Informator miechowski
inne:  Galeria Maopolski Szlak Boogrobcw Gazeta
Poniedziaek, 17 czerwca
imieniny:
Laury, Leszka, Marcjana
Wesele miechowskie - mal. R. Breitenwald
Publikacje
Jzef Spychalskiby Stanisaw Piwowarski
Po przybyciu do Kujbyszewa premiera RP i NW S. otrzyma pilne wezwanie do stawienia si przed nimi. Wypowiedziane przez niego w trakcie narady 11 XII opinie o sytuacji w kraju wywary due wraenie. Zoony przez niego meldunek by konkretny, kategoryczny i twardy. NW postanowi uwzgldni prob S. i A. Iglewskiego o skierowanie ich do pracy w kraju i przyrzek zabra ich ze sob do Londynu. W ostatniej chwili miejsce A. Iglewskiego w samolocie zaj jeden z sowieckich generaw i musia on pozosta w Rosji. Odlot z lotniska w Saratowie nastpi 15 XII. Midzyldowania odbyway si w Astrachaniu, Teheranie, Kairze, na Malcie, w Gibraltarze. 6 I 1942 NW wraz z otoczeniem dotar do Hendon pod Londynem. W czasie tej podry S. mia stay dostp do premiera RP i NW. Niestety, nie zachowa si aden przekaz, odnoszcy si do tematw ich rozmw. S. pozyska jednak dla siebie ogromn przychylno.
W Londynie S. przez trzy miesice pozostawa w dyspozycji sztabu NW. Rozgrywki polityczne i intrygi tamtejszego rodowiska politycznego, obce jego prostolinijnej naturze, wpyny negatywnie na jego samopoczucie i stan zdrowia. A. Iglewski, ktry w marcu t.r. dotar z ZSRR do Anglii, odnotowa ten stan nerww i jego przyczyny. S. wytrwale dy do powrotu do kraju. Po zoeniu stosownego raportu w tej sprawie uzyska zgod. Zapada decyzja wyekspediowania go do Polski w skadzie szecioosobowej ekipy skoczkw – cichociemnych.
Na odlocie S. do kraju zaleao rwnie NW, ktry wiza z tym faktem nadzieje na zwikszenie swojego wpywu na konspiracyjn kadr dowdcz. Popiera wic wyjazd S. mimo faktu, e grupa oficerw Oddziau VI Sztabu Gwnego proponowaa, by stanowisko szefa tego oddziau przekaza wanie S. W pierwszych dniach marca t.r. gen. broni W. Sikorski osobicie odprawi S. jako swego oficera cznikowego do Dowdcy AK. Zadaniem S. byo przekazanie gen. bryg. S. Roweckiemu „Instrukcji osobistej i tajnej dla Dowdcy Krajowego”. Skadaa si ona z dwch zasadniczych czci – oglnej, omawiajcej hipotetyczny rozwj sytuacji wojskowo-politycznej na wschodzie, oraz szczegowej, zawierajcej warunki wsparcia powstania powszechnego w kraju. Instrukcja ta przedstawiaa realne moliwoci sztabu NW i Polskich Si Zbrojnych (PSZ) jeli chodzi o wsparcie akcji zbrojnej w kraju oraz trudnoci z wysaniem odpowiedniego sprztu ze strony Sprzymierzonych. Sens wysanej za porednictwem S. instrukcji sprowadza si do stwierdzenia, e AK powinna zrezygnowa z jakichkolwiek planw czynnego protestu przeciwko Sowietom, nawet gdyby nie chcieli oni uszanowa naszej granicy wschodniej. NW zamierza w takim przypadku odwoa si do arbitrau caego wiata. Gen. broni W. Sikorski radzi te S., by nie szerzy przekonania wrd oficerw sztabu Komendy Gwnej AK, i sprawa polska ma stuprocentowe poparcie na zachodzie.
Dodatkowo S. zosta te wprowadzony w sytuacj przez zastpc szefa sztabu NW, ktremu podlega Oddziay II i VI – pk Leona Mitkiewicza-tka. Podkrela on, e sztab NW nie jest w stanie dowodzi AK i wydawa mu szczegowych rozkazw, a nawet wytycznych. Z jego strony dowdztwo w kraju moe spodziewa si jedynie oglnych instrukcji. Wobec tego decyzja co do podjcia ewentualnego powstania przeciw Niemcom naley do Dowdcy AK.
Na krtko przed odlotem (6 II 1942) S. mianowany zosta pukownikiem bez okrelenia zasad starszestwa wg zasad, przyjtych dla PSZ poza krajem. Wczeniej przeszed kurs spadochronowy w brytyjskim orodku spadochronowym w Ringway (STS 51), oraz konspiracyjny (m.in. w Queens Gate Terrace 1). Na kilka dni przed podr do Polski S. zostawi w rkach A. Iglewskiego pakunek z dokumentami i rzeczami osobistymi z prob o przekazanie go rodzinie w razie jakiego nieszczliwego wypadku. Ten z kolei, przed swym odlotem do kraju 17 II 1943 zdeponowa go w firmie „Bawies, Turtner et Co Ltd.” Wobec likwidacji firmy pakunek ten mia przepa. W r. 1947 attache wojskowy polskiej reimowej ambasady w Londynie, pk Jzef Kuropieska – za zgod pk Mariana Utnika – przekaza rodzinie w Polsce worek z osobistymi pamitkami i rzeczami (kouszek, ryngraf z Matk Bosk Czstochowsk, paszport i pewn ilo pienidzy). Czy byy to te same rzeczy i pamitki – nie mona dzisiaj ustali.
30 III z lotniska wojskowego Tempsford wystartoway w odstpie 30 minut dwa samoloty typu Halifax 138 z dywizjonu specjalnego, kady z ekip cichociemnych na pokadzie. W drugim z nich, dowodzonym przez por. naw. Mariusza Wodzickiego, znajdowa si pk S. oraz piciu innych oficerw. Lot nosi kryptonim „Legging” i prowadzi tras nr 2 nad Morzem Pnocnym, Dani, Morzem Batyckim i Pomorzem na placwk odbiorcz „Boto”, pooon 16 km na wschd od Woomina, w Obwodzie Radzymiskim AK. Placwka ta nie przygotowaa wiate. Samolot wykona zrzut skoczkw pod Postolicami koo Tuszcza na jadcy pocig osobowy i zabudowania plebanii, biorc wiata pocigu za znaki wietlne zrzutowiska.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Temat oraz komentarz
Autor oraz opcje
more Dodaj komentarz
2000-2002© Copyright by Studio Reklamy s.c. » o serwisie | » o autorach | » licencja serwisu | » reklama u nas