na ktry skadaa si kompania wojska i pluton andarmerii, a nastpnie obsadzi wasn zaog wizienie, stacj kolejow i wszystkie urzdy. W innych miejscowociach Obwodu: Zoczewie, Szadku, Warcie, Sdzicach, Kobierzycku, Wrblewie i Smardzewie organizacje lokalne POW rozbroiy pozostae posterunki okupanta.
Noc 11/12 XI na terenie stacji kolejowej w Sieradzu S. dowodzi wielogodzinn walk z kompani wojska, zdajc ze Zduskiej Woli przez Sieradz na zachd. Nastpnego dnia poprowadzi trudne i dugie pertraktacje z dowdztwem grupy niemieckiego wojska, zoonej z oddziaw piechoty oraz andarmerii pieszej i konnej, ktra – minwszy Sieradz – ostatecznie zoya bro i sprzt w okolicy Opatwka.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Temat oraz komentarz
Autor oraz opcje
more Dodaj komentarz
2000-2002© Copyright by Studio Reklamy s.c. » o serwisie | » o autorach | » licencja serwisu | » reklama u nas